Sunteți pe pagina 1din 1

CERINŢE FUNDAMENTALE CONFORM LEGII 10/1996, ART.

a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;


P100-2013

b) securitate la incendiu;
- Legea 307 – 2006 Privind apărarea împotriva incendiilor
- P118-1/1999, P118-2/2013, Normative privind securitatea la incendiu
P118-3/2018
- MP 008-2000 Manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare
a prevederilor normativului P118-99 „Siguranţa la foc a
construcţiilor”
- STAS 10903-2-79 Determinarea sarcinii termice în construcţii

c) igienă, sănătate şi mediu înconjurător;


- OMS 119-2014 cu modificările Pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică
şi completările ulterioare privind mediul de viaţă al populaţiei
- STAS 1478-9, tabel 1 Alimentare cu apă la construcţii civile şi industriale
Dimensionare grupuri sanitare
- Legea 292-2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi
private asupra mediului

d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare;


- NP 068-02 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de
vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare
- NP 063-02 Normativ privind criteriile de performanţă specifice
scărilor şi rampelor pentru circulaţia pietonală în
construcţii
- NP 051-2012 Normativ pentru adaptarea spaţiului urban la nevoile
persoanelor cu dizabilităţi
- GP 089-2003 Ghid privind proiectarea scărilor şi rampelor la clădiri
- STAS 6161-73 Înălţimi de siguranţă şi alcătuirea parapetelor

e) protecţie împotriva zgomotului;

f) economie de energie şi izolare termică;

g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.