Sunteți pe pagina 1din 2

Mihai Eminescu

Revedere

Revedere - Codrule cu râuri line,


Vreme trece, vreme vine,
- Codrule, codruţule, Tu din tână r precum eşti
Ce mai faci, dră guţule, Tot mereu întinereşti.
Că de când nu ne-am vă zut
Multă vreme au trecut - Ce mi-i vremea, când de veacuri
Şi de când m-am depă rtat, Stele-mi scânteie pe lacuri,
Multă lume am umblat. Că de-i vremea rea sau bună ,
- Ia, eu fac ce fac de mult, Vântu-mi bate, frunza-mi sună ;
Iarna viscolu-l ascult, Şi de-i vremea bună , rea,
Crengile-mi rupându-le, Mie-mi curge Dună rea.
Apele-astupându-le, Numai omu-i schimbă tor,
Troienind că ră rile Pe pă mânt ră tă citor,
Şi gonind cântă rile; Iar noi locului ne ţinem,
Şi mai fac ce fac de mult, Cum am fost aşa ră mânem:
Vara doina mi-o ascult Marea şi cu râurile,
Pe că rarea spre izvor Lumea cu pustiurile,
Ce le-am dat-o tuturor, Luna şi cu soarele, Codrul cu izvoarele.
Umplându-şi cofeile,
Mi-o cântă femeile.
REVEDERE

Codrule, codruţule,
Ce mai faci, drăguţule,
Că de când nu ne-am văzut
Multă vreme au trecut
Şi de când m-am depărtat,
Multă lume am umblat

~1~
Redactat de elevul BOLDEANU FLORENTIN-BOGDAN
Mihai Eminescu
Revedere

~2~
Redactat de elevul BOLDEANU FLORENTIN-BOGDAN

S-ar putea să vă placă și