Sunteți pe pagina 1din 2

Activitatea 2.5.

Un exemplu de evaluare a învăţării la matematică

Pentru Matematică şi explorarea mediului, clasa a I, am ales competenţa specifică 1.2.


1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100,  pentru care propun următorul exemplu
de detaliere a nivelului minimal de realizare al acesteia:

Nivel minimal de realizare

Elevul:

·         Identifică vecinii unui număr de la 0 la 100.

·         Scrie rezultatele obţinute prin comparare, utilizând semnele <, >, =.

·         Ordonează crescător/descrescător numere date.

·         Identifică numerele pare/impare dintr-un şir dat;

. Selectează numere după un criteriu dat.

Itemi de evaluare

   I.1.   Scrie vecinii numerelor date:

____  32  ____    

____  60  ____

____  89  ____

     I.2. Compară numerele date:

8 7___ 52

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
75 ___75

45 ___ 54

     I.3. Ordonează crescător numerele date:

53;  19;  38;  79; 76;  97.

I.4. Scrie trei numere mai mari decât 54:

    I.5.  Încercuieşte numerele impare din şirul de numere dat:

32;   25;   49;  96;   81;   17.

I.6. Scrie numerele care au cifra unităților 7:

  Un astfel de test urmărește confirmarea atingerii nivelului minimal al competenței


specificate. Am căutat ca dificultatea sarcinilor să fie graduală, îmbinând sarcini simple cu
cele de nivel mediu și complex. Dacă fiecare dintre elevi atinge nivelul minimal se consideră
că au dobândit cunoștințele de bază vizate, deci competența este realizată.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020