Sunteți pe pagina 1din 323

Conf. dr. ing. Virgil Hila Asist. ing. Constantin Ungureanu

Sef lucr. ing. Constantin Radu Asist. ing. George Stoicescu

CĂI FERATE

Partea I

Bazele proiectării căilor ferate

INSTITUTUL DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI 1975

Evaluare