Sunteți pe pagina 1din 1

Test de evaluare

Subprograme
Clasa a X-a

1. Ce afişează programul următor?


#include <iostream>
void test(int a)
{ a=a+1;
cout<<a;
}
int main()
{ int z=4;
test(z);
cout<<z;
}
a) 5 5; b) 5 4; c) 4 4; d) 4 5.

2. Ce afişează programul următor?


#include <iostream>
int a;
int f()
{ int a=2;
cout<<a;
return a;
}
int main()
{ a=3;
cout<<a;
cout<<f();
}
a) 233; b) 23; c) 322; d) 232.

3. Scrieţi definiţia completă a unui subprogram Produs cu doi parametri, care primeşte prin
intermediul primului parametru, n, un număr natural nenul (1≤n≤100) şi prin intermediul celui
de-al doilea parametru, a, un tablou unidimensional cu elementele numerotate de la 1 la n,
numere întregi de cel mult 4 cifre fiecare. Subprogramul returnează produsul tuturor
elementelor pare aflate pe poziţii impare din tablou.
Exemplu: dacă n=6, iar şirul a este format din elementele (3,12,7,1,4,3), atunci la apel se va
returna 3.

4. a) Scrieţi definiţia completă a subprogramului suma care primeşte prin intermediul


parametrului x un număr natural cu cel mult 5 cifre şi returnează suma tuturor divizorilor
numărului x.
b) Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n (n<10000) şi care,
folosind apeluri ale subprogramului suma verifică dacă suma divizorilor lui n este un număr
prim. În caz afirmativ, programul va afişa pe ecran mesajul Da şi în caz contrar va afişa
mesajul NU.
Exemplu: dacă n=206, atunci programul va afişa: NU (1+2+103+206=312, iar 312 nu este un
număr prim).