Sunteți pe pagina 1din 3

Test de evaluare (R I)

Citește cu atenţie textul de mai jos şi rezolvă cerinţele date:


„Ea îşi înfigea furca cu caierul de in în brâu şi începea să tragă şi să răsucească un fir lung şi
subțire. Eu mă culcam pe spate şi lăsam alene capul în poala ei.
Fusul îmi sfârâia pe la urechi. Mă uitam la cer, printre frunzele dudului. De sus mi se părea că se
scutura o ploaie albastră.
− Ei, ce mai vrei? îmi zicea bunica.
Surâsul ei mă gâdila în creștetul capului.
− Să spui...
Şi niciodată nu isprăvea basmul.
Glasul ei dulce mă legăna; genele mi se prindeau şi adormeam; uneori tresăream şi-o întrebam câte ceva; ea începea să
spuie, şi eu visam înainte.
(Bunica, de Barbu Ştefănescu Delavrancea)

1. (12p) Extrage din textul marcat în chenar:


- două cuvinte care conțin diftong ...............................................................................................
-două cuvinte care conțin triftong ...............................................................................................
-un cuvânt care conține vocale în hiat ......................................................................................................
2. (6p) Încercuieşte litera corespunzătoare fiecărui răspuns corect:
 Conțin diftong toate cuvintele din seria :
a. geam, mioara, mergeau; b. cioara, suia, și-a; c. mi-a, seara, greșeau.
 Conțin triftong toate cuvintele din seria:
a. cocioabă, făceau, suiau; b. lăcrimioară, beau, aripioară; c. aripioară, șoricioaică, cioară.
 Conțin vocale în hiat toate cuvintele din seria :
a. biologie, radio, liceu; b. câmpie, hiat, idee; c. acuarela, alee, soare.
3. (10p.) Grupeazǎ cuvintele următoare în tabelul dat:
obiect, minereu, ştiinţǎ, de-afară, mi-au, aer, vegheau, cercei, picioare, tăiai

Cuvinte care conţin diftong Cuvinte care conțin triftong Cuvinte care conţin vocale în hiat

3. (12p) Precizează numărul de sunete din cuvintele:


ciorbă .............. hangiu................... unchi .....................arici..................xerox...............frânghie.................
4. (3p) Precizează numărul de silabe din structura dată: Auzit-ai că te-au chemat la ei în casă?..........................
5. (8p) Dă exemple de câte un cuvânt în care litera „i” redă:
vocală ............................................ semivocală ..........................................
literă ajutătoare ....................................... i „șoptit” ...............................................
6. (6p) Scrie câte un cuvânt care să conțină:
diftongii: ou.................... hiatul: i-o..................... triftongul: oai ......................
7. (18p) Desparte în silabe cuvintele:
fiică – fioros - respectuos -
ghiozdan – ideal - ființă -
sancțiune - punctaj - acuarelă -
8. (7p.) Încercuiește silaba accentuată din următoarele cuvinte:
bărcuță, bibliotecă, gimnaziu, frunte, ager, fragil, poruncă
9. (8p.) Subliniază forma corectă:
clujean/clujan înota/înnota
înfățișază/înfățișează dezăpezi/deszăpezi
așază/așează înnegrit/înegrit
sconcs/sconx despacheta/dezpacheta
Test de evaluare (R II)
Citește cu atenţie textul de mai jos şi rezolvă cerinţele date:
„ Bunicul stă pe prispă. El se gândeşte. La ce se gândeşte? La nimic. Enumeră florile care cad și-i așteaptă pe ei. Se
uită-n fundul grădinii. Iar enumeră florile care stăteau acum scuturate de adiere.
 Pletele lui albe şi creţe parcă sunt nişte ciorchini de flori albe; sprincenele, mustăţile, barba... peste toate au nins anii
mulţi şi grei.
Numai ochii bunicului au rămas ca odinioară: blânzi şi mângâietori.
Cine trânti poarta?
 – Credeam că s-a umflat vântul... o, bată-vă norocul, cocoşeii moşului!
Un băietan ş-o fetiţă, roşii şi bucălai, sărutară mâinile lui "tata-moşu".
– Tată-moşule, zise fetiţa, de ce zboară păsările?
(Bunicul de Barbu Ştefănescu Delavrancea)

1. (12p) Extrage din textul marcat în chenar:


- două cuvinte care conțin diftong ...............................................................................................
-două cuvinte care conțin triftong ...............................................................................................
-un cuvânt care conține vocale în hiat ......................................................................................................
2. (6p) Încercuieşte litera corespunzătoare fiecărui răspuns corect:
 Conțin triftong toate cuvintele din seria:
a. cocioabă, făceau, suiau; b. lăcrimioară, beau, aripioară; c. aripioară, șoricioaică, cioară.
 Conțin diftong toate cuvintele din seria :
a. geam, mioara, mergeau; b. cioara, suia, și-a; c. mi-a, seara, greșeau.
 Conțin vocale în hiat toate cuvintele din seria :
a. biologie, radio, liceu; b. câmpie, hiat, idee; c. acuarela, alee, soare.
3. (10p.) Grupeazǎ cuvintele următoare în tabelul dat:
aerisit, mi-au, vegheau, cercei, picioare, subiect, minereu, ființă, de-acolo , pleoapă

Cuvinte care conţin diftong Cuvinte care conțin triftong Cuvinte care conţin vocale în
hiat

3. (12p) Precizează numărul de sunete din cuvintele:


cioban.............. barcagiu................... unghi .....................dulci.................xerox...............frânghie.................
4. (3p) Precizează numărul de silabe din structura dată: Auzit-ai că te-au chemat la ei în casă?........................
5. (8p) Dă exemple de câte un cuvânt în care litera „i” redă:
vocală ............................................ semivocală ..........................................
literă ajutătoare ....................................... i „șoptit” ...............................................
6. (6p) Scrie câte un cuvânt care să conțină:
diftongii: ei.................... hiatul: i-o..................... triftongul: oai ......................
7. (18p) Desparte în silabe cuvintele:
ghiozdan – ideal - ființă -
sancțiune - punctaj - acuarelă -
fiică – fioros - respectuos -
8. (7p.) Încercuiește silaba accentuată din următoarele cuvinte:
frunte, ager, fragil, poruncă, bărcuță, bibliotecă, gimnaziu
9. (8p.) Subliniază forma corectă:
așază/așează înnegrit/înegrit
sconcs/sconx despacheta/dezpacheta
clujean/clujan înota/înnota
înfățișază/înfățișează dezăpezi/deszăpezi

S-ar putea să vă placă și