Sunteți pe pagina 1din 1

ASOCIATIA ECO CONCEPT ORGANIZATION TDMC C.EXA.

Bucureşti, sector 4, str.Liveni nr. 29

RPJ nr. 14 din 06.03.2013 CIF 31415237

RNFFP ANC 40/1512.01.2022

DOAMNA/ DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnata/ul...........................................................................................

domiciliat in judetul / sectorul............................................................................

localitatea ......................................................................................................

strada.................................................................................................

nr.........................bloc,...............etaj,.............ap................

identificat cu act de identitate....... seria..........nr.........

eliberat de.............................................la data de.................................

CNP......................................................................................

va solicit inscrierea la EXAMENUL DE ABSOLVIRE pentru programul de formare


specialist Tehnician devize si masuratori in constructii.

Am la dispozitie echipament IT&C si softul aferent corespunzator pentru


desfasurarea examinarii

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de catre ASOCIATIA ECO


CONCEPT ORGANIZATION.

Voi respecta regulile de igiena , de purtare a mastii si de distantare fizica impuse


de legislatia in vigoare

DATA : 28.03.2022

SEMNATURA: