Sunteți pe pagina 1din 4

EVALUARE

pg. 103

1 . Completati urmatoarele fraze:

a) Primele experimente științifice de genetic au fost realizate de … G. Mendel … .


b) Dacă două alele care influențează același caracter sunt identice,atunci organismul
este ......homozigot....... din punct de vedere genetic.
c) Hibridul provine din ...încrucișarea ... între indivizi care sunt … homozigoți … .
d) Mendel a numit genele …… factori ereditari ........ .
e) Totalitatea genelor unui individ constituie ......genotipul ......., iar exprimarea acestora
constituie ……fenotipul ……. .

2. Dacă se realizează o monohibridare între soiul de mazăre homozigot cu bob galben


(caracter dominant) și soiul de mazăre homozigot cu bob verde, (caracter recesiv),
rezultatele așteptate sunt:

a) descendenții vor fi cu boabe galbene și verzi în raport de 3 dominant la 1 recesiv;


b) descendenții vor fi cu boabe galbene și verzi în raport de 3 dominant la 1 recesiv;
c) plante fie dominante cu boabe galbene, fie recesive cu boabe verzi;
d) numai descendenți heterozigoți cu fenotip dominant – boabe galbene.

3 . Ce descendență rezultă în prima generație din hibridarea dintre mazărea cu bob neted
și galben cu genotip heterozigor: NnGg și mazărea cu bob zbârcit și galben cu genotipul
heterozigot: nnGg.

a) 6/16 cu bob neted și galben;


b) 3/16 cu bob neted și verde;
c) 6/16 cu bob verde și zbârcit;
d) 1/16 cu bob zbârcit și verde.

4. La tomate culoarea roșie a fructelor (R) și talia înaltă a tulpinilor (Î) sunt caractere
dominante. Cu ce probabilitate ar putea rezulta descendenți heterozigoți pentru ambele
caractere dacă se realizează o hibridare între o plantă cu fructe roșii, talie înaltă și genotip
RrÎÎ și o plantă cu fructe galbene, talie înaltă și genotip rrÎî?

a) 9/16;
b) 1/16;
1
c) 1/2;
d) 4/16.

5. La om culoarea ochilor căprui este un caracter dominant (C) față de culoarea albastră
(c). Ce genotip are tatăl (cu ochii căprui) unui copil cu ochii albaștri, dacă mama are ochii
de culoare albastră?

a) CC;
b) Cc;
c) cc;
d) toate variantele sunt corecte.

6. Analizați diagrama de mai jos.


a) Precizați ce tip de hibridare reprezintă: ……………Monohibridare ……
b) Indicați raportul de segregare din F2: ……. 3:1…….

2
7. Descendenții mai viguroși și mai prolific în prima generație după dihibridare sunt
consecința fenomenului de.

a) homozigotare;

b) heterozis;

c) crossing-over;

d) hibridare.

8. Ce grupe de sânge poate avea tatăl unui copil cu grupa ABIV dacă mama are grupa AII
homozihot:

a) OI și BIII;

b) OI și AII;

c) BIII și ABIV;

d) OI și ABIV.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Introducere_%C3%AEn_genetic%C4%83
https://anatomie.romedic.ro/ereditatea-asemanarea-parinte-copil

3
4

S-ar putea să vă placă și