Sunteți pe pagina 1din 1

Sarcină: În urma lecturii identificați componentele, care cel mai des sunt neglijate de

profesori

CE ESTE SARCINA DE LUCRU (SL)?


Sarcinile sunt parte indispensabilă a procesului de formare a competențelor. Datorită sarcinilor elevii învață
mai ușor, iar învățarea devine atractivă. O bună sarcină care solicită și rezolvarea unei probleme este cel mai
bun mijloc de creare a unui mediu activ şi interesant de învăţare. Principala caracteristică a învăţării bazate pe
sarcini constă în aplicarea practică a cunoștințelor asimilate, fapt care are implicaţii pentru întregul proces de
pregătire profesională. Punerea în practică a rezultatelor învățării oferă tuturor elevilor o idee clară a
motivului pentru ce învață. Atunci când elevii au de realizat o sarcină practică, ei învaţă făcând, acționând, iar
aceasta presupune multe abilităţi necesare și în situațiile „reale” de viață.

Definiție: Sarcina de lucru este un enunţ, construit prin prisma obiectivului operaţional urmărit, prin care se
solicită executarea unor acțiuni concrete în baza cunoștințelor (manuale sau intelectuale) cu scopul formării
competențelor profesionale. Sarcina de lucru este un exercițiu de învățare și consolidare a cunoștințelor, de
formare a abilităților profesionale.

Structura SL:
1. Acțiunea (Ce?)
2. Conținutul acțiunii (Cât?)
3. Condiții de realizare (procedee metodologice, tehnice, tehnologice, sanitare estetice etc.) (Cum?)
4. Criterii de performanță (Cât de bine?)

Exemplu 1: Sudați (acțiunea) cele două țevi cu cot (conținutul acțiunii) folosind procedeul de sudare manuală
cu arc electric cu electrod învelit (condițiile) creând un cordon de sudură uniform și neîntrerupt (criterii sau
cât de bine).

Exemplu 2: Calculați (acțiunea, ce?) valoarea plăților de rambursare a unui credit pentru un an de zile în sumă
de 150.000 lei cu rata fixă de 12 % anual (conținutul acțiunii, cât?) într-un document Google Foi de Calcul
conform formulelor studiate la oră (condiții de realizare, cum?), completând întocmai coloanele tabelului
prezentat aici. (criterii de performanță, cât de bine?)

Cerințe la formularea SL:


● Acțiunea să fie corelată cu obiectivul operațional.
● Formulată cu ajutorul unui verb la modul imperativ (calculați, determinați, elaborați, desenați, sudați,
asamblați, conectați, proiectați etc.)
● Conține reguli, care ajută la realizarea sarcinii cu succes.
● Să fie utilizat limbajul accesibil (pe potriva capacităților elevilor).

Tipuri de SL:
● Sarcini de lucru individual.
● Sarcini de lucru în grup.