Sunteți pe pagina 1din 8

Coaching-ul și mentoring-ul:

noi metode de pregătire


profesională.
COACHING ȘI MENTORING – BENEFICII PENTRU CULTURA
ORGANIZAȚIONALĂ

Coaching-ul și mentoring-ul sunt tehnici flexibile de pregătire


și formare a angajaților de top care se bazează pe discuții 1 la 1
cu scopul de a face transfer de cunoștințe profesionale și
experiențe cu scopul de a crește nivelul de performanță în
muncă.
Atunci când sunt implementate corect, aduc o serie de
beneficii pentru organizațiile de toate tipurile: le oferă
angajaților context să creeze noi conexiuni, să învețe lucruri
noi și să evolueze în carieră.
Care este diferența dintre coaching și mentoring?
Coaching-ul este un parteneriat Mentoring-ul pe de altă parte
dintre un “antrenor”(coach) și un viitor este un sistem prin care un
practician (coachee). senior, sau o persoană cu
În procesul de coaching se
experiență din interiorul
urmărește îmbunătățirea performanței
companiei (mentorul) primește
pe un anumit segment profesional.
Coach-ul este de obicei o persoană
rolul de consilier sau ghid pentru
din exteriorul organizației care un junior sau un trainee (stagiar).
provoacă gândirea și stimulează Mentorul este responsabil să-i
creativitatea, iar coache -ul este ofere susținere și feedback
inspirat să-și maximizeze potențialul stagiarului.
personal și profesional.
Care este diferența dintre coaching și mentoring?
O relație de coaching Relațiile de mentorship
se întinde de obicei pe o perioadă se prelungesc pe perioade mai lungi
mai scurtă (6 luni-1 an) și are un (1-2 ani sau mai mult) și sunt bazate pe
obiectiv clar stabilit. ideea de evoluție. Nu se concentrează
Relația de coaching se poate doar pe ocupația actuală a stagiarului, ci
prelungi, în funcție de obiectivul are o abordare mai holistică asupra
dezvoltării în carieră.
setat.
În programele de mentorship din
Procesul este bazat pe
interiorul organizațiilor mentorii sunt cei
creșterea performanței și este
care au un nivel înalt și expertiză într-un
structurat în întâlniri săptămânale.
anumit domeniu.
Cât despre rezultat, coaching-ul are ca final atingerea unui
obiectiv specific și măsurabil, pe când obiectivul unei relații de
mentorship se poate schimba cu timpul.
Când ai nevoie de Când ai nevoie de
un coach? un mentor?
● Coach-ul are rolul de a ● Un mentor poate motiva profesioniștii
încuraja angajații în talentați să se concentreze pe
dezvoltarea unei abilități noi; dezvoltarea profesională și personală;
● Ajută indivizii care nu își ating ● Un program de mentorship inspiră
obiectivele sau performează indivizii să vadă noi posibilități în viață și
sub așteptări; în evoluția carierei profesionale;
● Îi susține pe profesioniștii care ● Ajută la dezvoltarea abilităților de
sunt pe punctul de a avansa în leadership;
rol;
● Fac transfer de cunoștințe profesionale
● Ajută la dezvoltarea unor
către juniori sau angajați cu mai puțină
obieceiuri bune într-un timp
experiență într-un domeniu.
scurt.
Beneficiile programelor de coaching și mentoring în organizații
Un program de mentoring adaugă elemente importante în
cultura organizațională: încredere, conexiune, ghidare și evoluție.
Transmite un mesaj foarte important tuturor celor din companie: “ne
pasă de tine, vrem să investim în viitorul și în succesul tău”.
Mentorship-ul creează legături puternice între oameni și
promovează bunăstarea organizațională. Oamenii simt că au la cine
să apeleze atunci când au nevoie de un sfat, de feedback sau au un
stâlp de orientare atunci când simt că pierd direcția. În plus, o cultură
în care angajatul se simte apreciat contribuie la creșterea motivației
și a nivelului de retenție.

Coaching-ul pe de altă parte este o unealtă excelentă


pentru dezvoltarea abilităților angajaților, lucru ce
conduce, implicit, și la creșterea performanței echipei.”
Beneficiile programelor de coaching și mentoring în organizații
Din perspectiva resurselor umane, coaching-ul și mentoring-ul
sunt metode excelente pentru dezvoltarea companiei.
Sunt tehnici prin care locul de muncă devine un loc mai plăcut și
mai confortabil pentru angajații, iar toți actorii implicați au de
câștigat.
Alegerea unuia sau altuia dintre aceste programe depinde de
nevoile echipei.

Beneficiile sunt numeroase: 80% din persoanele care au


primit coaching au raportat mai multă încredere în sine, iar
peste 70% au demonstrat o performanță ridicată, relații de
muncă mai pozitive și abilități de comunicare mai eficientă
Concluzie:
Coaching-ul și mentoring-ul nu sunt tactici noi, însă își dovedesc
eficiența prin testul timpului. Aceste programe au ajutat și ajută în
continuare organizațiile să formeze și să rețină profesioniști talentați.
Cu acces facil la atât de mulți profesioniști, resurse și firme de
consultanță în resurse umane, companiile au azi oportunitatea să
oportunitatea să implementeze cu succes programe de coaching și
mentoring nu doar pentru juniori, ci și pentru middle/upper management.
Printr-o abordare strategică, organizațiile pot să scaleze beneficiile
programelor și impactul lor asupra evoluției profesionale și personale, la
toate nivelele organizaționale.
Vrei să concepi un program intern de dezvoltare a angajaților? Ia
legătura cu o firmă de consultanță resurse umane, sau o companie
specializată în programe de coaching și mentoring care să gestioneze
buna desfășurare și monitorizeze performanța echipei.

S-ar putea să vă placă și