Sunteți pe pagina 1din 13

Unitatea de învăţare

Editarea modelelor 3D

5 2 ore Partea a II-a

Cuprins
1 Editarea prin utilizarea tabelelor de cote/parametri...... 1
1.1 Editarea prin utilizarea tabelelor interne ................ 1
1.2 Editarea prin utilizarea tabelelor externe ............... 7
2 Teste de autoevaluare ................................................. 12
3 Răspunsurile testelor de autoevaluare ........................ 13
4 Bibliografie/webografie .............................................. 13

Obiective:
Prezentarea principiilor generale de editare (modificare) a
modelelor 3D, pornind de la abordarea parametrică a
construcţiei acestora. Se vor prezenta atât operaţii de editare
care modifică un model, cât şi operaţii de editare care creează
caracteristici noi (copieri, simetrizări etc.).
Competenţe:
Capacitatea de a edita modelele 3D folosind caracterul lor
parametric.

1 Editarea prin utilizarea tabelelor de cote/parametri


O altă modalitate de a edita modele, o constituie utilizarea tabelelor de cote/parametri.
Această abordare nu permite decât modificarea valorilor cotelor. Nu se pot crea sau
desfiinţa cote, nu se pot adăuga sau şterge elemente ale schiţelor/profilelor. Având însă
în vedere că în cadrul tabelelor de cote/parametri, se pot defini relaţii între cote, această
metodă poate deveni extrem de utilă pentru controlul modelelor fără să fie nevoie în
mod expres de vizualizarea acestuia, sau de selecţia cotelor pe model. Aşa cum se va
vedea, aceste tabele cu cote/parametri, pot exista şi în afara aplicaţiei de modelare, de
exemplu ca fişiere Excel, astfel că modelul va putea fi controlat pur şi simplu prin
modificarea fişierului sau fişierelor Excel asociate.

1.1 Editarea prin utilizarea tabelelor interne


Deşi există asemănări în felul cum sunt utilizate tabele interne de diverse produse de
modelare geometrică 3D, există şi deosebiri destul de importante.

1
Solid Edge
Tabelul de cote/parametri din Solid Edge este o soluţie care îmbină extrem de bine
simplitatea în utilizare cu versatilitatea. Accesarea acestui tabel se face aşa cum se vede
în figura 1.12.

Fig. 1.1 – Accesarea tabelului Variables

Tabelul este prezentat în figura 1.13, iar în paragrafele ce urmează sunt date câteva
explicaţii suplimentare legate de funcţionalităţile acestui tabel de parametri.

Fig. 1.2 – Tabelul Variables

În tabelul Variables apar două categorii de intrări: variabile (Var) şi dimensiuni/cote


(Dim). Primele pot fi dimensionale sau adimensionale, în vreme ce cotele sunt numai
dimensionale.
Tabelul de variabile, permite realizarea următoarelor operaţii:
• Redenumirea cotelor (iniţial au nume impersonale, de exemplu Linear_1, ca în
figura 1.13). Se recomandă ca pe măsură ce cotele sunt definite şi apar în tabel,
să fie redenumite;
• Modificarea tipului de cotă, din liberă (unlocked- ) în blocată (locked- ),
sau invers. Cotele blocate se mai numesc şi cote conducătoare. Modificarea
valorii lor, produce modificarea modelului;
• Modificarea valorii unei cote blocate;

2
• Definirea unei formule (relaţii) între două sau mai multe cote şi/sau variabile
(figura 1.13 A, sau C);
• Definirea unor condiţii pentru valorile pe care le poate lua o variabilă sau o cotă:
şir discret de valori (C), interval (domeniu) continuu de valori (D), limită
inferioară sau superioară (B);
Tabelul mai permite şi alte acţiuni care pot fi explicate în detaliu în partea aplicativă a
cursului.

Solid Works
În Solid Works, lucrul cu tabele este puţin mai greoi. Sunt posibile două abordări:
Utilizarea aşa numitelor Design Tables. Acestea sunt utilizate mai ales în cazul
„configuraţiilor”, subiect ce va fi abordat într-o altă unitate de învăţare, dar pot fi
folosite şi ca o cale de a modifica o cotă.
Acest tip de tabele se poate crea în mai multe feluri, cea mai simplă fiind cea de tip
„Auto-create”. Celelalte posibilităţi de a crea un Design table vor fi analizate atunci
când se va trata subiectul configuraţiilor.
Paşii de urmat sunt sugeraţi în figura 1.14. În figura 1.14 a şi b, este declanşat procesul
de creare a tabelului, în varianta „Auto-create”. În figura 1.14.c, se selectează cotele
care vor apărea în tabel. Atenţie cum sunt denumite cotele în Solid Works! În figura
1.14.d, se poate vedea cum arată un Design table. În el se pot modifica cote, dar se pot
insera si expresii (ca în tabelul Variables din Solid Edge).

a. b.

3
c.

d.
Fig. 1.3 – Design Table

Altă metodă ar fi crearea de ecuaţii, adică de expresii care leagă între ele cote. În figura
1.15, este sugerat acest procedeu. În figura 1.15.d, se va vor urmări cotele marcate şi se
vor compara valorile cu cele din figura 1.14.d. Se constata că modificarea cotei
D1@Boss-Extrude2, prin ecuaţie, a condus la modificarea cotei D2@Sketch1.

4
a.

b.

c.
Fig. 1.4 – Crearea unei ecuaţii
Lucrul cu tabele în Solid Works este ceva mai greoi, mai puţin intuitiv, dar permite în
linii mari atingerea scopului propus, controlul modelului prin cote.

Inventor
Tabelul de cote din Inventor este relativ asemănător cu cel din Solid Edge. Ajungerea la
acest tabel se face aşa cum este arătat în figura 1.16.

Fig. 1.5 – Tabelul Parametri

Aşa cum, sper, figura 1.17 sugerează, tabelul Parameters permite următoarele:

5
• Redenumirea intrărilor din tabelul Parameters (recomandată pentru a face citirea
şi înţelegerea tabelului mai facilă);
• Definirea de relaţii între cote;
• Definirea de cote pentru care valoarea se poate alege dintr-un şir discret de
valori;
• Posibilitatea de a vizualiza valoarea nominală a unei cote, dar şi abaterile sau
toleranţele;
• Posibilitatea de a crea noi intrări în tabelul Parameters. Aceste noi intrări pot fi
de diverse tipuri: text, valoare, logic. Dacă sunt de tip valoare, pot fi
dimensionale, sau adimensionale (ul – unitless).

Figura 1.17.a prezintă tabelul Parameters şi sunt marcate zonele „interesante”. În figura
1.17.b (clic dreapta pe cotă) şi c. se prezintă modul în care se defineşte pentru o cotă un
şir discret de valori (pe care aceasta le poate lua).
Se mai face precizarea că tabelul Parameters mai permite şi alte acţiuni, neprezentate
aici din lipsă de spaţiu.

a.

b.

6
c.
Fig. 1.6 – Tabelul Parameters

1.2 Editarea prin utilizarea tabelelor externe


Toate aplicaţiile analizate permit stabilirea de legături între cote/parametri şi
tabele/fişiere externe, de regulă Excel.
Această facilitate îngăduie controlul modelelor din afara aplicaţiei propriu-zise, avantaj
major în proiectarea parametrică. Se pot elabora pe baza unor calcule fişiere cu cote,
care se vor transmite astfel modelului.

Solid Edge
Solid Edge permite stabilirea extrem de facilă a unei legături între o celulă dintr-o foaie
de calcul Excel şi o cotă. Procedeul e simplu. Se selectează celula dintr-o foaie de calcul
Excel care conţine valoarea (sau rezultatul) dorit, se selectează celula de pe coloana
Formula (pentru o cotă blocată însă) şi se alege, după clic dreapta, câmpul Paste Link.
Procesul este surprins în figura 1.18.

a.

b.
Fig. 1.7 – Legătură Excel-Solid Edge

7
În principiu, toate cotele dintr-un model Solid Edge pot fi legate de celule de foi de
calcul Excel (foile pot aparţine unor documente [Excel] diferite).

Solid Works
Tabele externe cu care poate lucra Solid Works sunt tot în format Excel. Ele pot fi
create folosind una din următoarele metode:
• Salvarea unui tabel deja creat (intern) - vezi figura 1.19.a. Atenţie, într-un
model, poate exista un singur tabel. Dacă se doreşte unul nou, cel vechi trebuie
şters – vezi figura 1.19.b. Tabelul se salvează într-un fişier Excel. Aici, el poate
fi editat, eventual completat şi ulterior utilizat;
• Crearea unui tabel gol, folosind opţiunea Blank – vezi figura 1.20. Se vede că şi
aici trebuie selectaţi parametri care vor apărea în tabel, dar aici (în tabel) vor fi
prezente numai denumirile parametrilor, nu şi valorile lor – vezi figura 1.20.c;
• Crearea unui tabel folosind opţiunea Auto-create – vezi figura 1.14;
• Crearea unui tabel „de mână”, în Excel. Metoda este extrem de rar folosită, din
motive lesne de bănuit.

a. b.
Fig. 1.8 – Salvarea sau ştergerea unui tabel în Solid Works

Se atrage atenţia (vezi figura 1.21), asupra câmpurilor Link to file (dacă este bifată
opţiunea, cotele din model vor rămâne legate de celulele fişierului Excel, astfel că dacă
acesta suferă modificări, ele se vor reflecta şi în model), sau asupra câmpurilor din zona
Edit Control. Aceste din urmă setări, controlează dacă modificări ale modelului (făcute
prin editare directă a cotelor), se vor transmite tabelului de cote (intern, sau extern –
dacă s-a bifat şi Link to file).
Se mai atrage atenţia şi asupra problemei numelor câmpurilor din fişierul Excel
încărcat. Acestea trebuie să fie identice cu numele cotelor din model, în acest fel
atribuirile sunt realizate fără probleme.
Fişierul încărcat (importat), poate conţine şi coloane ce nu corespund unor cote deja
existente în model, plasate la sfârşitul tabelului.

8
a. b.

c.
Fig. 1.9 – Crearea unui tabel gol (blank) în Solid Works

Utilizarea unui tabel deja existent presupune folosirea opţiunii From file – vezi figura
1.21.

Fig. 1.10 – Utilizarea unui tabel Excel în Solid Works

9
Inventor (Facultativ)
Şi Inventor permite utilizarea tabelelor externe, într-o manieră sugerată de figurile 1.22
– 1.25.
Prima etapă este importul (încărcarea) fişierului extern – figura 1.22.a. Fişierul poate
avea forma din figura 1.22.b

a.

b.
Fig. 1.11 – Încărcarea unui tabel Excel în Inventor

Rezultatul primul pas este apariţia în tabelul de parametri, a unei secţiuni noi, amplasata
în subsolul tabelului cotelor modelului – figura 1.23.
Parametrii adăugaţi tabelului, trebuie legaţi de cote deja existente. Acest lucru se poate
face urmând paşii descrişi de figura 1.24.
Se selectează o cotă a modelului (se selectează în procesul de editarea a unei schiţe) –
figura 1.24.a. Se acţionează câmpul List Parameters (figura 1.24.b), şi din lista care se
deschide, se selectează numele parametrului pe care dorim să îl legăm de cota selectată
(figura 1.24.c).

10
Fig. 1.12 – Inserarea rândurilor unui tabel extern încărcat

a.

b. c.
Fig. 1.13 – Legarea unui parametru nou de o cotă deja existentă

11
După legarea cotei de noul parametru, se produce actualizarea cotei – figura 1.25.

Fig. 1.14 – Cota preia noua valoare

Modelul se actualizează automat la apăsarea butonului Done.


Se mai face doar menţiunea că Inventor permite şi salvarea sau importul în/din formatul
XML – vezi figura 1.26.

Fig. 1.15 – Export/import în/din formatul XML.

Teste de autoevaluare

1. Când se folosesc tabele externe, după importul (încărcarea lor), se mai păstrează o
legătură între celulele tabelului şi cotele din model de care acestea sunt legate ?
a. Da;
b. Nu;
c. Depinde de setări şi aplicaţie.
1. Care din cele trei aplicaţii analizate permite salvarea/încărcarea parametrilor în
formatul XML?
a. Inventor;
b. Solid Edge;
c. Solid Works.

12
Lucrare de verificare

Accesați : https://timf.upg-ploiesti.ro/materiale/modelare.php şi încercați să modelați şi


apoi să editați (modificați), utilizănd tabele de cote (interne şi externe) reperele 67, 68,
69 şi 71

Răspunsurile testelor de autoevaluare

1-c, 2-a

Bibliografie/webografie

1. Lambrescu I., Modelare geometrică 3D: noțiuni de bază, Ed. Universității Petrol-
Gaze din Ploieşti, Ploieşti, 2013, ISBN 978-973-719-534-0
2. Badut M., Iosip M., Bazele proiectării cu Solid Edge, Ed. Cartea Albastră, Cluj-
Napoca, 2003
3. Colectiv, Proiectarea şi fabricarea asistate de calculator în industria petrolieră, Ed.
Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2004
4. Colectiv, Proiectare asistată de calculator, Editura Universităţii Petrol-Gaze din
Ploieşti, 2012
5. Hristake, V., Principiile de modelare pas cu pas, Editura Cartea Albastră,
Cluj-Napoca, 2008, ISBN 9789736502262
6. Lambrescu I., Desenare asistată de calculator, Ed. Univ. din Ploieşti, Ploieşti 2004.
7. * * * Solid Edge with Synchronous Technology API -
http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/Images/Solid_Edge_API_tcm78-
125829.pdf

Rezumat

In Unitatea de învățare au fost prezentate tehnicile de editare ce fac apel la tabelele de


cote (parametri). Au fost subliniate distincțiile între tabele interne şi externe şi au fost
subliniate avantajele utilizării tabelele în construirea unor modele editabile rapid, precis
şi stabil.

13

S-ar putea să vă placă și