Sunteți pe pagina 1din 10

Nr. Nr.

Data, luna Numele, Numele, Descrierea Descrierea Descrierea cadoului Valoarea Decizia luată Soarta
de de și anul prenumele prenumele relației împrejurărilor admisibil de piață a în raport cu cadoului (se
ord. înreg predarii beneficiarului persoanei/ (personală, în care a fost cadoului cadoul indică, după
cadoului primit cadoul admisibil (se caz, returnat
istra denumirea profesională) admisibil
admisibil, admisibil indică una beneficiarului,
re instituției, care dintre (lei)
funcția deținută dintre cele returnat
a oferit cadoul beneficiar și trei decizii beneficiarului
admisibil
persoană/ luate de ca urmare a
instituția Comisie* răscumpărării
(denumirea), precum și sau trecut în
care a oferit numărul și gestiunea
data organizației
cadoul
procesului publice**) și
admisibil verbal) data

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 116. 01.10.2021 Grosu Igor, Borut Pahor, Profesională În cadrul Piesă decorativă sub 1300,00 Art.22 pct.3 lit. Primit cu
Președintele Președintele vizitei oficiale formă de pasăre, din b)) al transmiterea
Parlamentului Republicii în Republica metal argintiu, Regulamentului, ulterioară în
Republicii Slovenia Moldova din înrămată, dim. 20cm x gestiunea
Proces verbal
Moldova 01.10.2021 20cm, ambalată în cutie muzeului
cartonată de culoare nr.9 din Parlamentului/
albastru-închis 04.10.2021 Transmis în
muzeu, Proces
verbal de
predare-primire
nr.5 din
22.10.2021

2. 117. 01.10.2021 Angela Stanislav Profesională În cadrul Carte/ 900 de zile de 370,00 Art.22 pct.1 al Returnat
Munteanu- Splavnic, întrevederii din asediu neîntrerupt Regulamentului, beneficiarului,
Pojoga, coordonator de 27.09.2021, asupra magistraturii Proces verbal Act de returnare
deputat în proiecte din desfășurată în române.Ghid de nr.2 din
nr.9 din
Parlamentul cadrul incinta supraviețuire, 04.10.2021
Republicii Programului Parlamentului nr.pag.359, 2020, 04.10.2021
Moldova Stat de Drept RM ISBN/ISSN 978-606-18-
Europa de Sud- 1036-9
Est, Fundației
Konrad
ADENAUER

3. 118. 08.10.2021 Grosu Igor, Viorel Riceard Profesională În cadrul Plăchetă din cupru 800,00 Art.22 pct.3 lit. Primit cu
Președintele Badea, întrevederii din argintat, cu însemnul b)) al transmiterea
Parlamentului Președintele 08.10.2021 cu Parlamentului României ulterioară în

1
Republicii Comisiei pentru delegația și simbolul Senatului, Regulamentului, gestiunea
Moldova cultură și media Comisiei executată la Monetăria Proces verbal muzeului
a Senatului pentru cultură Statului, dim. 50 x nr.10 din Parlamentului/
României și media a 70mm, ambalată într-o Transmis în
12.10.2021
Senatului cutie din piele albastră muzeu, Proces
României, verbal de
desfășurată în predare-primire
incinta nr.5 din
Parlamentului 22.10.2021
RM
4. 119. 08.10.2021 Grosu Igor, Viorel Riceard Profesională În cadrul Album „România în 500,00 Art.22 pct.3 lit. Primit cu
Președintele Badea, întrevederii din patrimoniul b)) al transmiterea
Parlamentului Președintele 08.10.2021 cu UNESCO”/ed.3 limbi/ Regulamentului, ulterioară în
Republicii Comisiei pentru delegația Răzvan Theodorescu, gestiunea
Proces verbal
Moldova cultură și media Comisiei Atena Groza; foto: muzeului
a Senatului pentru cultură George Dimitriu.- nr.10 din Parlamentului/
României și media a Bucuresti: Monitorul 12.10.2021 Transmis în
Senatului Oficial R.A., 2019/ ISBN muzeu, Proces
României, 978-606-035-030-9 verbal de
desfășurată în predare-primire
incinta nr.5 din
Parlamentului 22.10.2021/
RM Retras din
muzeu,
transmis în
biblioteca
Parlamentului,
Proces verbal de
predare-primire
nr.10 din
31.12.2021

5. 120. 08.10.2021 Grosu Igor, Hamad Rashid Profesională În cadrul Suvenir-Corabie, 4200,00 Art.22 pct.3 lit. Primit cu
Președintele H.M.AL- întrevederii din confecționată din metal b)) al transmiterea
Parlamentului ATHBA, 08.10.2021, auriu, pe postament de Regulamentului, ulterioară în
Republicii însărcinat cu desfășurată în lemn, cu inscripția gestiunea
Proces verbal
Moldova afaceri a.i. al incinta „With the Compliments muzeului
Ambasadei Parlamentului of the Embassy of the nr.10 din Parlamentului/
Statului Qatar în RM STATE OF QATAR 12.10.2021 Transmis în
Republica CHISINAU”, muzeu, Proces
Moldova dim.: lung.=21cm, verbal de
h=29cm, ambalată în predare-primire
cutie căptușită cu piele nr.5 din
de culoare violetă 22.10.2021

2
6. 121. 11.10.2021 Grosu Igor, Roelof VAN Profesională În cadrul Album „THE 700,00 Art.22 pct.3 lit. Primit cu
Președintele EES, întrevederii din NETHERLANDS at its b)) al transmiterea
Parlamentului Ambasador 11.10.2021, best-throughout the Regulamentului, ulterioară în
Republicii Extraordinar și desfășurată în year”, 240 pag., dim. gestiunea
Proces verbal
Moldova Plenipotențiar al incinta 26,5 x 26,5 x 2cm/ISBN muzeului
Regatului Parlamentului 978 90 5956 533 3 nr.10 din Parlamentului/
Țărilor de Jos în RM 12.10.2021 Transmis în
Republica muzeu, Proces
Moldova, cu verbal de
reședința la predare-primire
București nr.5 din
22.10.2021/
Retras din
muzeu,
transmis în
biblioteca
Parlamentului,
Proces verbal de
predare-primire
nr.10 din
31.12.2021

7. 122. 14.10.2021 Grosu Igor, Sufyan Profesională În cadrul Cutie din lemn, 400,00 Art.22 pct.3 lit. Primit cu
Președintele S.QUDAH, întrevederii din dim.25x15x7,5 cm, în b)) al transmiterea
Parlamentului Ambasadorul 14.10.2021, interior: sticlă cu apă Regulamentului, ulterioară în
Republicii Regatului desfășurată în sfințită, mir și o pungă gestiunea
Proces verbal
Moldova Hașimit în incinta cu sare din Marea muzeului
Republica Parlamentului Moartă nr.11 din Parlamentului/
Moldova, cu RM 19.10.2021 Transmis în
sediul la muzeu, Proces
București verbal de
predare-primire
nr.6 din
30.11.2021

8. 123. 19.10.2021 Grosu Igor, Delegația Profesională În cadrul Suport din cristal pentru 280,00 Art.22 pct.3 lit. Primit cu
Președintele Comisiei relații întrevederii din poze, BOHEMIA b)) al transmiterea
Parlamentului externe, apărare 19.10.2021, Crystal, Regulamentului, ulterioară în
Republicii și securitate din desfășurată în dim. 9cm x 8,5cm, gestiunea
Proces verbal
Moldova cadrul Senatului incinta ambalat în cutie muzeului
Parlamentului Parlamentului cartonată albastră nr.11 din Parlamentului/
Republicii Cehe RM 19.10.2021 Transmis în
muzeu, Proces
verbal de
predare-primire
nr.6 din
30.11.2021

3
9. 124. 19.10.2021 Grosu Igor, Delegația Profesională În cadrul Set: portmoneu, husă 350,00 Art.22 pct.3 lit. Primit cu
Președintele Comisiei relații întrevederii din pentru cartele de vizită b)) al transmiterea
Parlamentului externe, apărare 19.10.2021, și stilou, ambalate în Regulamentului, ulterioară în
Republicii și securitate din desfășurată în cutie neagră cartonată gestiunea
Proces verbal
Moldova cadrul Senatului incinta muzeului
Parlamentului Parlamentului nr.11 din Parlamentului/
Republicii Cehe RM 19.10.2021 Transmis în
muzeu, Proces
verbal de
predare-primire
nr.6 din
30.11.2021

10. 125. 25.10.2021 Grosu Igor, Delegația Profesională În contextul Carte/Album „A 500,00 Art.22 pct.3 lit. Primit cu
Președintele Republicii vizitei din CRONICLE OF b)) al transmiterea
Parlamentului Azerbaidjan 21.10.2021, la VICTORY”/ed. 3 limbi/, Regulamentului, ulterioară în
Republicii Conferința fotogr.color; 189 pag.; gestiunea
Proces verbal
Moldova Europeană a IRS Publishing House, muzeului
Președinților 2021, ISSN/ 978-9952- nr.12 din Parlamentului/
de Parlamente 8344-9-9 27.10.2021 Transmis în
a Statelor muzeu, Proces
membre ale verbal de
Consiliului predare-primire
Europei, nr.6 din
desfășurată la 30.11.2021/
Atena Retras din
muzeu,
transmis în
biblioteca
Parlamentului,
Proces verbal de
predare-primire
nr.10 din
31.12.2021
11. 126. 25.10.2021 Grosu Igor, Matvienco Profesională În contextul Set pentru cafea din 1100,00 Art.22 pct.3 lit. Primit cu
Președintele Valentina, vizitei din porțelan, compus din 2 b)) al transmiterea
Parlamentului Președintele 21.10.2021, la unități: farfurie și cană, Regulamentului, ulterioară în
Republicii Consiliului Conferința cu imprimeul gestiunea
Proces verbal
Moldova Federației al Europeană a Kremlinului, muzeului
Adunării Președinților prod.„Императорский nr.12 din Parlamentului/
Federale a de Parlamente фарфоровый завод”, 27.10.2021 Transmis în
Federației Ruse a Statelor or.Sankt-Petersburg, muzeu, Proces
membre ale amb.în cutie de carton verbal de
Consiliului predare-primire
Europei, nr.6 din
desfășurată la 30.11.2021
Atena

4
12. 127. 25.10.2021 Grosu Igor, Konstantinos Profesională În contextul Monedă nominală – 10 1000,00 Art.22 pct.3 lit. Primit cu
Președintele MARAVEGIAS, întrevederii de Euro, argint 92,5%, b)) al transmiterea
Parlamentului Președintele la Atena, d=40 mm, 34.10 g, cu Regulamentului, ulterioară în
Republicii Grupului de în cadrul certificat de gestiunea
Proces verbal
Moldova prietenie Conferinței autenticitate, plasată în muzeului
Republica Europene a cutie de plastic de nr.12 din Parlamentului/
Elenă-Republica Președinților culoare albastră 27.10.2021 Transmis în
Moldova de Parlamente muzeu, Proces
a Statelor verbal de
membre ale predare-primire
Consiliului nr.6 din
Europei, în 30.11.2021
perioada 20-23
octombrie
2021
13. 128. 25.10.2021 Grosu Igor, Asociația Profesională În contextul Monedă de bronz, 300,00 Art.22 pct.3 lit. Primit cu
Președintele descendenților întrevederii de simbol al aniversării a b)) al transmiterea
Parlamentului Eroilor la Atena, 200 ani de la Revoluția Regulamentului, ulterioară în
Republicii Revoluției Elene în cadrul Elenă, d=47 mm, plasată gestiunea
Proces verbal
Moldova din 1821 Conferinței în cutie căptușită cu muzeului
Europene a stofă de culoare albastră nr.12 din Parlamentului/
Președinților 27.10.2021 Transmis în
de Parlamente muzeu, Proces
a Statelor verbal de
membre ale predare-primire
Consiliului nr.6 din
Europei, în 30.11.2021
perioada 20-23
octombrie
2021
14. 129. 27.10.2021 Grosu Igor, Zygimantas Profesională În contextul Suvenir-plăcuță din 700,00 Art.22 pct.3 lit. Primit cu
Președintele Pavilionis, întrevederii cu alamă, înrămată cu b)) al transmiterea
Parlamentului Președintele Președinții însemnul Seimas-ului Regulamentului, ulterioară în
Republicii Comitetului Comitetelor Republicii Lituania, gestiunea
Proces verbal
Moldova pentru afaceri pentru afaceri dim. ramă 31cm x 22cm, muzeului
externe din externe din produs de nr.12 din Parlamentului/
cadrul Seimas- cadrul Ltd.„METALO FORMA”, 27.10.2021 Transmis în
ului Republicii Parlamentelor Vilnius, Lithuania muzeu, Proces
Lituania Țărilor Baltice verbal de
din 27 predare-primire
octombrie nr.6 din
2021, 30.11.2021
desfășurată în
incinta
Parlamentului
RM

5
15. 130. 03.11.2021 Grosu Igor, Leonid Profesională Pentru buna Diplomă pe bază de 600,00 Art.22 pct.3 lit. Primit cu
Președintele Oleinicenco, desfășurare a MDF maro cu placă de b)) al transmiterea
Parlamentului Președintele Comitetului aluminiu culoare aurie Regulamentului, ulterioară în
Republicii Federației Executiv cu finisaj mat, cu gestiunea
Proces verbal
Moldova Moldovenești de UEFA, care a inițialele și emblema muzeului
Fotbal avut loc la FMF, dim.30cm x 23cm, nr.13 din Parlamentului/
Chișinău la ambalată în cutie 05.11.2021 Transmis în
data din albastră muzeu, Proces
22.09.2021 verbal de
predare-primire
nr.6 din
30.11.2021
16. 131. 05.11.2021 Grosu Igor, Mănăstirea Profesională Urmare vizitei Icoană înrămată, cu 950,00 Art.22 pct.3 lit. Primit cu
Președintele Sfintei Înălțări Dlui Artemie chipul Sfântului Voievod b)) al transmiterea
Parlamentului Noul-Neamț, Cătănoi, Ștefan cel Mare, placată Regulamentului, ulterioară în
Republicii Chițcani deputat în cu metal argintiu și gestiunea
Proces verbal
Moldova Parlament, la cupru, dim.25 x 28 cm muzeului
Mănăstirea nr.13 din Parlamentului/
Sfintei Înălțări 05.11.2021 Transmis în
Noul-Neamț, muzeu, Proces
Chițcani verbal de
predare-primire
nr.6 din
30.11.2021
17. 132. 08.11.2021 Grosu Igor, Konstantinos Profesională În cadrul Tablou imprimat pe 500,00 Art.22 pct.3 lit. Primit cu
Președintele MARAVEGIAS, întrevederii în suport din sticlă, dim. b)) al transmiterea
Parlamentului Președintele incinta tablou 17,5x23cm, Regulamentului, ulterioară în
Republicii Grupului de Parlamentului gros.=25mm, plasat în gestiunea
Proces verbal
Moldova prietenie RM din cutie de culoare cafenie muzeului
Republica 08.11.2021 nr.14 din Parlamentului/
Elenă-Republica 09.11.2021 Transmis în
Moldova, muzeu, Proces
membru al verbal de
Comitetului predare-primire
permanent nr.6 din
pentru afaceri 30.11.2021
sociale și
membru al
Comitetului
permanent
special pentru
cercetare și
tehnologie din
cadrul
Parlamentului
Republicii Elene

6
18. 133. 29.11.2021 Vladimir Bolea, Valentina Profesională Urmare Tablou în ramă, 1400,00 Art.22 pct.3 lit. Primit cu
deputat în Matvienco, participării la miniatură în lac, b)) al transmiterea
Parlamentul Președintele Ședința sidefată, cu imaginea Regulamentului, ulterioară în
Republicii Consiliului Consiliului AIP clădirii AIP CSI, lucru gestiunea
Proces verbal
Moldova Federației al CSI, la cea de-a manual, ÎI Donschih muzeului
Adunării 53-a Sesiune A.A., dim.27x25 cm, nr.15 din Parlamentului/
Federale a plenară a AIP amb. în cutie din carton 01.12.2021 Transmis în
Federației Ruse CSI, precum și albastru muzeu, Proces
la Reuniunile verbal de
Comisiilor de predare-primire
profil ale AIP nr.7 din
CSI, Sankt- 28.12.2021
Petersburg,
24-28
noiembrie
2021
19. 134. 29.11.2021 Vladimir Bolea, Grigorii Profesională Urmare Tablou-plachetă în 2440,00 Art.22 pct.3 lit. Primit cu
deputat în Karasin, participării la ramă, cu imaginea b)) al transmiterea
Parlamentul senator, Ședința Kremlinului, placare Regulamentului, ulterioară în
Republicii Președinte al Consiliului AIP galvanică cu argint gestiunea
Proces verbal
Moldova Comisiei pentru CSI, la cea de-a proba 960, dim.ramă muzeului
afaceri externe a 53-a Sesiune 36x31 cm, ambalat în nr.15 din Parlamentului/
Consiliului plenară a AIP cutie din carton albastru 01.12.2021 Transmis în
Adunării CSI, precum și muzeu, Proces
Federale a la Reuniunile verbal de
Federației Ruse Comisiilor de predare-primire
profil ale AIP nr.7 din
CSI, Sankt- 28.12.2021
Petersburg,
24-28
noiembrie
2021
20. 135. 29.11.2021 Vladimir Bolea, Beglov Profesională Urmare Carte-Album „САНКТЪ- 850,00 Art.22 pct.3 lit. Primit cu
deputat în Alexandr, participării la ПЕТЕРБУРГЬ. b)) al transmiterea
Parlamentul guvernator al Ședința Прошлое и Regulamentului, ulterioară în
Republicii Sankt- Consiliului AIP настоящее”, 207 pag., gestiunea
Proces verbal
Moldova Petersburgului CSI, la cea de-a изг. ООО Торговый bibliotecii
53-a Sesiune дом „Медный nr.15 din Parlamentului/
plenară a AIP Всадник”, 2019, ISBN 01.12.2021 Transmis în
CSI, precum și 978-5-93893-825-0 bibliotecă,
la Reuniunile Proces verbal de
Comisiilor de predare-primire
profil ale AIP nr.8 din
CSI, Sankt- 28.12.2021
Petersburg,
24-28

7
noiembrie
2021
21. 136. 01.12.2021 Grosu Igor, Rosian Vasiloi, Profesională În cadrul Cristal cu însemnele 200,00 Art.22 pct.3 lit. Primit cu
Președintele Șef al întrevederii din Poliției de Frontieră, b)) al transmiterea
Parlamentului Inspectoratului 01 decembrie dim. 9 cm x 6 cm x 6 cm, Regulamentului, ulterioară în
Republicii Poliției de 2021 ambalat în cutie de gestiunea
Proces verbal
Moldova Frontieră culoare albastră muzeului
nr.15 din Parlamentului/
01.12.2021 Transmis în
muzeu, Proces
verbal de
predare-primire
nr.7 din
28.12.2021

22. 137. 09.12.2021 Mihail Popșoi, Marek Pęk, Profesională Urmare Tablou - vederea unei 1300,00 Art.22 pct.3 lit. Primit cu
Vicepreședintele Vicepreședinte participării la clădiri vechi, pictat în b)) al transmiterea
Parlamentului al Senatului cea de-a VII-a acuarelă, în ramă aurie, Regulamentului, ulterioară în
Republicii Republicii Sesiune a dimensiuni: 55cmx45cm gestiunea
Proces verbal
Moldova Polone, membru Adunării muzeului
al delegației RP Parlamentare a nr.16 din Parlamentului/
la AP RP-RM Republicii 10.12.2021 Transmis în
Moldova și a muzeu, Proces
Republicii verbal de
Polone în predare-primire
perioada 05-08 nr.7 din
decembrie 28.12.2021
2021
23. 138. 09.12.2021 Mihail Popșoi, Marek Pęk, Profesională Urmare Tablou – Warszawa 900,00 Art.22 pct.3 lit. Primit cu
Vicepreședintele Vicepreședinte participării la Sejm RP, autor : Andrzej b)) al transmiterea
Parlamentului al Senatului cea de-a VII-a Wasilewski, tehnica Regulamentului, ulterioară în
Republicii Republicii Sesiune a acuarelă, în ramă de gestiunea
Proces verbal
Moldova Polone, membru Adunării cul.maro, muzeului
al delegației RP Parlamentare a dim.15cmx21cm, amb.în nr.16 din Parlamentului/
la AP RP-RM Republicii cutie albastră din carton 10.12.2021 Transmis în
Moldova și a muzeu, Proces
Republicii verbal de
Polone în predare-primire
perioada 05-08 nr.7 din
decembrie 28.12.2021
2021
24. 139. 09.12.2021 Mihail Popșoi, Marek Pęk, Profesională Urmare Carte „Bine ați venit în 100,00 Art.22 pct.3 lit. Primit cu
Vicepreședintele Vicepreședinte participării la Seim”, 79 pag., Varșovia b)) al transmiterea
Parlamentului al Senatului cea de-a VII-a 2019, ISBN 978-83- Regulamentului, ulterioară în
Republicii Republicii Sesiune a 7666-617-4 gestiunea
Proces verbal
Moldova Polone, membru Adunării bibliotecii
Parlamentare a Parlamentului/
8
al delegației RP Republicii nr.16 din Transmis în
la AP RP-RM Moldova și a 10.12.2021 bibliotecă,
Republicii Proces verbal de
Polone în predare-primire
perioada 05-08 nr.8 din
decembrie 28.12.2021
2021

25. 140. 09.12.2021 Mihail Popșoi, Marek Pęk, Profesională Urmare Suvenir-Buzdugan 960,00 Art.22 pct.3 lit. Primit cu
Vicepreședintele Vicepreședinte participării la decorativ, executat din b)) al transmiterea
Parlamentului al Senatului cea de-a VII-a lemn, lung.=48 cm Regulamentului, ulterioară în
Republicii Republicii Sesiune a gestiunea
Proces verbal
Moldova Polone, membru Adunării muzeului
al delegației RP Parlamentare a nr.16 din Parlamentului/
la AP RP-RM Republicii 10.12.2021 Transmis în
Moldova și a muzeu, Proces
Republicii verbal de
Polone în predare-primire
perioada 05-08 nr.7 din
decembrie 28.12.2021
2021

26. 141. 20.12.2021 Tamara Reprezentantul Profesională În cadrul Umbrelă de culoare 130,00 Art.22 pct.1 al Returnat
Gheorghița, întreprinderii întrevederii din albastră cu logotipul Regulamentului, beneficiarului,
Secretar general „Moldtelecom” 20.12.2021 în „MOLDTELECOM”, Proces verbal Act de returnare
al Parlamentului S.A. incinta d= 125 cm nr.3 din
nr.17 din
Parlamentului 22.12.2021
22.12.2021

27. 142. 23.12.2021 Grosu Igor, Moayad Profesională În cadrul Carte/„Mărturiile mele: 320,00 Art.22 pct.3 lit. Primit cu
Președintele Fathallah întrevederii din politica externă a b)) al transmiterea
Parlamentului Mohamed 22.12.2021, Egiptului 2004-2011”, Regulamentului, ulterioară în
Republicii ELDALIE, desfășurată în autor Ahmed Abu Al- gestiunea
Proces verbal
Moldova Ambasador incinta Gheit, Editura bibliotecii
Extraordinar și Parlamentului „PROEMA”- Baia Mare, nr.18 din Parlamentului/
Plenipotențiar al 2020, 477 pag., ISBN 23.12.2021 Transmis în
Republicii Arabe 978-606-036-015-5 bibliotecă,
Egipt în Proces verbal de
Republica predare-primire
Moldova, cu nr.8 din
sediul la 28.12.2021
București

28. 143. 23.12.2021 Grosu Igor, Moayad Profesională În cadrul Carte/„Punte între lumi 150,00 Art.22 pct.3 lit. Primit cu
Președintele Fathallah întrevederii din și inimi” - Colecția b)) al transmiterea
Parlamentului Mohamed 22.12.2021, Biblioteca arabă, ulterioară în
ELDALIE, desfășurată în Editura „PROEMA”- gestiunea

9
Republicii Ambasador incinta Baia Mare, 2017, 336 Regulamentului, bibliotecii
Moldova Extraordinar și Parlamentului pag., ISBN 978-606- Proces verbal Parlamentului/
Plenipotențiar al 8138-80-0 nr.18 din Transmis în
Republicii Arabe 23.12.2021 bibliotecă,
Egipt în Proces verbal de
Republica predare-primire
Moldova, cu nr.8 din
sediul la 28.12.2021
București
29. 144. 29.12.2021 Grosu Igor, Administrația Profesională Cu ocazia Scrisoare de gratitudine 350,00 Art.22 pct.3 lit. Primit cu
Președintele Liceului sărbătorilor de imprimată pe placă b)) al transmiterea
Parlamentului Republican cu iarnă metalică și amplasată pe Regulamentului, ulterioară în
Republicii Profil Sportiv plachetă de lemn presat, gestiunea
Proces verbal
Moldova dim. 22,8x17,8 cm muzeului
nr.19 din Parlamentului/
30.12.2021 Transmis în
muzeu, Proces
verbal de
predare-primire
nr.9 din
31.12.2021

10