Sunteți pe pagina 1din 1

Contract subsecvent nr 120 / 27.01.

2022
La contractul de vanzare-cumparare nr. 118 / 27.01.2022

CONDITII SPECIALE
1. Partile contractante.
FERTIL STAR S.R.L. cu sediul in mun. Iasi, str. Radu Voda, nr. 18, bloc 770, scara A, etaj 1,
apartament 7, camera 4, judetul Iasi, email: office@fertilstar.ro, avand numarul de ordine la
Registrul Comertului Iasi J22/1207/2020, Cod unic de inregistrare RO 42611573, capital social
50.000 RON, avand cont bancar IBAN nr. RO75 BTRL RONC RT05 5442 1401 deschis la Banca
Transilvania, reprezentata prin Administrator – Ursu Iulian, in calitate de VANZATOR
Si
AGRICOLA CEREAL-FRUCT S.R.L. cu sediul în oras Dorohoi, aleea Iasomiei, NR. 7, jud. Botosani, având
numarul de ordine la Registrul Comerţului J07/57/2012, cod de identificare fiscală RO 29813702, e-mail:
nicuvasilica448@gmail.com , reprezentat prin Administrator – Vasilica Nicu în calitate de CUMPARATOR
2. Tip produs: Ingrasamint NPK 16-16-16, origine Rusia;
3. Cantitate: 48,6 tone, saci 540 kg;
4. Pret per tona: 3 450 RON TVA inclus;
5. Valoare totala: 167 670 RON TVA inclus;
6. Modalitatate de plata: Se achita in RON cu O.P.;
7.Termen de plata: Plata se va efectua dupa livrare, in baza facturii fiscale;
8. Termen livrare: Livrarea se va face in perioada 15.02.2022 – 15.03.2022;
9. Conditii de livrare: CPT Sendriceni, Botosani INCOTERMS 2010.
10. Precizari:
Clauzele prezentului contract subsecvent se completeaza cu Conditiile Generale de Vanzare
prevazute in Contractul de vanzare-cumparare nr. 118/27.01.2022 document asumat si semnat de
ambele parti, anterior semnarii conditiilor speciale. Cumparatorul declara astfel ca are cunostinta
si este de acord in integralitatea sa de continutul Conditiilor Generale de Vanzare, astfel cum a
fost semnat de ambele parti si nu solicita anexarea documentului in fizic la prezentul Contract.

Vanzator, Cumparator,
FERTIL STAR S.R.L. AGRICOLA CEREAL-FRUCT S.R.L.

Loc. Iasi, jud. Iasi Tel.: 0749148990 / 0744334487 City Iasi, District Iasi, Tel. 0727674822
str. Radu Voda, nr. 18, Judeţul Iaşi, România, Email: cosmin@fertilstar.ro Radu Voda Street Nr. 18, County Iasi, Romania E-mail: cosmin@fertilstarl.ro
Nr. Inr. Reg. Com. : J22/1207/2020 VAT: 42611573
CUI: 42611573 Reg. nr.: J22/1207/2020