Sunteți pe pagina 1din 6

Curs 11

Aplicaţie în LabVEIW de supravegherea la incendiu a unei locuinţe inteligente

1. Generalităţi
Supravegherea incintelor este extrem de variată şi poate fi utilizată la nivelul unei centrale de
incendiu pentru vizualizarea unor începuturi de incendii. În acest sens poate fi utilizat şi mediul de
programare LabVIEW.
Programul LabVIEW, şi multitudinea de instrumente virtuale pe care le conţine, oferă baza
dezvoltării unor instrumente virtuale complexe care pot, în final, să suplinească funcţiile unei
centrale de incendiu, şi mai departe chiar, a unei centrale tip dispecer, pentru subunităţile de
pompieri. Aceste centrale pot fi folositoare subunităţilor de pompieri, pentru supravegherea de
ansamblu a zonei de competenţă şi chiar pentru furnizarea de informaţii necesare atât pentru
deplasarea la intervenţie cât şi pentru localizarea şi stingerea incendiului.
Pentru crearea programului de monitorizare la incendii se realizează, într-o prima etapă, schiţa
spaţiului supravegheat, ca în figura 1.

camera supraveghere

incuietoare electromagnetica
buton sonerie
Scara acces
detector fum
Sala de sedinte
contact magnetic

cifru acces

Hol intrare

Birou secretara Birou 1 Birou 2 Birou 3 Birou 4

Fig. 1: Planul spaţiului supravegheat.

Programul LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) este un


produs al firmei National Instruments. Programele sub LabVIEW sunt numite instrumente
virtuale(VI). Acestea modelează atât prezentarea cât şi funcţiunile unui instrument real.

1
În prima fază, se realizează o interfaţă utilizator numită „Front Panel”. În Front Panel sunt
implementate indicatoare, butoane şi afişaje grafice, booleene, butoane de apăsare, butoane de
comandă, etc.
Front Panel este completată de o altă fereastră numită „Block Diagram” prin care se adaugă
atributele necesare funcţionării.
Comunicaţia între calculator şi restul dispozitivelor se face prin intermediul unei plăci de achiziţie
de date. Datele colectate pot fi ulterior analizate, afişate sau înregistrate,
Un VI poate face apel la un alt VI care se numeşte SubVI, şi care poate de asemenea să fie VI
principal.

2. Alegerea dispozitivelor
Schema de principiu este prezentată în figura 2.

Sonerie

Detector
mişcare
Încuietoare
electromagnetică
Alim. 12Vc.c
Cifru acces Alim. 12Vc.c

PC montat în Birou11 Contacte


magnetice

Detector
10m
incendiu
Alim. 12Vc.c
HUB USB

10m 10m 10m

Sala de şedinţe Hol Intrare Birou 1

Fig. 2: Schema de principiu.

2
Sistemul de supraveghere la incendii cuprinde un calculator central montat în Biroul 1 care
are rolul de dispecerat şi alte cinci componente de bază importante:
Control acces
Detecţie mişcare
Detecţie incendiu
Detecţie efracţie
Urmărire continuă, şi vizualizare acces.

3. Operaţii şi instrumente in LabView


Centrala de supraveghere-dispecer este compusă din mai multe ferestre care se pot schimba
prin activarea acestora. V.I.-ul prezentat are şase ferestre necesare pentru realizarea funcţiunilor
specifice. Prima fereastră este de prezentare a centralei, urmată de 3 ferestre de urmărire disponibile
pentru sala de şedinţe, hol intrare şi Birou 1.

Fig. 3. Planul spaţiului supravegheat in LabView

Următoarea fereastră este dedicată supravegherii spaţiului protejat, iar ultima este o fereastră
de prezentare listă evenimente. Zona de supraveghere îmbină posibilitatea supravegherii la
incendiu, supravegherii la efracţie, supraveghere şi comandă acces. Se pot observa zonele de
simulare a stării ferestrelor, zonele de simulare a incendiului şi zonele de acţionare a uşilor.

3
Fig. 4. Ecranul principal.

Figura 5 arată simularea existenţei unui incendiu în două zone. Se observă acţionate butoanele
de simulare pentru cele două zone, LED-ul indicator de incendiu, şi vizualizarea zonelor afectate. În
plus incendiul este semnalizat şi acustic.

Fig. 5. Simularea unei stări de incendiu.


4
Pentru fiecare zonă s-a realizat câte un bloc de determinare a stării detectorului. Fiecare zonă
este localizată pe plan şi în momentul apariţiei unui incendiu într-o anume sală, acel spaţiu este
înroşit. În figură este reprezentată şi calea unde sunt înregistrate evenimentele apărute până în acest
moment.
Prin butoanele de acţionare sunt simulate contactele magnetice, prezente la fiecare fereastră.
Deschiderea acestora duce la semnalizarea pe plan cu o zonă verde şi indicaţia deschis a stării
ferestrei corespunzătoare. În momentul deschiderii ferestrei, un LED roşu rămâne aprins indicând
astfel starea anormală.
În acest moment se impune rezolvarea următoarelor probleme:
Crearea de fişiere executabile pentru eliminarea dependenţei de programul sursă,
Realizarea limitării accesului persoanelor pe bază de acces parolat la diferite niveluri de
competenţă,
Realizarea de instrumente virtuale pentru toate tipurile de detectoare şi instalaţii de stingere
existente în instalaţii,
Rezolvarea problemelor de condiţionare a acţionărilor trapelor de evacuare a fumului. etc.

Fig. 6: Simularea stării ferestrelor.

Programul dă posibilitatea vizualizării zonei afectate de incendiu cât şi alte elemente


ajutătoare ca de exemplu: acces intrare, vizualizare zone importante(existenţa persoanelor blocate
care au nevoie de ajutor), starea ferestrelor, etc.

5
4 . Concluzii
Realizarea instrumentului virtual de tip „Centrală de supraveghere dispecer” cu ajutorul
LabVIEW permite familiarizarea cu limbajul grafic de programare „G”, permite învăţarea modului
de funcţionare şi de tratare a informaţiilor. Programul LabVIEW permite citirea diferitelor stări ale
unor dispozitive implementate şi acţionarea altora. Este posibilă dezvoltarea de instrumente diferite
care să realizeze „Centrale de supraveghere şi alarmare la incendii” complete şi care să integreze
sistemele de supraveghere şi alarmare la incendiu pe deplin în Managementul Centralizat al
Clădirilor.
Utilizarea LabVIEW permite descentralizarea acestora dând posibilitatea amplasării de
centrale virtuale la nivelul subunităţilor de pompieri din zona de intervenţie.
Utilizarea acestor centrale permite accesarea unor baze de date care dau informaţii complete
şi actualizate asupra stării de fapt din obiectiv, şi tot odată utilizarea elementelor ajutătoare din
componenţa altor instalaţii implementate în LabVIEW.
Integrarea sistemelor de supraveghere şi alarmare la incendiu în Managementul Centralizat
al Clădirilor permite o mai bună corelare a instalaţiilor, eliminarea unor elementelor inutile din
instalaţii, şi nu în ultimul rând economia de materiale şi de energie.