Sunteți pe pagina 1din 2

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE
pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii

Parlamentul României adoptă prezenta lege:


Articol unic - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare,
se modifică şi se completează cu următorul cuprins:

"1. Alineatul (1) al articolului 112 va avea următorul cuprins


''Art.112. -(1) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de
muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână. Această normă a timpului de
muncă se stabileşte, cu respectarea prevederilor Directivei 2003/88/CE a
Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene, în funcţie de raportul
contractual dintre angajat şi angajator. Ea poate fi şi de 10 ore pe zi, cu respectarea
a 40 de ore pe săptămână."

"2. Alineatul (1) al articolului 113 se modifică după cum urmează


Art.113. - (1) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă,
uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus. Această repartizare a
timpului de muncă se stabileşte de comun acord între angajator şi angajat, şi poate fi
de 10 ore pe zi timp de patru zile, cu trei zile de repaus, dar cu respectarea
prevederiior Directivei 2003/8d/CE a Parlamentuiui European şi Consiiiuiui Uniunii
Europene".

Această propunere legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din data de


Preşedintele Senatuiui
Fiorin Vasiie CITU

Această propunere legislativă a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din data
de
Preşedintele Camerei Deputaţilor
Marcel CIOLACU