Sunteți pe pagina 1din 1

Pronumele-test fulger

1. Forma nearticulată a pronumelui sau……………………………………………………………….. 5p

2. Pronumele personal de politețe sau pronume de ………………………………………………….. 5p

3. Identifică pronumele din enunțurile următoare și precizează persoana: 20p

a. Te-am văzut la film. …………………………………………………………………………..

b. Pe Miruna a certat-o mama. …………………………………………………………………..

c. I-am spus adevărul. …………………………………………………………………………….

d. V-au dat premiile?

4. Precizează cazul pentru cuvintele subliniate: 25p

a. Maria Ta, ai luat armura? ………………………………………………………………

b. Pe el l-au ajutat bunicii. ………………………………………………………………

c. Noi mergem la munte. ………………………………………………………………..

d. Nu-i spun ei adevărul. ………………………………………………………………..

e. Mama lui este mereu veselă. ………………………………………………………….

5. Formulează enunțuri în care pronumele personal „voi” să îndeplinească funcția sintactică de: 35p

a. Subiect ……………………………………………………………………………………

b. Nume predicativ…………………………………………………………………………

c. Circumstantial de mod……………………………………………………………………..

d. Complement direct………………………………………………………………………..

e. Circumstantial de timp …………………………………………………………………….

f. Atribut pronominal prepozițional ……………………………………………………………

g. Complement indirect ………………………………………………………………………..

Timp de lucru 30 de min. Se acordă 10p din oficiu