Sunteți pe pagina 1din 5

Despre activitatile proiectului…..

Proiectul Multilateral ,,Let The Music Play''se deruleaza pe perioada a doi ani scolari, intre
2009-2011.
Activitatile se desfasoara in cadrul curriculumului obligatoriu sau la decizia scolii si in cadrul
activitatilor extrascolare.
Proiectul multilateral se realizeaza in toate cele trei scoli partenere in acelasi timp, prin
colaborare, folosind Internetul dar si mobilitatile transnationale cu elevi si profesori, numarul
minim al acestor mobilitati fiind de 24.
Nucleul acestui proiect este format din echipa de profesori si elevi a proiectului. Bineinteles in
derularea acestui proiect vor fi implicati majoritatea elevilor si profesorilor Scolii Matei Gr.
Vladeanu, Candesti- Vale.
Pentru ca limba de comunicare in cadrul acestui proiect european este engleza, beneficiem de
sprijinul voluntarului din Corpul Pacii, profesorul american Adam Murphy si al Mihaelei
Adolf, profesor de limba engleza.

Despre proiect……

Proiectul de parteneriat multilateral ,,Let The Music Play" a fost initiat de ISTITUTO
COMPRENSIVO “PRINCIPESSA ELENA DI NAPOLI” din Palermo, Sicilia, în
cadrul LIFELONG LEARNING PROGRAMME COMENIUS.
Scoala ,,Matei Gr. Vladeanu" Candesti Vale, Dambovita, a devenit partener in acest proiect,
alaturi de Scoala ,, Gazi İlköğretim Okulu" din Istanbul Turcia, in urma depunerii
formularului de aplicatie si obtinerii grantului, dupa evaluarea realizata de Agentia Nationala
pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale din Romania.
Acest proiect isi propune ca MUZICA sa fie ca un vehicul de integrare si de comunicare care
merge dincolo de barierele lingvistice, geografice, religioase si politice.

Cine suntem?

Scoala Matei Gr. Vladeanu este situata in Candesti -Vale, judetul Dambovita. Construita de
un secol, functioneaza intr-o comunitate de oameni gospodari, pe frumoasa vale a
Dambovitei.
Dascalii scolii, o echipa care ,,slefuieste personalitati si caractere", sunt alaturi de copii si
parinti in acesta misiune nu tocmai usoara.
Incercam sa facem impreuna din aceasta institutie de invatamant, un loc de atractie,
prietenos, pentru copiii si parintii din comunitate, un loc unde crestem ,,mladite" ce vor rodi
maine, pentru a realiza o comunitate damboviteana puternica.
De aceea, echipa de dascali a scolii s-a implicat in multe proiecte si activitati scolare nationale
si internationale.
Va asteptam alaturi de noi in acest demers pentru schimbarea comunitatii scolare si locale!
ACESTA ESTE UN BLOG AL PROIECTULUI DE PARTENERIAT MULTILATERAL UNDE
VOR FI POSTATE INFORMATII DESPRE ACTIVITATILE PROIECTULUI.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.

Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi


Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le
conţine.

Bun venit pe blogul proiectului Let The Music Play!

Acest blog se doreste a fi un jurnal on-line care reflecta responsabil si corect


activitatile elevilor si profesorilor in cadrul proiectului multilateral, dar si
informatii, filme si imagini despre Romania.

Despre mine…..

Profesor si coordonator al proiectului multilateral,,LET THE MUSIC PLAY" in Scoala


Matei Gr. Vladeanu.

Vreau sa fac cunoscute prin intermediul elevilor mei, muzica romaneasca,


obiceiurile si traditiile noastre.

Sondaj

Care este parerea voastra despre acest proiect?

sunt foarte interesat

vreau sa particip

mi-a trezit interesul

nu stiu

nu ma intereseaza

Membri/Persoane interesate

DANSURI POPULARE ROMANESTI

SOMETHING ABOUT THE PROJECT’S ACTIVITIES....


The multilateral project “Let the Music Play” is a project that takes
place in a period of two academic years, from 2009 to 2011.

The activities take place as part of the mandatory curriculum or at the


school’s decision and as part of the extracurricular activities.

The multilateral project takes places in all the three partner schools at
the same time through cooperation, using the Internet as well as the
transnational mobility with students and teachers, the minimum
number of participants being 24.

The team of teachers and students forms the heart of this project. Of
course that into the rewinding of this project the majority of “Matei Gr.
Vladeanu” school’s teachers and students will be involved.

As the language of communication within this European project is


English ,we benefit from the support of the Peace Corps volunteer , the
American teacher Mr. Adam Murphy, and from the support of Mihaela
Adolf, English teacher.

ABOUT THE PROJECT....


The multilateral partnership project “Let the Music Play” has been
initiated by ISTITUTO COMPRENSIVO “PRINCIPESSA ELENA DI NAPOLI”
from Palermo, Sicily within the LIFELONG LEARNING PROGRAMME
COMENIUS.

The school “Matei Gr. Vladeanu” from Candesti Vale, Dambovita became
partner of this project alongside the school ,, Gazi İlköğretim Okulu"
from Turkey, after applying and receiving the grant, after the final
evaluation made by the National Agency for Communal Programs in
the Domain of Education and Professional Forming of Romania. This
project proposes music as a way of integration and communication
which goes beyond the linguistic, geographic, religious, and politic
limits, barriers.

WHO ARE WE?


“Matei Gr. Vladeanu” school is situated in Candesti Vale, the district of
Dambovita. Built one century ago, the school works in a community of
hardworking people, on the beautiful valley of Dambovita.
Our school’s teachers, a team which “polishes personalities and
characters”, are close to the children and parents in this not so easy
mission.

Together we try to turn this institution in an attractive place, a friendly


place for the children and parents of our community, a place where we
grow “twigs” which will bear fruit tomorrow to form a strong local
community.

This is why the school’s team of teachers has involved itself in many
national and international school projects and activities.

We look forward to you joining us in this road towards changing our


local and school community!

THIS IS A BLOG OF THE MULTILATERAL PARTNERSHIP PROJECT WHERE


INFORMATION ABOUT THE PROJECT’S ACTIVITIES WILL BE POSTED.

This project has been financed with funds from the European
Commission

This publication reflects only the author’s point of view. The


Commission isn’t responsible for the possible usage of the included
information

Welcome to the blog of the Let the Music Play project! This blog is an
on-line diary which reflects in a correct and responsible way the
students’ and teachers’ activities as part of this multilateral project, as
well as information, films and pictures about Romania.

ABOUT ME...
Teacher and coordinator of the multilateral project LET THE MUSIC
PLAY! at the Matei Gr. Vladeanu school. I wish to reveal through my
students the Romanian music, our customs and traditions.

Opinion survey
What do you think about this project?

I am very interested

I want to participate

It revealed my interest

I don’t know

I am not interested

Members / interested persons

ROMANIAN FOLK DANCES