Sunteți pe pagina 1din 13

EVALUAREA RISCURILOR

DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ


PENTRU LOCUL DE MUNCĂ “PERSONAL TESA” DIN CADRUL
SC BUCURIE PENTRU CEI MICI SRL
3.1.1 PROCESUL DE MUNCĂ
Procesul de muncǎ are drept scop executarea de tunsori şi alte tratamente ale
părului.

3.1.2 ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCŢIE
Masina de tuns;
Foarfeca tuns;
Foarfeca filat;
Brici;
Pieptan;
Feon ;

SARCINA DE MUNCĂ
• întampină în mod politicos clientul;
• solicită relaţii despre procedurile pe care clientul le doreşte;
• tunde, aranjează părul, în funcţie de solicitările clientului;
• curăţă ustensilele folosite;
• sterilizează ustensilele folosite;
• răspunde de calitatea lucrărilor pe care le execută în mod direct;
MEDIUL DE MUNCĂ
• activitatea se desfăşoară în spaţiu închis, în cadrul unităţii de coafură;
• temperatura şi umiditatea aerului se încadrează în valori normale. Încălzirea spaţiilor de lucru se
realizază de la reţeaua de încălzire centrală a oraşului.
• iluminatul spaţiilor de lucru este mixt  iluminat natural , completat de iluminatul artificial.
• în spaţiile de lucru nivelul de zgomot este relativ ridicat în perioadele de varf, dar nu depăşeşte
limita maximă admisă;
3.1.3 FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

A. MIJLOACE DE PRODUCŢIE
► FACTORI DE RISC MECANIC
Lovire de către mijloacele de transport auto şi / sau CF la deplasarea pe traseul dintre domiciliu
şi sediul societăţii etc.
Contact cu suprafeţe sau contururi periculoase (înţepătoare, tăietoare)
Proiectare de corpuri sau particule: particule geam rezultate ca urmare a spargerii acestora.

► FACTORI DE RISC ELECTRIC


Electrocutare prin atingere directă sau indirectă: deteriorare accidentală a instalaţiilor electrice ;
defecte ale echipamentelor tehnice electrice (în special partea de alimentare).
Electocutarea datorata utilizarii sculelor electrice in apropierea scafelor de spalat , sau sub jet de
apa;

B. MEDIUL DE MUNCĂ
► FACTORI DE RISC FIZIC
Temperatura aerului ridicată în anotimpul călduros.
Inghitire, inhalare par pe cale bucala, respiratorie ;
Obosirea vederii la lucrul
Surprinderea de către cutremur, incendiu.

C. SARCINA DE MUNCĂ
► SUPRASOLICITARE FIZICĂ
Poziţii de lucru preponderent in picioare

► SUPRASOLICITARE PSIHICĂ
Volum mare de muncă, decizii rapide cu asumarea responsabilităţii

D. LUCRĂTOR
► ACŢIUNI GREŞITE
- Efectuarea defectuoasa de operatii sub influenta bauturilor alcoolice, a unor medicamente sau intr-
un stadiu avansat de oboseala;
- Efectuarea de operatii neprevazute prin sarcina de munca  interventia la echipamentele tehnice
electrice din dotare in timpul functionarii acestora sau in cazul defectarii lor;
- Cădere de pe scări, prin păşire în gol, alunecare, împiedicare sau dezechilibrare;
- Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare;

► OMISIUNI

- Neutilizarea echipamentului individual de protectie, sterilizarea insuficienta a


ustensilelor sau a mainilor;
- Neutilizarea dispozitivelor de protectie la echipamentele de lucru;
UNITATEA: ANOMISNAD NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1
BEAUTY SRL DURATA EXPUNERII: 8 h/sch.
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ
SECŢIA: SALON ECHIPA DE EVALUARE:
Administrator: Farcas Maria Simona
LOCUL DE MUNCĂ: COD: EV-13 Evaluator de risc: Chiorean George
PUNCT DE LUCRU Medic medicina muncii

CONSE-
CLASA CLASA NIVEL
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR CINŢA
DE DE PAR-
SISTEMULUI RISC DE RISC MAXIMĂ
GRAVI- PROBA- ŢIAL DE
DE MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI-
TATE BILITATE RISC
ZIBILĂ
0 1 2 3 4 5 6
FACTORI DE
1. Lovire de către mijloacele de transport auto şi / sau CF la
RISC MECANIC DECES 7 1 3
deplasarea pe traseul dintre domiciliu şi sediul societăţii etc.
2. Contact cu suprafeţe sau contururi periculoase (înţepătoare, tăietoare) ITM 3-45
2 1 1
– foarfeca, pieptan, etc. zile
MIJLOACE DE 3. Caderea libera , rasturnarea obiectelor situate la inaltime si ITM 3-45
1 5 1
PRODUCŢIE neasigurate(masini de tuns , feon, etc) zile
4. Deplasari sub efectul gravitatiei(cadere libera , alunecare, etc)ras- ITM 3-45
2 4 2
turnarea scaunului de lucruin timpul utilizarii incorecte zile
FACTORI DE 5. Electrocutare prin atingere directă sau indirectă: deteriorare
RISC ELECTRIC accidentală a instalaţiilor electrice ; defecte ale echipamentelor DECES 7 1 3
tehnice electrice (în special partea de alimentare).
6. Electrocutarea datorata utilizarii sculelor electrice in apropirea
DECES 7 1 3
scafelor de spalat sub jet de apa ;
ITM 3-45
7. Temperatura aerului ridicată în anotimpul călduros. 2 4 2
FACTORI DE zile
MEDIUL DE
RISC FIZIC 8. Inghitire , inhalare par pe cale bucala , respiratorie ; ITM 3-45
MUNCĂ 2 4 2
zile
9. Surprinderea de către cutremur, incendiu. DECES 7 1 3
SARCINA DE SUPRASOLICIT 10. Poziţie ortostatica cu solicitarea coloanei vertebrale si a ITM 45-180 3 4 3
MUNCĂ ARE FIZICǍ membrelor superioare si inferioare , pozitii vicioase sau fortate zile
(spatii restranse pentru miscare sau pozitie aplecata )
SUPRASOLICIT 11. Volum mare de muncă, operatii repetitive de ciclu scurt sau ITM 3-45
2 5 3
ARE PSIHICĂ extrem de complex, monotonia sarcinilor de munca zile
ITM 3-45
12. Agresiuni verbale si fizice din partea clientilor 2 5 3
zile

Fişa nr.17 - continuare


0 1 2 3 4 5 6
ACŢIUNI 13. Efectuarea defectuoasa de operatii sub influenta bauturilor
GREŞITE ITM 45-180
alcoolice , a unor medicamente sau intr-un stadiu avansat de 3 3 3
zile
oboseala.
14. Efectuarea de operatii neprevazute prin sarcina de munca-
interventia la echipamentele tehnice din dotare in timpul DECES 7 1 3
functionarii acestora sau in cazul defectarii lor.
15. Caderea de pe scari , prin pasire in gol, alunecare , impiedicare ITM 45-180
3 3 3
sau dezechilibrare. zile
EXECUTANT 16. Neutilizarea ecipamentului individual de protectie, stelirizarea
DECES 7 2 4
insuficienta a ustensilelor sau a mainilor.
17. Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, împiedicare, alunecare
ITM 3-45
(pe scări, trepte, prelungitoare electrice, picioarele scaunelor 2 2 2
zile
ergonomice).
18. Utilizarea de foc deschis (chibrituri, ţigări aprinse) în locuri în
DECES 7 1 3
care acest lucru nu este permis.
OMISIUNI 19. Nerespectarea disciplinei la locul de munca prin prezentarea la ITM 45-180
3 1 2
serviciu obosit sau in stare de ebrietate. zile
Nivelul de risc global este:
16

Riri
i=1 0(7x7) + 0(6x6) + 0(5x5) + 0(4x4) + 8(3x3) + 7(2x2) + 1(1x1) 101
Nrg1 = 16
= 0x7 + 0x6 + 0x5 + 0x4 + 8x3 + 7x2 + 1x1
= 39
= 2,59

ri
i=1

EV-13 FIŞA DE MĂSURI PROPUSE


Nr. NIVEL MĂSURI PROPUSE
FACTOR DE RISC
crt. DE RISC Nominalizarea măsurii
0 1 2 3
1. F1 - Lovire de către mijloacele de transport auto şi - respectarea prevederilor care reglementează circulaţia pe drumurile publice;
/ sau CF la deplasarea pe traseul dintre domiciliu şi 3 - deplasarea cu viteză redusă, prevăzută în instrucţiuni proprii specifice pentru
sediul societăţii etc. evitarea oricăror pericole legate de calitatea drumului;
2. F2 - Contact cu suprafeţe sau contururi periculoase - instruire lucrători asupra consecinţelor neutilizării echipamentului individual de
(înţepătoare, tăietoare) – produse de papetărie, etc. protectie
1
- instruire cu privire la riscul de contact, fie şi accidental, cu suprafeţe periculoase
(tăietoare, înţepătoare);
3. F3 - Proiectare de corpuri sau particule: particule - semnalizarea suprafetelor vitrate ( usi de sticla, paravane de sticla, etc) cu ajutorul
geam rezultate ca urmare a spargerii acestora 2 autocolantelor sau insemne care sa le faca cat mai vizibile.
- instruire cu privire la riscul de accidentare prin taiere.
4. F4 - Electrocutare prin atingere directă sau 3 - Verificarea uzuală a integrităţii prizelor şi izolaţiei cordoanelor de alimentare cu
indirectă: deteriorare accidentală a instalaţiilor curent electric a aparaturii de birou;
electrice ; defecte ale echipamentelor tehnice - Verificarea legării la pământ a prizelor din birouri; inscripţionarea acestora;
electrice (în special partea de alimentare). - Eliminarea firelor de alimentare cu energie electrică a aparaturii de pe
pardoseală.
- Instruirea periodică asupra riscurilor existente la locul de muncă.
5. F5 - Temperatura aerului ridicată în anotimpul - personalul care lucrează în microclimat cald va beneficia de pauze pentru
călduros. refacerea capacităţii de termoreglare, ale căror durată şi frecvenţă se stabilesc în
2
funcţie de intensitatea efortului fizic şi de valorile parametrilor de microclimat.
- se vor amenaja spaţii fixe cu microclimat corespunzător.
6. F6 - Obosirea vederii la lucrul cu videoterminale - Controlul oftamologic periodic
3 - activitatea zilnicâ în fata ecranului sa alterneze cu alte activitati.
- daca nu este posibila alternarea cu alte activitati, acordarea de pauze periodice.
7. F7 - Surprinderea de către cutremur, incendiu. 3 - instruirea periodica asupra riscurilor de incendiu si cutremur.
8. F8 - Poziţii de lucru preponderent "aşezat" pe - pentru prevenirea riscurilor determinate de efortul fizic, trebuie evitate:
scaun. - poziţiile de muncă vicioase şi/sau fixe ;
- mişcările extreme;
- mişcările bruşte;
2 - mişcările repetitive
- respectarea criteriilor ergonomice privind proiectarea locurilor de muncă şi a ac-
tivităţii;
- instruirea şi formarea adecvată a angajaţilor privind modul de desfăşurare a
activităţii profesionale
9. F9 – Volum mare de muncă, decizii rapide cu - Asigurarea unui climat de respect şi colaborare în plan vertical şi pe orizontală în
asumarea responsabilităţii verificarea şi şi între colectivele de lucru;
supervizarea activităţilor subalternilor. 2 - Stimularea morală şi materială a lucrătorilor în funcţie de munca şi rezultatele
muncii depuse. Motivarea personalului.
- Control periodic medical şi pshihologic al personalului.
10. F10 - Executarea de operaţii neprevăzute în - Prelucrarea fisei de post pentru fiecare lucrator in parte;
sarcina de muncă sau de o altă manieră decât - Intruirea periodica privind normele de sanatate si securitate in munca.
3
prevederile procedurale sau cele cuprinse in fişa
postului.
11. F11 - Reglarea incorectă a caracteristicilor de - Pentru a pastra o pozitie de lucru confortabilã si pentru a evita raflexiile si
display efectul de orbire, utilizatorul trebuie sã încline, sa basculeze sau sa roteasca
2
ecranul, oricare ar fi înãltimea ochilor deasupra planului de lucru.
- Controlul oftamologic periodic
12. F12 - Poziţionarea incorectă a elementelor - Locul de muncã trebuie sa permita o buna corelare întra caracteristicile
sistemului de calcul (tastatură, scaun, monitor) 2 antropofunctionale ale utilizatorilor si munca lor prin asigurarea posibilitãtilor
fără respectarea regulilor ergonomice de reglare a diferitelor elemente componente ale acestuia.
13. F13 - Deplasarea, staţionarea pe căile de acces 3 - respectarea prevederilor care reglementează circulaţia pe drumurile publice
auto – la deplasarea la serviciu şi de la serviciu, în
îndeplinirea sarcinilor de serviciu etc
14. F14 - Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, - depozitarea cores-punzătoare a pro-duselor sau a altor materiale şi lăsarea spaţiu-
împiedicare, alunecare (pe scări, trepte, lui corespun-zător pe căile de acces ;
2
prelungitoare electrice, picioarele scaunelor - pozarea corespun-zătoare a cablurilor, prelungitoarelor;
ergonomice). - păstrarea liberă şi curate a căilor de acces;
15. F15 - Utilizarea de foc deschis (chibrituri, ţigări - Amenajarea spatilor pentru fumat.
aprinse) în locuri în care acest lucru nu este 3
permis.
16. F16 - Neutilizarea, după caz, a mijloacelor de - instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării restricţiilor de securitate
protecţie specifice (centura de siguranţă auto – privind neutilizarea sau utilizarea incompletă a mijloacelor de protecţie.
3
deplasarea cu auto de serviciu ca pasager pentru - verificarea prin control permanent, din partea şefului formaţiei, şi/sau prin sondaj,
îndeplinirea sarcinilor de serviciu). din partea şefilor ierarhic superiori
EV-13 INTERPRETAREA REZULTATELOR
EVALUĂRII
În urma analizei factorilor de risc şi evaluării efectuate, nivelul de risc global (Ng) calculat
conform metodei avizate are valoarea 2.59, situându-se puţin peste limita de acceptabilitate (3,5), în
categoria riscurilor medii.
S-au identificat un număr de 16 factori de risc, dintre care: 10 factori de risc au niveluri
parţiale de risc sub limita admisă, iar 9 factori depăşesc această limită (fig. 16.1),
situându-se în categoria riscurilor inacceptabile pentru care trebuie luate măsuri de
eliminare sau diminuare a efectelor lor. Aceştia din urmă sunt:
F1- Lovire de către mijloacele de transport auto şi / sau CF la deplasarea pe traseul dintre
domiciliu şi sediul societăţii etc.
F2- Contact cu suprafeţe sau contururi periculoase (înţepătoare, tăietoare) – produse de papetărie,
etc.
F3- Proiectare de corpuri sau particule: particule geam rezultate ca urmare a spargerii
acestora.
F4- Electrocutare prin atingere directă sau indirectă: deteriorare accidentală a instalaţiilor
electrice ; defecte ale echipamentelor tehnice electrice (în special partea de alimentare).
F5- Temperatura aerului ridicată în anotimpul călduros.
F6- Obosirea vederii la lucrul cu videoterminale
F7- Surprinderea de către cutremur, incendiu.
F8- Poziţii de lucru preponderent "aşezat" pe scaun.
F9- Volum mare de muncă, decizii rapide cu asumarea responsabilităţii verificarea şi
supervizarea activităţilor subalternilor.
F10- Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă sau de o altă manieră decât
prevederile procedurale sau cele cuprinse in fişa postului.
F11- Reglarea incorectă a caracteristicilor de display.
F12- Poziţionarea incorectă a elementelor sistemului de calcul (tastatură, scaun, monitor) fără
respectarea regulilor ergonomice
F13- Deplasarea, staţionarea pe căile de acces auto – la deplasarea la serviciu şi de la
serviciu, în îndeplinirea sarcinilor de serviciu etc.
F14- Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, împiedicare, alunecare (pe scări, trepte,
prelungitoare electrice, picioarele scaunelor ergonomice).
F15- Utilizarea de foc deschis (chibrituri, ţigări aprinse) în locuri în care acest lucru nu este
permis.
F16- Neutilizarea, după caz, a mijloacelor de protecţie specifice (centura de siguranţă auto –
deplasarea cu auto de serviciu ca pasager pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu).
Pentru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare măsurile
prezentate în "Fişa de măsuri propuse".
Din punctul de vedere al repartiţiei pe sursele generatoare, se remarcă ponderea majoritară a
factorilor proprii executantului cu 53%, urmând mijloacel de producţie cu 32%, apoi mediul de
muncă cu 11% şi sarcina de muncă cu 5% din factori (fig. 16.2). Erorile executantului au, în cea
mai mare parte, consecinţe ireversibile – deces.
Fig.1 NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC

Postul de lucru :PERSONAL TESA”

NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,59


Fig. 2 PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ

Postul de lucru :PERSONAL TESA”

NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,59


3. 1.5 INTERPRETAREA
REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU
POSTUL DE LUCRU: PERSONAL TESA

Nivelul de risc global calculat pentru postul de lucru Nr. 1 este egal cu 2,59, valoare ce îl
încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc acceptabilMERGEFORMAT.
Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare Nr. 1”, din care se observă că din totalul de 16 factori
de risc identificaţi (Fig. 1 ), nici unul nu depăşeşte, ca nivel parţial de risc, valoarea 3.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă
după cum urmează (vezi Fig. 2 ):
 25,00%, factori proprii mijloacelor de producţie;
 18,75%, factori proprii mediului de muncă;
 12,50%, factori proprii sarcinii de muncă;
 43,75%, factori proprii lucrătorului.
Din analiza Fişei de evaluare se constată că 50,00% dintre factorii de risc identificaţi pot
avea consecinţe ireversibile asupra lucrătorului (DECES sau INVALIDITATE)

S-ar putea să vă placă și