Sunteți pe pagina 1din 1

OGREZEANU LUCA clasa a-VII-a A

Normele cu privire la probatoriu care se aplică în procesele penale din România


 Potrivit art. 97 al. CPP „Constituie probă orice element de fapt care servește la constatarea existenței
sau inexistenței unei infracțiuni, la identificarea persoanei care a săvârșit-o și la cunoașterea
împrejurărilor necesare pentru justa soluționare a cauzei și care contribuie la aflarea adevărului în
procesul penal.”
 Proba se obține în procesul penal prin următoarele mijloace:
a) declarațiile suspectului sau ale inculpatului;
b) declarațiile persoanei vătămate;
c) declarațiile părții civile sau ale părții responsabile civilmente;
d) declarațiile martorilor;
e) înscrisuri, rapoarte de expertiză sau constatare, procese-verbale, fotografii, mijloace materiale de
probă;
f) orice alt mijloc de probă care nu este interzis prin lege.
Rolurile specializate ale instanțelor de judecată
Penal: soluționează conflicte care privesc valori sociale apărate de stat (viața, integritatea
corporală, bunurile, demnitatea umană, suveranitatea etc.).
Civil: soluționează conflictele care au ca obiect valori personale (moșteniri, desfacerea
căsătoriei, proprietatea etc.).
 Contencios administrativ: soluționează conflictele care apar între autorități și cetățeni.
 Conflicte de muncă: soluționează conflicte apărute între angajați și angajatori.
Pedepsele si sancțiunile care pot fi aplicate
Pedeapsa este stabilită în funcție de vinovăție și de responsabilitate. Obiectivul urmărit este de a
restabili dreptatea. Pedeapsa urmărește descurajarea eventualilor delincvenți din societate.
Pedepsele principale prevăzute de Codul Penal sunt :
 amenda;
 interzicerea unor drepturi; ( dreptul de a fi ales într-o funcție publică, dreptul de a alege, drepturile
părintești, dreptul de a fi tutore, dreptul de a deține, purta și folosi orice categorie de arme, dreptul
de a conduce anumite categorii de vehicule, dreptul de a părăsi teritoriul României)
 munca neremunerată în folosul comunității;
 confiscarea unor bunuri;
 închisoarea;
 detenția pe viață.

Pedepsele/sanctiuni principale prevăzute de CIVIL sunt:


 Nulitatea
 Decăderea
 Perimarea.
 Prescripția extinctivă
 Amenda judiciară
 Cheltuielile de judecată
Conflicte de muncă
Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste
o abatere disciplinara sunt:
 avertismentul scris;
 retrogradarea din functie,
 reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
 desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.