Sunteți pe pagina 1din 1

LET’S MAKE THIS ZOOM EVENT GREAT!

PENTRU SUCCESUL EVENIMENTULUI PE


TIPS FOR A SUCCESSFUL SIMULTANEOUS
ZOOM CU INTERPRETARE SIMULTANĂ
INTERPRETATION
Știm că este important ca tot ceea ce spuneți să fie tradus complet We know it’s important that everything you say should be fully and
și corect. De aceea, pentru a vă asigura că interpreții vă aud clar și vă correctly translated. So, to make sure the interpreters hear and
înțeleg, VĂ RUGĂM: understand you clearly, PLEASE follow these tips:

ÎNAINTE DE EVENIMENT BEFORE THE EVENT


1. TRIMITEȚI INTERPREȚILOR PREZENTĂRILE SAU ALTE 1. MAKE THE EVENT PRESENTATIONS OR DRAFT DOCUMENTS
DOCUMENTE DE LUCRU, CU CEL PUȚIN O ZI ÎNAINTE. Astfel, ei se pot AVAILABLE TO THE INTERPRETERS, AT LEAST ONE DAY IN ADVANCE.
pregăti pentru subiectul tratat. This will allow them to prepare for the event topic.
2. Asigurați-vă că aveți INSTALATĂ ULTIMA VERSIUNE DE ZOOM, 2. Make sure you have THE LATEST ZOOM VERSION INSTALLED, so
pentru a beneficia de funcția de interpretare în condiții optime. that you fully benefit from the interpretation function.

ÎN TIMPUL EVENIMENTULUI DURING THE EVENT


3. FOLOSIȚI CĂȘTI CU MICROFON ÎNCORPORAT, pe cât posibil! Astfel 3. Whenever possible, USE HEADSETS WITH MICROPHONE! This way
sunetul e mult mai clar și nu se mai aud zgomote de fond. Căștile you get a crispier sound and less background noise. The headsets
recomandate pentru astfel de evenimente sunt cele cu USB sau cele cu recommended for such events are those with a wire, plugged into your
fir. Căștile bluetooth nu pot asigura calitatea necesară a sunetului. device via USB or a jack. Bluetooth headsets do not provide a proper
sound quality.
4. VORBIȚI ÎNTR-UN RITM MEDIU, NU FOARTE RAPID, EVENTUAL CU
SCURTE PAUZE DE RESPIRAȚIE ÎNTRE FRAZE! 4. SPEAK AT AN AVERAGE PACE, NOT TOO FAST, TAKING SHORT
BREAKS TO BREATHE IN BETWEEN SENTENCES!
Din motive tehnice (conexiunea la internet a participanților), la întâlnirile
online pot să apară mici întârzieri sau distorsiuni de sunet. Dacă ritmul Network lag or sound distortions may occur during online meetings, for
vorbitorilor este prea rapid, există riscul să se piardă idei pentru că nu se technical reasons (such as the participants’ internet connection). If
aud clar sau nu se aud deloc. speech is too fast, some ideas might get lost on the way, because the
interpreter cannot hear them clearly, or not at all.
Important! Dacă nu aveți o conexiune la internet foarte bună, închideți
camera video în timp ce vorbiți; astfel, dați o șansă sunetului să se Important! If your internet connection is not very good, turn off the
transmită mai bine. web camera while you speak, to allow for a better sound transmission.
5. ÎNCHIDEȚI MICROFONUL DIN FEREASTRA ZOOM („MUTE”) ATUNCI 5. TURN OFF THE MICROPHONE IN YOUR ZOOM WINDOW („MUTE”)
CÂND NU VORBIȚI, pentru a nu produce microfonie și pentru a evita WHEN YOU ARE NOT SPEAKING, to avoid disturbing the event with
transmiterea zgomotelor de fond, care bruiază evenimentul. microphone feedback and background noise.

Mulțumim! Thank you!