Sunteți pe pagina 1din 1

Disciplina: Religie ortodoxă

Clasa: a v-a
Unitatea de învățare: Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului

Ce am vizat?
2.1. Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a
comportamentului persoanelor din textele studiate.
2.2. Selectarea unor reguli de comportament moral-religios din diferite contexte
de viață, din perspectiva unor criterii dat
Ce am intenționat?
Desfășurarea activităților de învățare pentru dezvoltarea competențelor specifice
pornind de la competențele cheie.
Să realizeze proiect de grup folosind noile tehnologii
Elevii au emis păreri și argumente pro și contra afirmațiilor din dezbateri
Ce rezultat am obținut?
Dezvoltarea capacităților de explorare ale elevilor
Elevii folosesc instrumente moderne pentru a-și dezvolta competențe religios
morale
Ce decid pe mai departe, pe baza a ceea ce am aflat la evaluare?
Sa folosesc mai des mijloacele moderne și lucrul în echipă.