Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECTDIDACTIC

Disciplina:Informatica
Data: 25 ianuarie 2022
Clasa: VII-a

Tema:Inserarea și editarea imaginilor în Power Point .


Tipul lecţiei:Lecţie de comunicare/însuşire de noi
Profesor:Ciobanu Valeria
Unități de competențe:U C 3 – Crearea prezentărilor electronice.
Obiective operaţionale– la finele acestei lecții, elevii vor fi capabili să:
O1–d educă metodele de inserare a imaginilor;
O2 –experimenteze modurile de editare a imaginilor ;
O3–prezinte imagini editate în diverse metode;

Metodeşiprocedeedidactice:
 Explicația;
 Conversațieghidată;
 Demonstraţia;
 Învăţarea prin descoperire;
 Exemplificarea;
 Rezolvare de probleme;
 Sinteza;
 Instruirea programată.
Forme de activitate:
 Activitate în plen;
 Activitate individuală.

Materiale didactice:Browser Google Chrome/ Mozila Firefox/ Microsoft Edge/ Microsoft Explorer etc. , prezentare în MS Power Point,computerconectat
la internet, note de curs (PDF)fișe de lucru.

Resursedigitale:
1. Manual Informatică clasa VII-a, https://drive.google.com/file/d/1I8cGToW6xabI52m4BpuYE7WMguaZZwPD/view

Bibliografie:

1. https://drive.google.com/file/d/1I8cGToW6xabI52m4BpuYE7WMguaZZwPD/view
DEMERSULDIDACTIC

Etapele
Limite
cadrului de Obiectivele Aspecte ale demersului acțional Activitatea elevilor Strategi ididactice
cronologice
învățare
Moment organizatoric:salutul,apelul. 2 min.

Profesorul propune elevilor să-și amintească ceau Elevii răspund la întrebări, Explicație
Evocare însușit până la moment în aplicația MS Power participă la discuții și 3 min. Conversație ghidată
Point argumentează cele spuse.

Elevii își fac notițe,sunt


Profesorul anunţă subiectul lecţiei şi obiectivele.
atențilaprezentare. 1 min.
Profesorul explică care sunt tipurile de imagini. Elevii fac notițe, Instruirea
Modalitățile de inserare a imaginilor în exerseză sincron în programată Analiza
prezentare și cum pot fi editate imaginile. aplicațiile propuse. Elevii 20 min. Demonstrația
Realizare O1,
analizează activcele expuse Exemplificarea
asensului O2,O3
și descoperă
noile instrumente.

Profesorul propune elevilor o listă de activități Elevii partajează 15 min. Instruirea programată
Reflecție practice care ar ajuta la înțelegerea mai ecranul,efectuează sarcinile Analiza
eficientă a materialului și solicită doritorii de a propuse. Își expun răspunsul, Învăţarea prin
O3 partaja ecranul și a încerca soluționarea participă la discuții și descoperire
sarcinilor. argumentează
sarcina
realizată.
Feed-back.Profesorul solicită
întrebări.Răspunde la întrebări. Oferă temă Elevii vor analiza 4 min Sinteza
pentru acasă. Apreciază elevi. cunoștințele asimilate.

O1,
Extindere O2,O3,

Profesor:CiobanuValeria

S-ar putea să vă placă și