Sunteți pe pagina 1din 7

Curs 10

Integrarea sistemelor de alarmare la incendiu în managementul clădirilor


inteligente

În ultima perioadă, majoritatea cercetărilor sunt orientate către utilizarea eficientă a


energiei. Integrarea sistemelor de supraveghere şi alarmare la incendiu în managementul
centralizat al clădirilor, permite un control unitar al instalaţiilor consumatoare de energie, permite
efectuarea de calcule de bilanţ şi acţiune controlată în caz de incendiu. De asemenea, aceasta
permite utilizarea unor parametri importanţi în luarea unei decizii, privind modalitatea de stingere
sau privind stabilirea cauzei incendiului.
Instalarea unui sistem de detecţie şi avertizare a incediului este o modalitate folosită
pentru limitarea atât a pagubelor umane cât şi a celor materiale. Pentru locuinţele particulare,
este suficientă conectarea detectorilor de fum la centrala de alarmă folosită împotriva efracţiei.
Pentru clădiri de birouri, spaţii comerciale mari, depozite, bănci, clădiri aglomerate, este utilă
folosirea de sisteme dedicate pentru detecţia şi semnalizarea începutului de incendiu.
Componentele unui sistem de alarmă contra incendiilor sunt:
- Centrala convenţională de incendiu - este un echipament specializat în supravegherea
semnalelor de stare venite de la detectorii de fum sau temperatură si de la butoanele de
avertizare manuală a incendiului şi în raportarea schimbărilor de stare. Detectorii sunt
conectaţi la intrările centralei, definite ca “zone”, corelat cu zonarea obiectivului.
Alegerea centralei de incendiu convenţionale se face în funcţie de facilităţile oferite şi de
numărul de zone.

Fig. 1. Centrală convenţională de incendiu

- Centrala adresabilă de incendiu - are acelaşi rol de supraveghere ca şi centrala


convenţională, diferenţa principală fiind modaliatatea de conectare a detectorilor la
centrală. Fiecare detector are o adresă, mai mulţi detectori se conectează pe o buclă.
Avantajul constă în uşurinţa cablării şi identificarea uşoară a alarmelor. Centralele
adresabile sunt dotate cu facilităţi suplimentare, ca de exemplu: în fiecare moment poate
fi cunoscută concentraţia de particule din atmosferă din dreptul unui detector.

1
Fig. 2. Centrală adresabilă de incendiu

- Repetoare şi emulatoare – care au capaciatatea de a repeta informaţii şi comenzi


provenite de la centrala de incendiu. Astfel, pot fi vizualizate informaţii provenite de la
sistemul de incendiu din diverse puncte ale obiectivului sau pot fi executate comenzi
asupra sistemului de incendiu.

Fig. 3. Repetor

- Butoane de avertizare manuală la incendiu – utilizate pentru avertizarea manuală la


apariţia unui început de incendiu.

Fig. 4. Butoane de avertizare manuală

2
- Detectori de fum optici - iau decizia de alarmă de incendiu când concentraţia de
particule de fum din camera optică depăşeşte o valoare prestabilită. Senzorii convenţionali
inteligenţi includ auto- diagnosticarea şi compensarea directă, reducând alarmele
supărătoare provocate de contaminarea inerentă cu praf sau murdărie.

Fig. 5. Detectori de fum optici

- Detectori de fum cu ionizare - Moleculele de aer din camera de ionizare a detectorului


sunt ionizate pentru a crea un curent electric între doi electrozi. Dacă particulele de
combustie ating o anumită densitate, în camera de analiză, ele provoacă o scădere a
curentului sub un nivel critic, activând astfel circuitul de alarmare.

Fig. 6. Detectori de fum cu ionizare

- Detectori de fum tip bariera în infraroşu - au în componenţă un emiţător în infraroşu, un


receptor şi o unitate de control. Se utilizează în aplicaţii în care este dificilă amplasarea
detectorilor de fum uzuali, precum clădirile înalte sau greu accesibile.

3
Fig. 7. Detector de fum tip barieră în infraroşu

- Detectori de fum cu spot reflexiv în infraroşu - au un emiţător în infraroşu, un receptor


şi o unitate de control, dar toate grupate în aceeaşi carcasă. Semnalul în infraroşu este
reflectat de o prismă şi analizat pentru a sesiza prezenţa fumului. Sunt utilizaţi în aplicaţii
unde este dificilă amplasarea detectorilor de fum uzuali.

Fig. 8. Detector de fum cu spot reflexiv în infraroşu

- Detectori de fum prin aspiraţie - Sistemul utilizează un aspirator şi un sistem de


conducte prin care prelevează eşantioane din atmosferă, din diverse puncte de interes.
Există un circuit de monitorizare a fluxului de aer, iar în eventualitatea în care au fost
detectate particule de fum, sistemul poate identifica sectorul cu fum. Utilizarea lor
reprezintă o soluţie elegantă pentru spaţii cu estetică deosebită (muzee, bănci, hoteluri)
sau spaţii greu accesibile.

Fig. 9. Detector de fum prin aspiraţie

4
- Detectori de temperatură -reacţionează la creşterea anormală a temperaturii în spaţiul
protejat, în două variante: fie la depăşirea unui anumit prag de temperatură, fie la
creşterea cu un anumit interval a temperaturii într-o perioadă scurtă de timp.

Fig. 10. Detector de temperatură

- Detectori de flacără - conţin un receptor în ultraviolet, infraroşu sau combinat şi un


sistem care decelează lumina flăcării de lumina ambientală. Se folosesc doar în aplicaţii
de interior.

Fig. 11. Detector de flacără

- Module adresabile - se folosesc ca interfaţă între centralele adresabile şi detectorii


convenţionali. Prin intermediul lor pot fi conectaţi la o centrală adresabilă fie detectori
convenţionali de fum, de temperatură, de flacară, fie alte tipuri de detectori: de gaz, de
CO, de inundaţie.

Fig. 12. Module adresabile

5
- Izolatoare de bucla pentru sisteme adresabile - Pe buclele închise în sistemele
adresabile se recomandă intercalarea unui izolator la cel puţin 32 de detectori. Un
scurtcircuit pe buclă va afecta astfel doar o parte din detectori, ceilalţi rămânând
funcţionali.

Fig. 13. Izolator de buclă pentru sisteme adresabile

- Detectori de substanţe periculoase - există o gamă largă de detectori a substanţelor


periculoase omului şi mediului în cantităţi peste anumite limite. În aplicaţii industriale, în
care se lucrează cu acest gen de substanţe, mediul devine unul cu potenţial ridicat
exploziv. Se folosesc următotarele tipuri de detectori: detectori de hidrogen, de vapori de
petrol, de alcool etilic, de amoniac, de GPL, de gaz metan.

Fig. 14. Detector substanţe periculoase

- Sirene şi indicatoare optice de semnalizare - asigură avertizarea locală sonoră şi


luminoasă în legătura cu producerea unui incendiu şi intrarea în procedura de evacuare.

Fig. 15. Sirenă de semnalizare

6
- Electromagneţi şi elemente de blocare - asigură blocarea uşilor pentru reducerea
provocării curenţilor de aer în caz de incendiu. Sunt comandaţi de centrala de incendiu.

Fig. 16. Element şi electromagnet de blocare