Sunteți pe pagina 1din 1

De la noi la Cladova

Gala Galaction este unul din poeţii însemnaţi ai literaturii române şi în viaţa spirituală.
Nuvela “ De la noi la Cladova “ este o operă epică. În operă se narează întâmplări
care-l au ca personaj principal pe preotul Tonea , zis şi “ popa Tonea “ .
Nuvela este o specie a genului epic, cu un singur fir narativ , cu un conflict
puternic , iar personajele-puţine la număr –sunt caracterizate succinct în funcţie de
contribuţia lor în desfăşurarea acţiunii. Cantitativ , nuvela are întindere mai mare decât
povestirea, dar mai scurtă decât romanul.
Tema nuvelei este iubirea, o iubire nebună , declanşatoare de evenimente.
Titlul “ De la noi la Cladova” reprezintă spaţiul în care are loc desfăşurarea unor
suspine şi zbuciumuri .
Fiind o operă epică , acţiunea este relatată de către un narrator , la persoana a –
III-a şi se structurează pe momente ale subiectului .
În expoziţiune este prezentat protagonistul acţiunii “ popa Tonea” şi mustrările
conştiinţei lui , înfăptuite de unele lucruri şi viaţa precedentă în urma păcatului , alături de
familia sa şi credincioşii evlavioşi .
Sosirea bunului său prieten văduv , însoţit de o fiinţă femeiască mai tânără decât
el, în biserica lui şi începutul unui fior de dragoste , reprezintă intriga acţiunii .
Desfăşurarea acţiunii ilustrează încercărilor preotului de a ajunge la iubirea lui
târzie şi încercărilor de sustragere şi încălcare a lucrurilor bisericeşti .
Jupân Traico rugă preotului să îi împrumute nişte bani cu dobândă.Preotul
acceptă deoarece era un bun prieten şi un bun platnic.Aceştia sunt invitaţi la masă , unde
preotul şi tânăra Borivoje se sorbeau din priviri , însă aveau şi un sentiment de
nesiguranţă.
După câteva zile după plecarea lor , preotul a întâlnit în cale o sârboaică care îi
spuse în taină faptul că tânăra arde de dorul lui . Sub pretextul venirii sărbătorilor ,
jupînul Traico îi trimise înştiinţare preotului ,să meargă după prima dobîndă .El se sfătui
cu vâslarii , să îl aştepte că va sosi îndată , însă planurile i-au fost încurcate de către
Simion , fiul lui moş Simion , care îi ceruse de îndată să meargă pentru a îl spovedi şi
împărtăşi pe tatăl său .Preotul deţinea la el cele sfinte , însă la presiunile vâslarilor , şi-a
luat şi cele sfinte cu el , ceea ce încalcă regulile bisericeşti .
Punctul culminant îl reprezintă momentul când ajunge la casa celor doi , unde
Borivoje îl invită înăuntru .Dragostea dintre cei doi este una reciprocă . Dunărea este
aceea care asistă la zbuciumul celor doi , când liniştită , când mânioasă.
Remarcabilă este în nuvelă descrierea zbuciumului preotului Tonea. Preotul este
uman , el se stăpâneşte , o ocoleşte pe iubita lui , dar plînge “ pe cununa biruinţei sale “ .
Deznodământul dezvăluie unele evenimente tragice. Borivoaica , fiind ocolită de
preot , cade în boală . Preotul în drum spre jupân Traico , aude urlete disperate de ajutor
întrucât se stingea un suflet fără preot ..Apele se învolburaseră , iar vâslarii erau
îngrijoraţi însă preotul i-a asigurat că toate vor fi bine , fiindcă cele sfinte erau la el .
Borivoje era în suferinţă în ceasul al –XII-lea.
Momentul unicei fericiri a celor doi a fost ultima întâlnire ,fără de păcat , cu
condiţia atotdivină şi atotcurăţătoare.
Personajul principal , “ popa Tonea “ , este ca şi alte personaje ale lui Galaction ,
preotul ideal supus unei grea încercări .
El era considerat uşă de biserică şi împlinitor poruncilor lui Dumnezeu.Îi conferă
o admiraţie respectabilă , faptul ca îşi recunoaşte propriile greşeli şi îşi cere iertare
păcatelor ce le-a făcut.
Ca modalitate de expunere , regăsim naraţiunea, descrierea şi dialogul.