Sunteți pe pagina 1din 2

Literele ț, Ț

1. Citim silabe si cuvinte dintr-o silabă:

ȚA ȚE ȚI ȚO ȚĂ ȚU ȚAP BĂȚ ȚEPI

AȚ EȚ IȚ OȚ ĂȚ UȚ ȚAC BOȚ ȚAPI

2. Citim cuvinte:
ra – ță ți – ne că – ru – ță în – va – ță țur – țur
ța – ră ți – pă ță – râ - nă în – cal – ță re – țe – tă
țe – se ță – ran țe – li – nă în – țea – pă că – țe – luș

Ți-cu Dă-nuț Nu-ți An-cu-ța I-o-nuț Le-nu-ța

3. Alintăm cuvintele:

câi – ne ca – să bar – că roa – tă ca – nă


că – țel că – su – ță băr – cu – ță ro – ti – ță că – nu – ță

4. Citește propozitiile. Colorează imaginile:


Că-țe-lul ți-ne un os. Ra-ța î-noa-tă. Ve-ve-ri-ța ron-ță-ie a-lu-ne.

Niță spală cățelul.


Dă cu săpun pe blăniță.
Apa din cădiță e călduță.
Cățelul dă vesel din codiță.
Pisicuța e la rând.
Ea deșiră ața. Numele______________
___________
1. Încercuiește cu roșu litera B și cu albastru litera b:

T Ț P L N Ă Î Ț V M T R Ț v p d ț t r â ț b ă d b i ț a
2. Stabileste sunetele cuvântului. Colorează cercul corespunzător sunetului ț.

3. Despărțim în silabe cuvintele:

AȚĂ - ____________ ȚESE - ____________ BEȚE - ____________ ȚINE - ____________

ȚIPĂT - ____________ ȚĂRUȘ - ______________ ȚELINĂ - ____________ ȚAP- ____________

4. Citeste cuvintele. Colorează căsuţa care arată numărul de silabe:

rețetă moț pisicuță cățeluș țurțur


4 2 3 3 2 1 3 2 4 3 2 1 1 2 3

5. Realizează corespondenţa între cuvânt şi imagine:

cu-țit lanț

că-țel că-ru-ță

ur-su-leț pe-ri-u-ță

mis-treț vi-ță

ra-ță o-i-țe

mâ-ță mai-mu-ță