Sunteți pe pagina 1din 8

 

Numele si prenumele:______________
prenumele:_________________________ 
___________ 

ACTIVITATE MATEMATICA
Evaluare “Pozitii spatiale”
1.Deseneaza si tu:
• un cos pe acoperis,
• un fum negru
negru spre
spre stanga,
stanga,
• un copac verde in stanga casei, un nor gri
gri deasupra casei,
• o pasare sub nor,
• un copil in fata cesei,
• o floare la derapta usii, langa
langa perete.
EVALUAR
EVALUAREE SUMATIVA

DOEN!"# E$PE%!EN&!'#:
D'&':
&E':
(ON&!N"&:
!)#O( DE %E'#!*'%E:
&O&'# (OP!! &E+&'&!:
(omportament insusit:
(omportament in dezvoltare:
(omportament absent:

O!E(&!-E:
 ___________________________
 __________________________________________
_____________________________
____________________________
_____________________ 
_______ 
 ___________________________
 __________________________________________
_____________________________
____________________________
_____________________ 
_______ 
 ___________________________
 __________________________________________
_____________________________
____________________________
_____________________ 
_______ 
 ___________________________
 __________________________________________
_____________________________
____________________________
___________________ 
_____ 
!&E!:
 ___________________________
 __________________________________________
_____________________________
____________________________
_____________________ 
_______ 
 ___________________________
 __________________________________________
_____________________________
____________________________
_____________________ 
_______ 
 ___________________________
 __________________________________________
_____________________________
____________________________
_____________________ 
_______ 
 ___________________________
 __________________________________________
_____________________________
____________________________
________________ 
__ 
 ___________________________
 __________________________________________
_____________________________
____________________________
_____________________ 
_______ 
 ___________________________
 __________________________________________
_____________________________
____________________________
_____________________ 
_______ 
 ___________________________
 __________________________________________
_____________________________
____________________________
____________________ 
______ 
(ON+&'&'%!:
 ___________________________
 __________________________________________
_____________________________
____________________________
_____________________ 
_______ 
 ___________________________
 __________________________________________
_____________________________
____________________________
_____________________ 
_______ 
 ___________________________
 __________________________________________
_____________________________
____________________________
_____________________ 
_______ 
 ___________________________
 __________________________________________
_____________________________
____________________________
____________________ 
______ 
 ___________________________
 __________________________________________
_____________________________
____________________________
_____________________ 
_______ 
 ___________________________
 __________________________________________
_____________________________
____________________________
_____________________ 
_______ 
 ___________________________
 __________________________________________
_____________________________
____________________________
___________________ 
_____ 
'+"%! 'E#!O%'&!-E:
'E#!O%'&!-E:
 ___________________________
 __________________________________________
_____________________________
____________________________
_____________________ 
_______ 
 ___________________________
 __________________________________________
_____________________________
____________________________
_____________________ 
_______ 
 ___________________________
 __________________________________________
_____________________________
____________________________
_____________________ 
_______ 
 ___________________________
 __________________________________________
_____________________________
____________________________
____________________ 
______ 
 ___________________________
 __________________________________________
_____________________________
____________________________
_____________________ 
_______ 
 ___________________________
 __________________________________________
_____________________________
____________________________
_____________________ 
_______ 
 ___________________________
 __________________________________________
_____________________________
____________________________
_____________________ 
_______ 
 ___________________________
 __________________________________________
_____________________________
____________________________
__________________ 
____ 
 Numele si prenumele:
prenumele:

CUNOASTEREA MEDIULUI
Evaluare (anotimul toamna! iarna"

• Taie
 Taie ce nu apartine
apartine anotimpului toamna.

• Taie
 Taie ce nu se potriveste
potriveste anotimpului
anotimpului iarna.
iarna.

• Coloreaza ce-ti place.


Numele si prenumele:…………………………………..
prenumele:…………………………………..

ACTIVITA
ACTIV ITATE
TE MATEMATICA
MATEMATICA
EVALUARE ( forme eometrice! pozitii spatiale! formare "e rupe#

• Coloreaza rupa fulilor mici si incercuieste


incercuieste rupa $ra"utilor%

• Coloreaza norul "e sus! $ra"ul "e lana omul "e zapa"a si fulul "in fata lui%

• Coloreaza cu rosu triun&iurile! cu al$en cercurile! cu al$astru patratele.


• 'eseneaza! "aca poti! un "reptun&i.
"reptun&i.
#ISA DE LUCRU
DOMENIUL STIINTE$ ACTIVITATE MATEMATICA

• !ncercuieste formele geometrice care au aceeas forma si marime cu forma geometrica din caseta.

• (oloreaza cu rosu triung/iurile

• (oloreaza cu galben cercurile

• (oloreaza cu albastru patratele

(e forma geometrica a ramas necolorata 0


 Numele si prenumele.
prenumele.

#ISA DE EVALUARE
EVALUARE
ACTIVITATE
ACTIVITATE MATEMATICA
MATEMATICA
)oc didactic “ 1'+E+&E2! 3%'&!!
3%'&!! ”

• Al%atuieste rin in%er%uire multimi &ua 'orma oie%telor.

• Al%atuieste rin in%er%uire multimi &ua marimea oie%telor. Coloreaza )rua %u mai multe oie%te .
• Coloreaza cu rosu triunghiurile, cu galben patratele, cu albastru cercuriele.

S-ar putea să vă placă și