Sunteți pe pagina 1din 4

Evoluția pieței de capital în perioada 2016-2021

În perioada decembrie 2016 – decembrie 2021, își desfășurau activitatea pe piețele


reglementate din România după cum urmează: la sfârșitul lunii decembrie 2016 un număr de 47
de intermediari dintre care 10 de entități locale autorizate de ASF și 7 entități autorizate în alte
state membre UE1; la finele lunii decembrie 2017 un număr total de 58 de intermediari, dintre
care 41 Societăți de Servicii de Investiții Financiare (SSIF), 10 instituții de credit locale și 7
entități autorizate în alte state membre UE2; la finele lunii decembrie 2018 un număr total de 47
de intermediari, dintre care 37 Societăți de Servicii de Investiții Financiare (SSIF), 6 instituții de
credit locale și 4 entități autorizate în alte state membre UE3; la sfârșitul lunii decembrie 2019 un
număr de 34 de intermediari dintre care 6 de entități locale autorizate de ASF și 4 entități
autorizate în alte state membre UE4; la sfârșitul lunii decembrie 2020 un număr de 31 de
intermediari dintre care 8 de entități locale autorizate de ASF și 4 entități autorizate în alte state
membre UE5; la sfârșitul lunii decembrie 2021 un număr de 31 de intermediari dintre care 6 de
entități locale autorizate de ASF și 6 entități autorizate în alte state membre UE6;
Categoriile intermediari pe piețele reglementate din România
Categorie 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Societăți de Servicii de Investiții Financiare (SSIF) 35 41 37 34 31 31
Instituții de credit locale 5 10 6 6 8 6
Firme de investiții din alte state membre UE 5 5 3 3 5 5
Instituții de credit din alte state membre UE 2 2 1 1 1 1
TOTAL 47 58 47 43 45 43
Sursa: Prelucrare pe baza datelor furnizate de site-ul https://asfromania.ro/. Consultat la
05.03.2022.

În anul 2016-2021, Societățile de Servicii de Investiții Financiare (SSIF) au fost cei mai
activi intermediari pe piețele la vedere, valoarea tranzacționată de acestea fiind de aproximativ
1
***Evoluția pieței de capital din România în anul 2016., p.20. Autoritatea de Supraveghere Financiară, disponibil
pe https://asfromania.ro/uploads/articole/attachments/60782e96ac62f787225264.pdf., consultat la 05.03.2022.
2
***Evoluția pieței de capital din România în anul 2017, p.23. Autoritatea de Supraveghere Financiară, disponibil
pe https://asfromania.ro/uploads/articole/attachments/60782dde17afb618142221.pdf, consultat la 05.03.2022.
3
***Evoluția pieței de capital din România în anul 2018, p.24. Autoritatea de Supraveghere Financiară, disponibil
pe https://asfromania.ro/uploads/articole/attachments/60782d65947a9865270048.pdf, consultat la 05.03.2022.
4
***Evoluția pieței de capital din România în anul 2019, p.22. Autoritatea de Supraveghere Financiară, disponibil
pe https://asfromania.ro/files/analize/Evolutie_piata_de_capital_in_%202019_02042020.pdf, consultat la
05.03.2022.
5
***Evoluția pieței de capital din România în anul 2020, p.36. Autoritatea de Supraveghere Financiară, disponibil
pe https://asfromania.ro/uploads/articole/attachments/607829cc000c2611893109.pdf, consultat la 05.03.2022.
6
***Evoluția pieței de capital din România în anul 2021, p.39. Autoritatea de Supraveghere Financiară, disponibil
pe https://asfromania.ro/uploads/articole/attachments/61e53ac9f1ddd033288431.pdf, consultat la 05.03.2022.
44% în anul 2016; instituțiile de credit au realizat 27% din valoarea totală a tranzacțiilor; 7 în anul
2017, valoarea tranzacționată de SSIF fiind de 50,56%. Intermediarii locali (SSIF și instituțiile de credit) au
realizat aproximativ 77,81% din valoarea totală a tranzacțiilor;8 la finalul anului 2018, valoarea
tranzacționată de SSIF fiind de aproximativ 63,95%. Intermediarii locali (SSIF și instituțiile de credit) au
realizat aproximativ 83,99% din valoarea totală a tranzacțiilor 9; la finalul anului 2019, valoarea
tranzacționată de SSIF fiind de aproximativ 60%. Intermediarii locali (SSIF și instituțiile de credit) au
realizat aproximativ 79% din valoarea totală a tranzacțiilor 10; la finalul anului 2020, valoarea
tranzacționată de SSIF fiind de aproximativ 61,27%. Intermediarii locali (SSIF și instituțiile de credit) au
realizat aproximativ 85,97% din valoarea totală a tranzacțiilor 11;

la finalul anului 2021, valoarea tranzacționată de SSIF fiind de aproximativ 58,49%. Intermediarii
locali (SSIF și instituțiile de credit) au realizat aproximativ 91,26% din valoarea totală a tranzacțiilor 12;

Dintre intermediarii autorizați în alte state membre UE care au efectuat tranzacții pe


piețele la vedere cele mai active au fost firmele de investiții, astfel în anul 2016, acestea
cumulând o cotă de piață de 29%13; anul 2017, cumulând o cotă de piață de 22,19% 14; anul

7
***Evoluția pieței de capital din România în anul 2016., p.20. Autoritatea de Supraveghere Financiară, disponibil
pe https://asfromania.ro/uploads/articole/attachments/60782e96ac62f787225264.pdf., consultat la 05.03.2022.
8
***Evoluția pieței de capital din România în anul 2017, p.23. Autoritatea de Supraveghere Financiară, disponibil
pe https://asfromania.ro/uploads/articole/attachments/60782dde17afb618142221.pdf, consultat la 05.03.2022.
9
***Evoluția pieței de capital din România în anul 2018, p.24. Autoritatea de Supraveghere Financiară, disponibil
pe https://asfromania.ro/uploads/articole/attachments/60782d65947a9865270048.pdf, consultat la 05.03.2022.
10
***Evoluția pieței de capital din România în anul 2019, p.22. Autoritatea de Supraveghere Financiară, disponibil
pe https://asfromania.ro/files/analize/Evolutie_piata_de_capital_in_%202019_02042020.pdf, consultat la
05.03.2022.
11
***Evoluția pieței de capital din România în anul 2020, p.36. Autoritatea de Supraveghere Financiară, disponibil
pe https://asfromania.ro/uploads/articole/attachments/607829cc000c2611893109.pdf, consultat la 05.03.2022.

12
***Evoluția pieței de capital din România în anul 2021, p.39. Autoritatea de Supraveghere Financiară, disponibil
pe https://asfromania.ro/uploads/articole/attachments/61e53ac9f1ddd033288431.pdf, consultat la 05.03.2022.

13
***Evoluția pieței de capital din România în anul 2016., p.20. Autoritatea de Supraveghere Financiară, disponibil
pe https://asfromania.ro/uploads/articole/attachments/60782e96ac62f787225264.pdf., consultat la 05.03.2022.
14
***Evoluția pieței de capital din România în anul 2017, p.23. Autoritatea de Supraveghere Financiară, disponibil
pe https://asfromania.ro/uploads/articole/attachments/60782dde17afb618142221.pdf, consultat la 05.03.2022.
2018, cumulând o cotă de piață de circa 15,27%15; anul 2019, cumulând o cotă de piață de circa
12%16; anul 2020, cumulând o cotă de piață de circa 10,35%.17
Valoarea tranzacționată pe piețe la vedere pe categorii de intermediari
Categorie 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Societăți de Servicii de Investiții Financiare 44% 50,56% 63,95% 60% 61,27
(SSIF) %
Instituții de credit locale 27% 27,25% 20,04% 19% 24,70
%
Firme de investiții din alte state membre UE 29% 22,19% 15,27% 12% 10,35
%
Sursa: Prelucrare pe baza datelor furnizate de site-ul https://asfromania.ro/. Consultat la
05.03.2022.

Valoarea cumulată a fondurilor proprii ale SSIF-urilor a crescut comparativ în anul 2016
cu finele anului precedent atingând nivelul de 181 milioane lei, reprezentând o creștere de
aproximativ 4%18; în anul 2017 s-a redus față de anul precedent, atingând nivelul de 175
milioane lei, în scădere cu aproximativ 1%19; în 2018 s-a diminuat față anul precedent, atingând
nivelul de 157 milioane lei, în scădere cu aproximativ 8% 20; în 2019, a crescut semnificativ față de
anul precedent cu aproximativ 10%, atingând nivelul de 173 milioane lei 21 ;în 2020, a crescut
semnificativ față de anul precedent cu aproximativ 3%, atingând nivelul de 177 milioane lei 22;
Valoarea cumulată a fondurilor proprii ale SSIF
Anul 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Societăți de Servicii de Investiții 180. 175 157 173 177
Financiare (SSIF) 7

15
***Evoluția pieței de capital din România în anul 2018, p.24. Autoritatea de Supraveghere Financiară, disponibil
pe https://asfromania.ro/uploads/articole/attachments/60782d65947a9865270048.pdf, consultat la 05.03.2022.
16
***Evoluția pieței de capital din România în anul 2019, p.22. Autoritatea de Supraveghere Financiară, disponibil
pe https://asfromania.ro/files/analize/Evolutie_piata_de_capital_in_%202019_02042020.pdf, consultat la
05.03.2022.
17
***Evoluția pieței de capital din România în anul 2020, p.36. Autoritatea de Supraveghere Financiară, disponibil
pe https://asfromania.ro/uploads/articole/attachments/607829cc000c2611893109.pdf, consultat la 05.03.2022.

18
***Evoluția pieței de capital din România în anul 2016., p.21. Autoritatea de Supraveghere Financiară, disponibil
pe https://asfromania.ro/uploads/articole/attachments/60782e96ac62f787225264.pdf., consultat la 05.03.2022.
19
***Evoluția pieței de capital din România în anul 2017, p.23. Autoritatea de Supraveghere Financiară, disponibil
pe https://asfromania.ro/uploads/articole/attachments/60782dde17afb618142221.pdf, consultat la 05.03.2022.
20
***Evoluția pieței de capital din România în anul 2018, p.24. Autoritatea de Supraveghere Financiară, disponibil
pe https://asfromania.ro/uploads/articole/attachments/60782d65947a9865270048.pdf, consultat la 05.03.2022.
21
***Evoluția pieței de capital din România în anul 2019, p.23. Autoritatea de Supraveghere Financiară, disponibil
pe https://asfromania.ro/files/analize/Evolutie_piata_de_capital_in_%202019_02042020.pdf, consultat la
05.03.2022.
22
***Evoluția pieței de capital din România în anul 2020, p.36. Autoritatea de Supraveghere Financiară, disponibil
pe https://asfromania.ro/uploads/articole/attachments/607829cc000c2611893109.pdf, consultat la 05.03.2022.
milioane
Sursa: Prelucrare pe baza datelor furnizate de site-ul https://asfromania.ro/. Consultat la
05.03.2022.

SURSA: prelucrare pe baza datelor din

S-ar putea să vă placă și