Sunteți pe pagina 1din 19

Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni

Mai 2020

DEMONSTRAȚIA ȘI
COMBATEREA
DEMONSTRAȚIA ȘI
COMBATEREA:

● 1. DEFINIȚIE
● 2. STRUCTURĂ
● 3. CLASIFICARE
● 4. CORECTITUDINE ÎN DEMONSTRAȚIE
DEFINIȚIE

● DEMONSTRAȚIA este procesul logic prin care o


propoziție dată este conchisă din propoziții
adevărate.
Ex: Toți oamenii sunt muritori.
Toți grecii sunt oameni.
Toți grecii sunt muritori.

● COMBATEREA este procesul logic prin care o


propoziție este respinsă ca falsă.
Ex: Nu este adevărat că toți oamenii sunt sănătoși.
Toți diabeticii sunt oameni.
Nu este adevărat că diabeticii sunt sănătoși.
STRUCTURA
DEMONSTRAȚIEI

1. Teza de demonstrat (demonstrandum)


2. Fundamentul demonstrației (principia
demonstrandi)
3. Procesul de demonstrare (forma logică a
raționamentului care leagă fundamentul de
teză)
TEZA DE DEMONSTRAT
(DEMONSTRANDUM)

Este o propoziție concretă pe care o propunem și


pe care urmează să o argumentăm (demonstrăm,
dovedim).

Ex: Toți grecii sunt muritori.


FUNDAMENTUL DEMONSTRAȚIEI
(PRINCIPIA DEMONSTRANDI)

● Este un ansamblu de premise din care urmează să


conchidem teza.
● Premisele pot fi numite și temeiuri sau argumente.

● Ex: Toți oamenii sunt muritori.


Toți grecii sunt oameni.
PROCESUL DE DEMONSTRARE
- forma logică a rationamentului care leagă
fundamentul demonstrației de teza de demonstrat

Este raționamentul sau ansamblul de raționamente


prin care deducem teza din premise.

Ex: Legile generale ale silogismului


CLASIFICARE
TIPURI DE DEMONSTRAȚIE
INTUITIVĂ

DUPĂ PROCEDEUL UTILIZAT

FORMALIZATĂ

DEMONSTRAȚIA

DEDUCTIVĂ

DUPĂ SPRIJINUL DIRECT SAU


INDIRECT PE EXPERIENȚĂ
INDUCTIVĂ
CLASIFICARE
TIPURI DE DEMONSTRAȚII DEDUCTIVE

DIRECTĂ
DEMONSTRAȚIA
DEDUCTIVĂ
INDIRECTĂ
CORECTITUDINEA ÎN DEMONSTRARE

REGULI PENTRU O DEMONSTRAȚIE CORECTĂ:


a) Regulile tezei de demonstrat:
1.Teza de demonstrat (concluzia) trebuie să fie clar și precis formulată.
Exemplu: Toți grecii sunt muritori.
Contraexemplu: Luna Mai nu e nici frumoasă, nici urâtă. (nu e clară, precisă)
2. Teza de demonstrat este cel puțin o propozitie probabilă. Ea nu poate fi o
propoziție deja infirmată (demonstrată ca fiind falsă).
Exemplu: În clasă sunt prezenți 27 de elevi. (e probabil)
Contraexemplu: Pământul este centrul Universului. (propoziția e falsă!)
3. Teza de demonstrat trebuie să rămână aceeasi pe tot parcursul demonstrației (nu
trebuie să își schimbe forma sau să fie înlocuită printr-o reformulare aparent
identică).
Exemplu: Toți grecii sunt oameni.
Contraexemplu: Toți oamenii sunt greci. (formulare aparent identică)
CORECTITUDINEA ÎN DEMONSTRARE

REGULI PENTRU O DEMONSTRAȚIE CORECTĂ:


b) Regulile fundamentului demonstrației (premiselor)
1. Argumentele (premisele) demonstrației trebuie să fie adevărate.
Exemplu: Toți grecii sunt oameni. Toți oamenii sunt muritori.
Contraexemplu: Unii greci sunt zei sau semizei. Unii zei sau semizei sunt nemuritori.

2. Demonstrația argumentelor (premiselor) este


independentă de demonstrarea tezei (concluziei).
Vom considera că adevarul premiselor este deja demonstrat.

3. Demonstrația trebuie să fie corectă, adică demonstrația trebuie


să respecte regulile (legile) logice.
Exemplu: Falsitatea premiselor poate duce, întâmplător, la concluzii
adevărate.
Exemple de demonstrații
Exemplul 1: Toți grecii sunt muritori, pentru că toți grecii sunt oameni și
știm că toți oamenii sunt muritori.
1. Identificăm structura argumentului (demonstrației).
Propoziția “Toți grecii sunt muritori.” este teza de demonstrat.
Propozițiile: “Toti grecii sunt oameni” și “Toti oamenii sunt muritori” sunt
fundamentele demonstrației (premisele). Considerăm că cele două premise
sunt demonstrate deja ca fiind adevărate.
2. Verificăm respectarea legilor logice. În cazul nostru, argumentul fiind un
silogism, verificăm respectarea celor 8 legi generale ale silogismului.
Dacă sunt respectate, demonstrația noastră este corectă, deci teza “Toți grecii
sunt muritori.” este adevărată.
3. Demonstrația se încheie cu formula q.e.d. (quod erat demonstrandum)
sau c.c.t.d. (ceea ce trebuia demonstrat).
Exemple de demonstrații

Contraexemplu 1:
Zeus este grec.
Zeus este nemuritor.
Unii greci sunt nemuritori.

1. Identificăm structura argumentului (demonstrației).


Propoziția “Unii grecii sunt nemuritori.” este teza de demonstrat.
Propozitiile: “Zeus este grec.” și “Zeus este nemuritor. ” sunt
fundamentele demonstrației (premisele).

2. Verificăm respectarea legilor logice.


Argumentul este un silogism, așa că vom verifica validitatea
(corectitudinea) lui, tot prin legile silogismului.
Exemple de demonstrații

Observam însă că în cazul termenului grec, prezent în prima premisă


și în concluzie, este încălcat principiul identității, conform căruia un
termen trebuie să rămână neschimbat în cadrul aceluiași
raționament. Dacă în premisă el desemnează panteonul grecesc,
în concluzie își schimbă sensul și se referă la locuitorii Greciei.
Această situație încalcă și legea 1 a tezei: teza trebuie să fie clar și
precis formulată, în care termenii sunt bine definiți și au o
semnificație unică.
Deoarece legile logice sunt încălcate, demonstrația noastră este
viciată și nu putem demonstra adevărul tezei (concluziei).
Combaterea
Combaterea (infirmarea) presupune respingerea unei
teze ca fiind false.
Ea se poate realiza prin mai multe metode:
1. Prin respingere. Stabilim ca adevărată opusa tezei de
demonstrat.
Ex. Mihai este fată.
Dar știm că Mihai este băiat. Deci nu este adevărat că Mihai este
fată.

2. Prin reducerea la absurd:


a) prin reducerea la contradicție, pe baza validității modurilor
silogistice sau a pătratului logic
b) prin reducerea la fals
c) prin reducerea la autocontradicție
Combaterea

b. Reducerea la fals:
● Toţi oamenii sunt sănătoşi,
dar şi cardiacii sunt oameni,
prin urmare, cardiacii sunt sănătoşi.
Combaterea

c. Reducerea la autocontradicţie:
● Toţi cretanii sunt mincinoşi,
dar şi eu sunt cretan,
prin urmare, eu sunt mincinos sau spun
adevărul?
TEMA PENTRU ACASĂ

Căutaţi exemple de demonstraţii la


disciplinele matematică, fizică,
chimie, biologie etc.

S-ar putea să vă placă și