Sunteți pe pagina 1din 2

Argumentare-descriere literară

1. Definiția descrierii literare. ( Descrierea literară este modul de expunere prin care se
înfățișează un tablou de natură sau se realizează portretul fizic și moral al unui personaj ). Ce
se descrie în cazul de față, un peisaj sau un portret? ( De ex., textul….. de….. este un tablou
de natură întrucât se prezintă / înfățișează ……[ un peisaj de vară, toamnă etc. sau un peisaj
montan, marin, de câmpie etc.] surprins în momentul ….[ răsăritului, asfințitului, amiezii
etc.]
2. Precizați tema care apare și explicați pe scurt titlul. ( Deoarece este o descriere literară,
fragmentul citat este axat / bazat pe tema naturii. Acest text este intitulat …. deoarece…)
3. Identificați câmpurile lexicale care apar în această descriere. ( În orice descriere, apar unul
sau mai multe câmpuri lexicale. În cazul de față sunt prezente câmpul lexical al……[al
florilor, al ploii, al pădurii, al muntelui, al apei etc.] ). Extrageți termenii care alcătuiesc
aceste câmpuri lexicale. ( De ex., câmpul lexical al pădurii poate fi compus din următorii
termeni: ramuri, frunze, păsări, copaci etc. )
4. Identificați în textul propus, dacă apar, nume de localități (toponime), de ape (hidronime),
forme de relief etc. care compun peisajul. ( Peisajul... este alcătuit din ….[ munții….,
pădurile…., satele….., apele…..] ). Mai mult pentru descrierea în proză
5. Ca orice descriere de natură, acest text literar este alcătuit din îmbinarea mai multor imagini
artistice (vizuale, auditive, dinamice / motorii, olfactive) care se împletesc în mod armonios.
Care sunt imaginile predominante? (Într-o descriere imaginile artistice dominante sunt cele
vizuale deoarece prin acestea este zugrăvit peisajul înfățișat. Dați câteva ex. și comentați-le).
Imaginile vizuale se pot îmbina cu cele auditive sau de mișcare. Care este rolul acestora?
( De ex., imaginile auditive, ca și cele dinamice, au rolul de a anima descrierea. Fără ele,
natura ar fi statică. Unele sunete suave, delicate, [ susurul apei, trilul stins al unor păsărele
etc.] ca și unele mișcări lente, domoale [ freamătul frunzelor, mișcarea ierbii etc.] pot sugera
liniștea, pacea, armonia din natură, o amiază de vară caniculară, când toată lumea e moleșită
sau înserarea, când natura adoarme, iar alte zgomote puternice, accentuate, [ ciripitul
asurzitor al unor păsări, zumzăitul albinelor, orăcăitul broaștelor, unele răgete de animale
etc. ] precum și mișcarea energică, alertă [ fâlfâitul unor aripi, goana unui cal, fuga unor
copii etc.] pot sugera trezirea la viață, venirea sau a primăverii. Imaginile olfactive, dacă
apar, au rolul de a completa tabloul de natură cu parfumul florilor de primăvară sau cu
mireasma salcâmilor și a teilor în floare etc.).
6. Imaginile artistice se realizează cu ajutorul figurilor de stil. Într-o descriere, cele mai
răspândite sunt epitetele, care zugrăvesc tabloul de natură și enumerațiile, întrucât se
înșiruie elementele care compun peisajul. Dați exemple de epitete și enumerații. Identificați
alte figuri de stil care apar în acest fragment ( comparații, personificări și metafore ) și
comentați-le pe scurt. Observați dacă natura este personificată ( codrul oftează, soarele
zâmbește) și ce simboluri ascund metaforele.( de ex., haina nopții se referă la întunericul
care pune stăpânire pe toată natura; boabe mari de piatră scumpă se referă la strălucirea
stelelor de pe cer).
7. Precizați sentimentele care se desprind din poezie.( De ex., sentimente de admirație,
încântare față de natură, melancolie, tristețe, milă, compasiune pentru viețuitoarele naturii
etc.)
8. Încheiere. Prin argumentele de mai sus se poate afirma / susține că textul…. de….. este o
descriere literară.

S-ar putea să vă placă și