Sunteți pe pagina 1din 2

Timisoara, Str. Baader nr.11 Bucuresti, Str. Cauzasi, Nr.33bis Timisoara, Str. C.Grofsoreanu Bl.

D11
Tel: +40-256-434-575 Tel.: +40-21-320-45-81 Tel: +40-356-468-478
Fax: +40-256-434-060 Fax: +40-21-320-45-80 Fax: +40-356-468-488
E-mail: tmconfort@gmail.com E-mail: tmconfort@gmail.com E-mail: office@finaraconsult.ro

Referat

Punct de vedere al proiectantului

Inchiderea depozitului existent Barzava

Depozitul existent de deseuri ocupa o suprafata de aprox. 1,84ha, a fost


sistematizat in forma de trunchi de piramida avand panta taluzelor de 1:3.

Depozitul acumula un volum de aprox. 6500 mc la care s-au adaugat circa 10300
mc aflati pe locatia statiei de transfer

In urma sistematizarii deseurilor prin impingerea si compactatea asestora,


depozitul a ajuns sa ocupe o suprafata de 5.013mp, avand o inaltime maxima de 5.50m
si un volum de 14145mc de deseuri.

Sistemul de impermeabilizare a depozitului este alcatuit din:

• un strat de 30cm de pamant argilos

• un strat de 10cm de pamint vegetal (Conform Ordinului nr.1274 din 14.12.2005 ,


pentru depozite cu volume mai mici de 20000mc si suprafata mai mica de 1ha
(10.000 mp) )

Pe întreaga suprafaţă s-a însămânţat uniform iarbă sau alte specii perene, care se
întreţin (tund) timp de 2 ani.

Datorita faptului ca depozitul se afla pe un teren inclinat, in partea de sud, a


depozitului sitematizat, s-a realizata un dig din pamint argilos compactat, cu o latime a
coronamentului de 3m, si o panta a taluzelor de 1:2. Acesta are rol de protectie
impotriva inundatiilor, aplasamentul fiind situat pe malul drept al raului Mures.

Evacuarea apelor din precipitatii:

Apele pluviale de suprafata sunt colectate prin intermediul unui canal perimetral
colector ape pluviale. Canalul este construit din pamant, in sapatura deschisa si
consolidat biologic

Din canal, apele sunt dirijate catre putul absorbant aflat in partea de sud a
depozitului.

1
Timisoara, Str. Baader nr.11 Bucuresti, Str. Cauzasi, Nr.33bis Timisoara, Str. C.Grofsoreanu Bl.D11
Tel: +40-256-434-575 Tel.: +40-21-320-45-81 Tel: +40-356-468-478
Fax: +40-256-434-060 Fax: +40-21-320-45-80 Fax: +40-356-468-488
E-mail: tmconfort@gmail.com E-mail: tmconfort@gmail.com E-mail: office@finaraconsult.ro

Monitorizarea apei freatice

Datorita faptului ca depozitul de la Barzava se afla in la o distanta de 1.5-2km de


albia raului Mures, a fost necesara executarea a 3 puturi de monitorizare ape freatice
amplasate atat conform Dispozitiei de santier Nr.1 din 16.09.2011 cat si a plansei
„16-2 Plan general de situatie depozit sistematizat”
Puturile sunt amplasate atat amonte cat si aval curgerii apelor subterane.

Din motive tehnice de procurare a materialelor, la puturile de monitorizare ape


freatice, s-a dispus inlocuirea conductei de otel Ø200mm cu conducta de otel
Ø219mm. S-a renuntat la tubul de beton cu capac, care proteja putul, s-a renuntat la
executarea placii de beton C8/10 si la betonul C6/7.5 intre sapa si conducta de otel,
dar s-a turnat beton C6/7.5 intre conducta de otel Ø219mm si conducta neperforata
PVC Ø110mm; totodata conducta de otel Ø219mm s-a prelungit pana la cota +0.60
fata de terenul natural si s-a executat protectia acesteia printr-un capac metalic cu
balama si lacat. Aceste modificari s-au facut conform dispozitiei de santier Nr.2 din
17.09.2011.

In concluzie proiectantul este de acord cu modul de executie a lucrarilor

Verificat Intocmit
Ing. Daniela Ostafi Ing. Ovidiu Hila