Sunteți pe pagina 1din 78

CATALOGUL CLASEI A VI-A

Nr. Numele elevului Inițiala Prenumele elevului Număr


crt. tatălui matricol
1. ACIOBĂNIŢEI C.C. LUCA-CONSTANTIN 150.XI.150
2. CIOBANU ANDREI-GABRIEL 152.XI.152
3. COMÎRLĂ GH. COSMIN 102.XI.102
4. CRĂCIUN N. ELENA-ALEXANDRA 116.XI.116
5. CROITORIU V. GEORGIANA-VALENTINA 147.XI.147
6. GOBEJA A. ELENA-LINDA 121.XI.121
7. NĂSTASĂ D. LAVINIA-GABRIELA 170.XI.170
8. NISTOR C. FLORIN-DANIEL 7.XI.7
9. PANAITE D. DIANA-MIHAELA 127.XI.127
10. POPU M.D. DANA-GABRIELA 180.XI.180
11. PURGHEL ANDREI 154.XI.154
12. PRICOPIE P. CRISTINA 149.XI.149
13. RAŢĂ I. RĂZVAN-DUMITREL 176.XI.176
14. ŢIDULĂ G. GEORGE-CĂTĂLIN 158.XI.158
15. VRÂNCEANU D. DELIA-NICOLETA 159.XI.159

PROFESOR DIRIGINTE,
MIHALCEA ADRIAN
Comitetul de conducere a părinților,
clasa a VI-a

Nr. Numele şi prenumele Funcţia Observaţii


crt. părinților
1. Rusu Elena Şeful comitetului

2. Ţidulă Cătălina Casier

3. Munteanu Didina Membru

PROFESOR DIRIGINTE,
MIHALCEA ADRIAN
Comitetul de conducere a părinților
clasa a VIII-a

Nr. Numele şi prenumele Funcţia Observaţii


crt. părinților
1. LUPU MARIA Şeful comitetului

2. POPU ALEXANDRU Casier

3. BUFTEA NADIA Membru

PROFESOR DIRIGINTE,
MIHALCEA ADRIAN

Consiliul elevilor,
clasa a VI-a
Nr. Numele şi prenumele Funcţia
crt. elevilor
1. Popu Dana-Gabriela Şeful clasei

2. Ţidulă George-Cătălin Vice; casier

3. Năstasă Lavinia Responsabil curățenie

4. Crăciun Alexandra-Elena Responsabil disciplină

PROFESOR DIRIGINTE,
MIHALCEA ADRIAN
Responsabilităţile elevilor în colectivul clasei a VI-A

Nr.c Responsabilităţi Numele şi prenumele


rt. elevului
1. Liderul clasei Popu Dana-Gabriela

2. Casier Ţidulă George-Cătălin

3. Responsabil cu disciplina Crăciun Alexandra-Elena

4. Responsabil cu păstrarea Năstasă Lavinia


curăţeniei

Diriginte,
Prof. Mihalcea Adrian
Consiliul profesorilor clasei A VI-A

Nr. Numele şi prenumele Disciplina Observaţii


crt. cadrului didactic
1. MIHALCEA ADRIAN Limba şi literatura română
2. SPIRIDON GRIGORINA-OANA Limba franceză
3. TĂTARU SIMONA Limba engleză
4. CIOCOIU-ANGHEL CLAUDIA Matematică
5. COZMA CORNELIA Fizicǎ
6. SOFRONI ANA Biologie
7. DOBROI NECULAI Geografie
8. DOBROI NECULAI Istorie
9. FOCȘA ANA Educație muzicală
10. CIOCOIU-ANGHEL CLAUDIA Educație plastică
11. RUSU CONSTANTIN Educație tehnologică
12. CHIRA LOREDANA Ed. fizică
13. IONESCU ELENA Religie
14. CHIRA LOREDANA Opţional ed. fizică
15. MIHALCEA ADRIAN Consiliere şi orientare

PROFESOR DIRIGINTE,
MIHALCEA ADRIAN
Structura anului şcolar

Anul şcolar 2012 – 2013 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând


177 de zile lucrătoare. Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de
săptămâni din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o
săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile
claselor a VIII- a se încheie în data de 14 iunie 2012.
Anul şcolar 2012 – 2013 se structurează pe două semestre, după
cum urmează:

SEMESTRUL I: 14săptămâni
Cursuri : 17 septembrie 2012 – 21 decembrie 2012
Vacanţă: 22 decembrie 2012 – 13 ianuarie 2013

SEMESTRUL II: 22săptămâni


Cursuri : 14 ianuarie 2013– 5aprilie 2013
Vacanţă: 6 aprilie 2013 – 14 aprilie 2013
Cursuri : 15 aprilie 2013– 21 iunie 2013
Vacanţă: 22 iunie 2013– 8 septembrie 2013
Orarul clasei
LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI
08:00-09:00 08:00-09:00 08:00-09:00 08:00-09:00 08:00-09:00

Geografie Matematică Matematică Educaţie plastică Fizica


09:00-10:00 09:00-10:00 09:00-10:00 09:00-10:00 09:00-10:00

Fizică Istorie Limba română Matematică Biologie


10:00-11:00 10:00-11:00 10:00-11:00 10:00-11:00 10:00-11:00

Limba română Limbă română Biologie Limba română Educaţie muzicală


11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00

Matematică Limba engleză Educaţie tehnologică Limba engleză Educaţie fizică


12:00-13:00 12:00-13:00 12:00-13:00 12:00-13:00 12:00-13:00

Educaţie fizică Consiliere şi orientare Opţional ed. fizică


13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00

Limba franceză Limba franceza

PROFESOR DIRIGINTE,
MIHALCEA ADRIAN
Planificarea tezelor la clasa a VIII-a
An școlar 2017-2018

Nr. Disciplina Semestrul I Semestrul al II-lea


crt.
1. Limba şi literatura română

2. Matematică

PROFESOR DIRIGINTE,
MIHALCEA ADRIAN
Situaţia la învăţătură a elevilor clasei a V- a

Nr. Numele şi prenumele Media generală Media Situaţia şcolară


crt. la
purtare
1. Aciobăniţei C. C. Luca- 8,53 10 Promovat
Constantin
2. Bărbieru Robert-Andrei 7 Repetent
3. Căşeriu Vincenzo Ştefan 7,07 8 Promovat
Dan
4. Ciobanu A. C. Andrei- 8,20 10 Promovată
Gabriel
5. Comîrlă Gh. Gabriel 6,5 Repetent

6. Crăciun N. Elena-Alexandra 7,75 10 Promovată

7. Croitoriu V. Georgiana- (corigentă la 7,5 Promovată în


Valentina matematică) 6,39 toamnă
8. Gobeja A. Elena-Alexandra 7,35 9,5 Promovată

9. Năstasă Lavinia-Gabriela 8,60 9,5 Promovată

10. Panaite D. Diana-Mihaela 6,78 9,5 Promovată

11. Popu M. D. Dana-Gabriela 9,39 10 Promovată

12. Pricope P.Cristina (corigentă la 8 Promovată


istorie) 6,75
13. Raţă I. Răzvan-Dumitrel 8,10 10 Promovat

14. Ţidulă. G. George-Cătălin 9,57 10 Promovată

15. Vrânceanu D. Delia-Nicoleta 7,82 10 Promovată

Diriginte, Prof . Mihalcea Adrian


Situaţia la învăţătură
a elevilor clasei a VI-a

Nr. Numele şi prenumele Media generală Media Situaţia şcolară


crt. la
purtare
1.
2.
2.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Diriginte,
Mihalcea Adrian
Situaţia la învăţătură
a elevilor clasei a VI – a
Nr. Numele Media Media Absenţe Situaţia
crt. şi generală la Total Nemotivate şcolară
prenumele purtare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Situaţia la învăţătură
a elevilor clasei a VII - a

Nr. Numele Media Media Absenţe Situaţia


crt. şi generală la Total Nemotivate şcolară
prenumele purtare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Situaţia la învăţătură
a elevilor clasei a VIII - a
Nr. Numele Media Media Absenţe Situaţia
crt. şi generală la Total Nemotivate şcolară
prenumele purtare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Rezultate obţinute
la evaluarea naţională
Nr. Numele şi prenumele Media Situaţia Menţiuni
crt. elevului şcolară
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Nivelul de pregătire şcolară al
clasei

Clasa/ Media Media Media Număr elevi Corigenţi


An generală maximă minimă între între Între la o la două la trei sau mai Situaţie
şcolar a clasei neîncheiată
5-699 7-899 9-10 disciplină discipline multe discipline
Elevi cu rezultate deosebite la învăţătură/disciplină/olimpiade şi
concursuri/activităţi extraşcolare

Nr. Numele şi prenumele Activitatea la care s-au Performanţa An şcolar


crt. obţinut rezultatele Premii/menţiuni
1.

2.

3.

4.

5.
PROFESOR DIRIGINTE,
MIHALCEA ADRIAN

Activităţi de colaborare
cu profesorii clasei
Nr. Forma de organizare a activităţii Data Observaţii şi concluzii
crt.

1. Şedinţe în cadrul consiliului clasei/în comisia


diriginţilor

2. Informare individuală (discuţii diriginte- profesor)

3. Asistenţe la clasă

4. Pregătirea în colaborare a unor activităţi


ştiinţifice/cultural-artistice/sportive)
5. Vizite/excursii

6. Alte activităţi
Date personale ale elevilor

Numele şi prenumele
Seria şi numărul CI
CNP
Telefon personal
Data naşterii
Locul naşterii
Numele şi prenumele tatălui
Locul de muncă al tatălui
Telefonul tatălui
Numele şi prenumele mamei
Locul de muncă al mamei
Telefonul mamei
Domiciliul
Telefon domiciliu
Religia
Observaţii

Numele şi prenumele
Seria şi numărul CI
CNP
Telefon personal
Data naşterii
Locul naşterii
Numele şi prenumele tatălui
Locul de muncă al tatălui
Telefonul tatălui
Numele şi prenumele mamei
Locul de muncă al mamei
Telefonul mamei
Domiciliul
Telefon domiciliu
Religia
Observaţii

Numele şi prenumele
Seria şi numărul CI
CNP
Telefon personal
Data naşterii
Locul naşterii
Numele şi prenumele tatălui
Locul de muncă al tatălui
Telefonul tatălui
Numele şi prenumele mamei
Locul de muncă al mamei
Telefonul mamei
Domiciliul
Telefon domiciliu
Religia
Observaţii

Numele şi prenumele
Seria şi numărul CI
CNP
Telefon personal
Data naşterii
Locul naşterii
Numele şi prenumele tatălui
Locul de muncă al tatălui
Telefonul tatălui
Numele şi prenumele mamei
Locul de muncă al mamei
Telefonul mamei
Domiciliul
Telefon domiciliu
Religia
Observaţii
Numele şi prenumele
Seria şi numărul CI
CNP
Telefon personal
Data naşterii
Locul naşterii
Numele şi prenumele tatălui
Locul de muncă al tatălui
Telefonul tatălui
Numele şi prenumele mamei
Locul de muncă al mamei
Telefonul mamei
Domiciliul
Telefon domiciliu
Religia
Observaţii

Numele şi prenumele
Seria şi numărul CI
CNP
Telefon personal
Data naşterii
Locul naşterii
Numele şi prenumele tatălui
Locul de muncă al tatălui
Telefonul tatălui
Numele şi prenumele mamei
Locul de muncă al mamei
Telefonul mamei
Domiciliul
Telefon domiciliu
Religia
Observaţii

Numele şi prenumele
Seria şi numărul CI
CNP
Telefon personal
Data naşterii
Locul naşterii
Numele şi prenumele tatălui
Locul de muncă al tatălui
Telefonul tatălui
Numele şi prenumele mamei
Locul de muncă al mamei
Telefonul mamei
Domiciliul
Telefon domiciliu
Religia
Observaţii

Numele şi prenumele
Seria şi numărul CI
CNP
Telefon personal
Data naşterii
Locul naşterii
Numele şi prenumele tatălui
Locul de muncă al tatălui
Telefonul tatălui
Numele şi prenumele mamei
Locul de muncă al mamei
Telefonul mamei
Domiciliul
Telefon domiciliu
Religia
Observaţii

Numele şi prenumele
Seria şi numărul CI
CNP
Telefon personal
Data naşterii
Locul naşterii
Numele şi prenumele tatălui
Locul de muncă al tatălui
Telefonul tatălui
Numele şi prenumele mamei
Locul de muncă al mamei
Telefonul mamei
Domiciliul
Telefon domiciliu
Religia
Observaţii

Numele şi prenumele
Seria şi numărul CI
CNP
Telefon personal
Data naşterii
Locul naşterii
Numele şi prenumele tatălui
Locul de muncă al tatălui
Telefonul tatălui
Numele şi prenumele mamei
Locul de muncă al mamei
Telefonul mamei
Domiciliul
Telefon domiciliu
Religia
Observaţii

Numele şi prenumele
Seria şi numărul CI
CNP
Telefon personal
Data naşterii
Locul naşterii
Numele şi prenumele tatălui
Locul de muncă al tatălui
Telefonul tatălui
Numele şi prenumele mamei
Locul de muncă al mamei
Telefonul mamei
Domiciliul
Telefon domiciliu
Religia
Observaţii

Numele şi prenumele
Seria şi numărul CI
CNP
Telefon personal
Data naşterii
Locul naşterii
Numele şi prenumele tatălui
Locul de muncă al tatălui
Telefonul tatălui
Numele şi prenumele mamei
Locul de muncă al mamei
Telefonul mamei
Domiciliul
Telefon domiciliu
Religia
Observaţii
Numele şi prenumele
Seria şi numărul CI
CNP
Telefon personal
Data naşterii
Locul naşterii
Numele şi prenumele tatălui
Locul de muncă al tatălui
Telefonul tatălui
Numele şi prenumele mamei
Locul de muncă al mamei
Telefonul mamei
Domiciliul
Telefon domiciliu
Religia
Observaţii

Numele şi prenumele
Seria şi numărul CI
CNP
Telefon personal
Data naşterii
Locul naşterii
Numele şi prenumele tatălui
Locul de muncă al tatălui
Telefonul tatălui
Numele şi prenumele mamei
Locul de muncă al mamei
Telefonul mamei
Domiciliul
Telefon domiciliu
Religia
Observaţii

Numele şi prenumele
Seria şi numărul CI
CNP
Telefon personal
Data naşterii
Locul naşterii
Numele şi prenumele tatălui
Locul de muncă al tatălui
Telefonul tatălui
Numele şi prenumele mamei
Locul de muncă al mamei
Telefonul mamei
Domiciliul
Telefon domiciliu
Religia
Observaţii

Numele şi prenumele
Seria şi numărul CI
CNP
Telefon personal
Data naşterii
Locul naşterii
Numele şi prenumele tatălui
Locul de muncă al tatălui
Telefonul tatălui
Numele şi prenumele mamei
Locul de muncă al mamei
Telefonul mamei
Domiciliul
Telefon domiciliu
Religia
Observaţii

Numele şi prenumele
Seria şi numărul CI
CNP
Telefon personal
Data naşterii
Locul naşterii
Numele şi prenumele tatălui
Locul de muncă al tatălui
Telefonul tatălui
Numele şi prenumele mamei
Locul de muncă al mamei
Telefonul mamei
Domiciliul
Telefon domiciliu
Religia
Observaţii

Numele şi prenumele
Seria şi numărul CI
CNP
Telefon personal
Data naşterii
Locul naşterii
Numele şi prenumele tatălui
Locul de muncă al tatălui
Telefonul tatălui
Numele şi prenumele mamei
Locul de muncă al mamei
Telefonul mamei
Domiciliul
Telefon domiciliu
Religia
Observaţii

Numele şi prenumele
Seria şi numărul CI
CNP
Telefon personal
Data naşterii
Locul naşterii
Numele şi prenumele tatălui
Locul de muncă al tatălui
Telefonul tatălui
Numele şi prenumele mamei
Locul de muncă al mamei
Telefonul mamei
Domiciliul
Telefon domiciliu
Religia
Observaţii

Numele şi prenumele
Seria şi numărul CI
CNP
Telefon personal
Data naşterii
Locul naşterii
Numele şi prenumele tatălui
Locul de muncă al tatălui
Telefonul tatălui
Numele şi prenumele mamei
Locul de muncă al mamei
Telefonul mamei
Domiciliul
Telefon domiciliu
Religia
Observaţii
Fişă psihopedagogică

Numele şi prenumele elevului ……………………………………..


………………………………...
Născut/ă la ………………….. localitatea ………………. Judeţul …………………………………

I. DATE ASUPRA FAMILIEI


Tatăl: Numele ………………………………….. Studii ……………………………………………

Profesia ……………………… Locul de muncă ……………………………………………………


Mama: Numele ………………………………….. Studii ………………………………………….

Profesia ……………………… Locul de muncă …………………………………………………..

În familie sunt …… copii. Tipul de familie ……………….Climatul educativ ……………………

Condiţii materiale ……………………………………. Apartenenţă religioasă ……………………

II. DATE ASUPRA SĂNĂTĂŢII

Antecedente ale sănătăţii …………………………………………………………………………….

Starea actuală a sănătăţii …………………………………………………………………………….

III. DATE COMPORTAMENTALE

Comportarea în şcoală: a) conduita la lecţii ………………….. b) disciplina la lecţii …...…………

Participarea la viaţa colectivului …………………………………………………………………….

Comportarea în familie
………………………………………………………………………………

Comportarea în societate ……………………………………………………………………………

IV. REZULTATE ÎN ACTIVITĂŢILE ELEVULUI

Clasa a …………... Media generală ……..……… Clasificat al ……..-lea din …..….. de elevi

Clasa a …………... Media generală ……..……… Clasificat al ……..-lea din …..….. de elevi

Clasa a …………... Media generală ……..……… Clasificat al ……..-lea din …..….. de elevi

Clasa a …………... Media generală ……..……… Clasificat al ……..-lea din …..….. de elevi
Obiecte la care a avut: a) rezultatele cele mai bune …………………………………………………

……………………….b) rezultate mai slabe ……………………………………………………….

Rezultate la concursuri şi olimpiade …………………………………………………………………


Performanţe extraşcolare …………………………………………………………………………….

V. CARACTERISTICILE PERSONALITĂŢII

Gândirea ………………….. Memoria ……………………. Echilibrul emotiv ……………………

Interesele ………………….. Atenţia ……………………… Aptitudini …………………………...

Inteligenţa ………………… Voinţa ………………………... Temperamentul ……………………

Caracterul ………………….. Observaţii generale …………………………………………………

VI. APRECIERI DE ANSAMBLU

a) Pregătirea elevului raportată la aptitudini, sănătate, condiţii ……………………………….........

……………………………………………………………………………………………………….

b) Gradul de maturitate intelectuală, afectivă, temperamentală …………………………………….


………………………………………………………………………………………………………

VII. ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ

Opţiunea elevului ……………………. Opţiunea părinţilor …………………… Motivaţie ……….

…………………………. Diagnostic de orientare şcolară şi profesională dat de şcoală …………...

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Diriginte: …………………………… Semnătura ………………….


Fişă privind traseul
educaţional
Nume .................................. Prenume ............................................... Vârsta .............
Şcoala ..........................................................................................Clasa ......................
Adresa .........................................................................................................................
Promovat: da/nu

Programe educaţionale la vârsta preşcolară (grădiniţă, centre de zi cu componentă


educaţională ş.a.). Se vor preciza: denumirea instituţiei, tipul programului,
rezultatele obţinute ş.a. ................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Pregătirea şcolară. Se vor preciza: denumirea instituţiei/instituţiilor, tipul sau


tipurile de şcolarizare, rezultatele obţinute ş.a. .....................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Particularităţi de adaptare a copilului la programa şcolară şi colectivitate


(caracterizare psihopedagogică) ............................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Elevi cu rezultate slabe la învăţătură / disciplină

Nr. Numele şi Activitatea la care Performanţa An şcolar


crt. prenumele s-au obţinut Premii/menţiuni
rezultatele
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

PROFESOR DIRIGINTE,
MIHALCEA ADRIAN
Tabel cu elevii clasei a VI-a cu rezultate slabe la învățătură și
disciplină

Nr. Numele şi prenumele Observaţii


crt. Elevului
1. COMÎRLĂ COSMIN ABSENTEISM
RITM F. LENT
DE ÎNVĂȚARE
2. NISTOR FLORIN-DANIEL ABSENTEISM
RITM F. LENT
DE ÎNVĂȚARE
2. CROITORIU GEORGIANA-VALENTINA RITM F. LENT
DE ÎNVĂȚARE

4. PANAITE DIANA-MIHAELA RITM LENT F.


DE ÎNVĂȚARE

5. PRICOPE CRISTINA RITM F. LENT


DE ÎNVĂȚARE

Măsuri remediale:

 chemarea părinților cât mai des la școala și informarea lor permanentă;


 colaborarea cu părinții elevilor cu rezultate slabe în vederea îmbunătățirii randamentului
școlar;
 colaborarea cu celelalte cadre didactice pentru a verifica nivelul de pregătire și implicare a
elevilor la celelalte discipline;
 consilierea elevilor cu probleme în afara programului de lucru;
 alocarea unui timp mai mare pentru noțiunile teoretice mai noi sau mai complicate,
precum și aplicații practice cât mai diverse;
 intensificarea pregătirii suplimentare cu elevii clasei a VI-a;
 efectuarea în cadrul orelor de română a exercițiilor de exprimare corectă oral sau în scris;
 teme pentru acasă care să conțină compuneri libere sau structurate;
 creșterea numărului de lecturi suplimentare și efectuarea rezumatelor textelor respective;
 implicarea elevilor mai slabi cât mai des în timpul lecțiilor prin activitatea pe grupe
diferențiate ca valoare.

PROFESOR DIRIGINTE,
MIHALCEA ADRIAN

Tabel cu elevi ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate


clasa a VI-a

Nr. Numele şi prenumele Părinte Observaţii


crt. elevului plecat
1. CROITORIU GEORGIANA-VALENTINA TATA
PROFESOR DIRIGINTE,
MIHALCEA ADRIAN

Tabel cu elevi care suferă de anumite afecțiuni


clasa a VI-a

Nr. Numele şi prenumele Tipul afecţiunii Observaţii


crt. Elevului
1. GOBEJA LINDA-ELENA Malformație la inimă
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

PROFESOR DIRIGINTE,
MIHALCEA ADRIAN

Tabel cu elevi cu o situaţie materială precară


clasa a VI-a

Nr. Numele şi prenumele Cauze Observaţii


crt. Elevului
1. COMÎRLĂ COSMIN MAMA
CASNICĂ,
MULŢI COPII
2. CRĂCIUN ELENA- MAMA
ALEXANDRA CASNICĂ,
MULŢI COPII
3. CROITORIU GEORGIANA- MAMA
VALENTINA CASNICĂ,
MULŢI COPII
4. GOBEJA ELENA-LINDA PĂRINŢI FĂRĂ
OCUPAŢIE
5. NISTOR FLORIN-DANIEL PĂRINŢI FĂRĂ
OCUPAŢIE
6. PRICOPE CRISTINA PĂRINŢI FĂRĂ
OCUPAŢIE
7. ŢIDULĂ GEORGE-CĂTĂLIN MAMA CASNICĂ

8. VRÂNCEANU DELIA- TATA FĂRĂ


NICOLETA OCUPAŢIE

PROFESOR DIRIGINTE,
MIHALCEA ADRIAN

Tabel nominal cu elevii clasei a VI-a care locuiesc în Leţcana

Nr. Numele şi prenumele elevului Observaţii


Crt.
1. Ciobanu A.C. Andrei-Gabriel

2. Gobeja A. Elena-Linda
3. Panaite D. Diana-Mihaela

4. Vrânceanu Delia-Nicoleta

Diriginte,
Prof. Mihalcea Adrian
Programa de consiliere şi
orientare
–clasa a VI-a –
Planificarea orelor de
dirigenţie
în anul şcolar 2017-2018
Activităţi de orientare şcolară
şi profesională în anul şcolar
2012 - 2013

Nr. Tema de orientare şcolară şi profesională Luna


crt.
1. Septembrie
2. Octombrie
3. Noiembrie
4. Decembrie
5. Ianuarie
6. Februarie
7. Martie
8. Aprilie
9. Mai
10. Iunie
Participarea la activităţile
extracurriculare organizate de
şcoală în anul şcolar 2009-
2010

Nr. Activitatea extracurriculară organizată de Luna


crt. şcoală
1. Septembrie
2. Octombrie
3. Noiembrie
4. Decembrie
5. Ianuarie
6. Februarie
7. Martie
8. Aprilie
9. Mai
10. Iunie
Participarea la activităţile
extracurriculare organizate de
şcoală în anul şcolar 2010-
2011

Nr. Activitatea extracurriculară organizată de Luna


crt. şcoală
1. Septembrie
2. Octombrie
3. Noiembrie
4. Decembrie
5. Ianuarie
6. Februarie
7. Martie
8. Aprilie
9. Mai
10. Iunie
Participarea la activităţile
extracurriculare organizate de
şcoală în anul şcolar 2011-
2012

Nr. Activitatea extracurriculară organizată de Luna


crt. şcoală
1. Septembrie
2. Octombrie
3. Noiembrie
4. Decembrie
5. Ianuarie
6. Februarie
7. Martie
8. Aprilie
9. Mai
10. Iunie
Nr. de înregistrare: ________ /_____________

Tematica activităţilor extracurriculare în anul şcolar


2019-2020

Nr. Tema activităţii extracurriculare propuse Luna


crt.
1. Chipul toamnei sub condeiul poeților români Octombrie

3. Eminescu – poet național și universal Ianuarie

5. Un mărțișor literar: Ion Creangă Martie


PROFESOR,
MIHALCEA ADRIAN
Planificarea şedinţelor cu părinţii
în anul şcolar 2017-2018, clasa a VI-a

Nr. crt. Ordinea de zi Data


1. - Probleme organizatorice Septembrie
- Alegerea comitetului de părinţi pe clasă
- Prelucrarea Regulamentului de ordine interioară
2. - Protecție. Autonomie și independență – lectorat Octombrie
- Analiza testelor iniţiale
- Analiza frecvenţei
- Măsuri pentru obţinerea unei situaţii şcolare mai bune
- Diverse
2. - Analiza situaţiei la învăţătură Decembrie
- Analiza frecvenţei
- Informarea părinţilor despre rezultatele obținute la teze pe
semestrul I
- Măsuri pentru obţinerea unei situaţii şcolare mai bune
- Diverse
3. - Analiza frecvenţei la sfârșitul semestrului I Februarie
- Analiza situaţiei școlare la sfârșitul semestrului I
- Informarea părinţilor despre mediile semestriale
- Măsuri pentru obţinerea unei situaţii şcolare mai bune
- Diverse
4. - Încredere și iubire necondiționată ca premise pentru Martie
dezvoltarea personală – lectorat
- Analiza situaţiei la învăţătură
- Analiza frecvenţei
- Măsuri pentru obţinerea unei situaţii şcolare mai bune
- Discuţii
5. - Analiza situaţiei la învăţătură Mai
- Analiza frecvenţei
- Măsuri pentru obţinerea unei situaţii şcolare mai bune
- Informarea părinţilor despre rezultatele obținute la teze pe
semestrul al II-lea
- Discuţii
6. - Analiza situaţiei la învăţătură la sfârșitul anului școlar Iunie
- Analiza frecvenţei la sfârșitul anului școlar
- Diverse

ZI PREVĂZUTĂ CONSILIERII PĂRINȚILOR: Vineri, 08:00-09:00


PROFESOR DIRIGINTE,
MIHALCEA ADRIAN

Discuţii individuale şi vizite la


domiciliu în anul şcolar 2012-
2013
Nr. Numele şi prenumele Numele şi prenumele Tema Locul Data
crt. elevului părintelui discuţiei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Procese-verbale
Şedinţele cu părinţii
Nr. Forma de organizare a activităţii Data Observaţii şi concluzii
crt.

1. Şedinţe în cadrul comitetului de părinţi al


clasei/consiliului reprezentativ al părinţilor
din şcoală/asociaţiei de părinţi

2. Lectorate cu părinţii

3. Informare individuală (consultaţii diriginte-


părinţi)

4. Participarea părinţilor la activităţi cultural-


artistice, la serbări şcolare, evenimente din
viaţa clasei

5. Vizite la domiciliul elevilor

6. Sponsorizări
7. Corespondenţa cu părinţii
Proces-verbal

Încheiat astăzi, 06.09.2017, cu ocazia primirii manualelor şcolare


de către dirigintele clasei a VI-a.

Nr. Denumirea manualului Nr. bucăţi Observaţii


crt.
1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 16 STARE BUNĂ
2. LIMBA ENGLEZĂ 16 STARE BUNĂ
3. LIMBA FRANCEZĂ 16 STARE BUNĂ
4. MATEMATICĂ 16 STARE BUNĂ
5. FIZICĂ 16 STARE BUNĂ
6. BIOLOGIE 16 STARE BUNĂ
7. ISTORIE 16 STARE BUNĂ
8. GEOGRAFIE 16 STARE BUNĂ
9. EDUCAŢIE PLASTICĂ 16 STARE BUNĂ
10. EDUCAŢIE MUZICALĂ 16 STARE BUNĂ
11. EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ 16 STARE BUNĂ

Prof. diriginte,
Mihalcea Adrian
Proces-verbal,
Încheiat astăzi, .................., cu ocazia primirii manualelor şcolare de către
elevii clasei a VI-a.

Nr. Numele Ro- En- Fran- Mate Fizi- Bio- Isto- Geo- De- Mu- Teh-
crt. şi mână gleza ceza ca logie rie gra- sen zică nolo- Semnătura
prenumele fie gică
1. Aciobăniţei
Luca C-tin
2. Ciobanu
Gabriel
3. Comîrlă
Cosmin
4. Crăciun E.
Alexandra
5. Croitoriu
Georgiana
6. Gobeja
Linda
7. Năstasă
Lavinia
8. Nistor
Florin
9. Panaite
Diana
10. Popu Dana
Gabriela
11. Pricope
Cristina
12. Raţă
Răzvan
13. Ţidulă
George
14. Vrânceanu
Delia
TOTAL: 14

Am predat,
Diriginte,
Prof. Mihalcea Adrian
Proces-verbal,

Încheiat astăzi, .................., cu ocazia primirii manualelor şcolare


de către dirigintele clasei a VIII-a.

Nr. Denumirea manualului Nr. bucăţi Observaţii


crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Prof. diriginte,
Mihalcea Adrian
Proces-verbal,

Încheiat astăzi, .................., cu ocazia primirii manualelor şcolare de către


elevii clasei a VIII-a.

Nr. Numele
crt. şi Ro- En- Fran Ma Fi- Geo Is- Bi- Ed Mu De Semnătu-
prenumele mâ- gle ce- te zi- to olo teh -zi- sen ra
nă ză ză cǎ rie gie n. că
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
Diriginte,

Diriginte,
Profesor Mihalcea Adrian
Proces verbal de prelucrare a
NTSM şi PSI în semestrul I

PROCES-VERBAL,
încheiat astăzi, .................................

Subsemnatul/a, ..............................................., în calitate de profesor


diriginte al clasei ...................... am procedat la prelucrarea regulamentelorşcolare
în vigoare pentru acest an şcolar şi a normelor de securitate în şcoală. Instruirea
elevilor a cuprins următoarele aspecte:
1. Cunoaşterea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI
FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR:
- Dispoziţii generale: Organizarea unităţilor de învăţământ;
- Dobândirea calităţii de elev.Exercitarea şi încheierea calităţii de elev;
- Drepturile elevilor;
- Recompensarea elevilor;
- Sancţiunile aplicate elevilor;
- Transferul elevilor.
2. Cunoaşterea REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ A
UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT (Capitolul: Elevi)
3. Cunoaşterea METODOLOGIILOR DE ORGANIZARE ŞI
DESFĂŞURARE A EXAMENELOR NAŢIONALE şi a
concursurilor/olimpiadelor şcolare şi a altor prevederi/notificări emise de
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru anul şcolar în curs.
4. Cunoaşterea normelor generale de securitate a muncii în şcoală, în sălile de
clasă/cabinete, laboratoare.
5. Cunoaşterea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, a măsurilor de
protecţie în caz de dezastre (planul de evacuare al clădirii).

Am luat la cunoştinţă:

Nr. Numele şi prenumele elevului Semnătura


crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Profesor diriginte: ............................................


Procese verbale şi tabele
nominale de prelucrare a
NTSM şi PSI în semestrul al
II- lea
Proces-verbal

Încheiat astăzi, .................., în urma instruirii elevilor clasei a


VIII-a B cu privire la normele P.S.I. şi situaţiilor de urgenţă.
Elevii au luat la cunoştinţă normele de protecţie şi siguranţă a
muncii:
- în sala de clasă;
- în laboratoarele din şcoală;
- în sala de educaţie fizică;
- în cursul deplasării spre/dinspre laboratoare, sala de educaţie fizică,
alte săli de clasă, etc;
- în curtea şcolii;
- în pauze;
- în cursul deplasării de acasă spre instituţia de învăţământ şi
reciproc, precum şi normele;
 de prevenire a incendiilor
 de comportare/evacuare în caz de incendiu
Nr. Numele şi prenumele elevului Semnătura
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.


Diriginte,

Procese verbale şi tabele


nominale
de prezenţă a părinţilor la
şedinţele cu părinţii în
semestrul I
Procese verbale şi tabele
nominale
de prezenţă a părinţilor la
şedinţele cu părinţii în
semestrul al II-lea
Procese verbale şi tabele
nominale
de participare la diferite
activităţi
Procese verbale şi tabele
nominale
de aducere la cunoştinţă a
unor regulamente, acte
normative, etc.

S-ar putea să vă placă și