Sunteți pe pagina 1din 1

Argumentare-pastel

1. Definiția pastelului. ( Pastelul este specia genului liric în care autorul își exprimă propriile
sentimente față de un tablou de natură. )
Poezia …. de….. este un pastel întrucât respectă trăsăturile acestei specii literare.
2. Deoarece este un pastel, textul citat este o descriere bazată pe tema naturii. Ce se înfățișează
în cazul de față? (de ex., un peisaj montan, o dimineață de vară, țărmurile unui râu, un
asfințit de toamnă ). Explicați, pe scurt, titlul acestei poezii. (De ex., poezia este intitulată ….
deoarece… ).
3. Din punct de vedere al formei, acest text este alcătuit din…. strofe, fiecare având un număr
de…… versuri. Cât privește conținutul, putem remarca faptul că poezia este construită prin
numeroase imagini artistice.
O altă trăsătură a pastelului este prezența imaginilor vizuale într-un număr foarte
mare. Într-o descriere, rolul acestora este de a zugrăvi / înfățișa peisajul. Extrageți
câteva imagini vizuale și comentați-le. În poezia…. imaginile vizuale se împletesc cu
imaginile auditive sau dinamice / de mișcare, care însuflețesc tabloul de natură.
(vedeți planul Descrierea literară sau Genul liric). Dați câteva ex. de imagini
auditive și dinamice și explicați-le.
4. În textul liric, imaginile artistice se realizează cu ajutorul a numeroase figuri de stil.
Observați că într-un pastel predomină epitetele, prin care se creionează peisajul ( de ex.,
soare auriu, nori pufoși, frunze ruginii etc.), care adesea pot apărea în cadrul unor
enumerații. Acestea se pot împleti cu personificările, când natura este umanizată ( pâraiele
suspină, codrul negru tace, norii se încruntă), cu comparațiile (galben ca aurul, albastru
precum cerul, nalt cât bradul etc.) sau cu metaforele, care ascund un simbol ( luna, regina
nopții; soarele, un crai luminos; zăpada, o zale argintie; furnicile, niște mărgele negre
împrăștiate în iarbă etc.)
5. Nu în ultimul rând, din acest pastel, se desprind sentimente de admirație pentru minunile
naturii / nostalgie / regret / dor / visare etc. Identificați mărcile eului liric, dacă ele apar în
poezie ( pron. pers., reflexive și posesive la pers I și a II-a, precum eu, tu, mă, mine, mi, m, te,
tine, mie, ție, mie, al meu, a ta, precum și verbe aflate la aceste două persoane: mergeam,
treceai, lucram, ai fost, am venit etc. )
6. Încheiere. Prin argumentele de mai sus putem susține că poezia..... de ..... este un pastel.

S-ar putea să vă placă și