Sunteți pe pagina 1din 6

BCR

COMPARTIMENTUL DE AUDIT INTERN

LISTA CENTRALIZATOARE A OBIECTELOR AUDITABILE

Misiunea de audit: AUDITAREA OPERAȚIUNILOR CU TITLURI


Perioada auditată: 01.06.2018 - 30.12.2018
Întocmit: Aldica Andreea
Avizat: Pintaru Eliza

Data: 05.03.2019
Nr Obiective Obiecte auditabile Observații
.
crt
.
1.1.Reflectarea în contabilitate a
operațiunilor cu titluri.
1.2.Analiza tranzacțiilor cu titluri din
perspectiva luării și dării cu împrumut
1. Operațiuni cu titluri a titlurilor.
1.3.Analiză și control al transferurilor
cu titluri.
1.4. Fiabilitatea aplicațiilor
informatice de operare.
BCR
COMPARTIMENTUL DE AUDIT INTERN

IDENTIFICAREA RISCURILOR

Misiunea de audit: AUDITAREA OPERAȚIUNILOR CU TITLURI


Perioada auditată: 01.06.2018 - 30.12.2018
Întocmit:Aldica Andreea, Enache Irina
Avizat: Pintaru Eliza

Data: 05.03.2019
Nr Obiective Obiecte auditabile Riscuri identificate
.
crt
.
1.1.Reflectarea în contabilitate a - înregistrarea greșită în
operațiunilor cu titluri. contabilitate a titlurilor,
- înregistrarea eronată a sumelor,
- calculul greșit al dobânzii.
1.2. Analiza tranzacțiilor cu - existența unor documente
titluri din perspectiva luării și necorespunzătoare în scopul
dării cu împrumut a titlurilor. fraudării,
- prelucrarea eronată a datelor,
- nerespectarea circuitelor
bancare.
1. Operațiuni cu 1.3.Analiză și control al - necompletarea corectă a datelor
titluri transferurilor cu titluri. de tranzacționare către beneficiar,
- neavizarea corespunzătoare cu
semnături a documentelor,
- verificarea și controlul
impropriu în ceea ce privește
transferul titlurilor.
1.4. Fiabilitatea aplicațiilor -erori umane cauzate de
informatice de operare complexitatea softului
-defecțiuni ale echipamentelor
hardware
-erori legate de funcționarea
aplicațiilor care conduc la
pierderea datelor din sistem
BCR
COMPARTIMENTUL DE AUDIT INTERN

STABILIREA FACTORILOR DE RISC ȘI A PONDERII RISCURILOR

Misiunea de audit: AUDITAREA OPERAȚIUNILOR CU TITLURI


Perioada auditată: 01.06.2018 - 30.12.2018
Întocmit: Aldica Andreea
Avizat: Pintaru Eliza

Data: 08.03.2019
Criteriu de risc Ponderea Nivelul de apreciere a riscului
factorilor de
Nivel ridicat Nivel mediu Nivel mic
risc
Aprecierea Există proceduri, Există proceduri
controlului intern sunt și se aplică
50% Nu există
cunoscute,dar nu
F1 proceduri
se aplică
Numărul de
salariați
25% > 150 < 75 < 20
F2
Vechimea
personalului
25% < 1an < 3ani > 5ani
F3
BCR
COMPARTIMENTUL DE AUDIT INTERN

STABILIREA NIVELULUI PUNCTAJULUI TOTAL AL RISCURILOR

Misiunea de audit: AUDITAREA OPERAȚIUNILOR CU TITLURI


Perioada auditată: 01.06.2018 - 30.12.2018
Întocmit: Aldica Andreea
Avizat: Pintaru Eliza
Data: 08.03.2019
Obiecte Riscuri identificate P1 P2 P3 Punctaj
auditabile 25% 25% total
50%
1.1. Reflectarea - înregistrarea greșită în 3 1 1 2
în contabilitate a contabilitate a titlurilor,
operațiunilor cu - înregistrarea eronată a 2
1 1,75
titluri. sumelor, 2
- calculul greșit al dobânzii. 2
3 2,75
3

1.2. Analiza - existența unor documente 3 1 2 2,25


tranzacțiilor cu necorespunzătoare în scopul
titluri din fraudării,
perspectiva - prelucrarea eronată a
2 2 2 2
luării și dării cu datelor,
împrumut a - nerespectarea circuitelor
titlurilor. bancare.
2 1 1
1,5

1.3. Analiză și - necompletarea corectă a 3 3 2 2,75


control al datelor de tranzacționare
transferurilor cu către beneficiar,
titluri. - neavizarea 2 2 2 2
corespunzătoare cu
semnături a documentelor,
1,5
- verificarea și controlul 1 2 1
impropriu în ceea ce
privește transferul titlurilor.
1.4. Fiabilitatea -erori umane cauzate de 2 1 1 1,5
aplicațiilor complexitatea softului
informatice de -defecțiuni ale 2 2 2
2
operare echipamentelor hardware
-erori legate de funcționarea 3 2 2,25
1
aplicațiilor care conduc la
pierderea datelor din sistem

BCR
COMPARTIMENTUL DE AUDIT INTERN

CLASAREA OPERAȚIILOR ÎN FUNCȚIE DE GRADUL DE RISC

Misiunea de audit: AUDITAREA OPERAȚIUNILOR CU TITLURI


Perioada auditată: 01.06.2018 - 30.12.2018
Întocmit: Aldica Andreea, Enache Irina
Avizat: Pintaru Eliza

Data: 09.03.2019
Nr. Obiective Obiecte auditabile Riscuri identificate Clasarea
crt. operațiilor în
funcție de risc
1.1. Reflectarea în - înregistrarea
contabilitate a greșită în
operațiunilor cu titluri. contabilitate a
titlurilor,
- înregistrarea
Risc mare
eronată a sumelor,
(1,75 – 2,75)
- calculul greșit al
dobânzii.
1.2. Analiza - existența unor
tranzacțiilor cu titluri documente
din perspectiva luării necorespunzătoare
și dării cu împrumut a în scopul fraudării, Risc mediu
Operațiuni cu titluri titlurilor. - prelucrarea eronată
a datelor, (1,5 – 2,25)
- nerespectarea
circuitelor bancare.
1.3. Analiză și control - necompletarea
1. al transferurilor cu corectă a datelor de
titluri. tranzacționare către
beneficiar,
- neavizarea
Risc mare
corespunzătoare cu
(1,5 -2,75)
semnături a
documentelor,
- verificarea și
controlul impropriu
în ceea ce privește
transferul titlurilor.
1.4. Fiabilitatea -erori umane
aplicațiilor cauzate de
informatice de operare complexitatea
softului
-defecțiuni ale
echipamentelor
hardware
-erori legate de
funcționarea
aplicațiilor care Risc mediu
conduc la pierderea (1,5 -2,25)
datelor din sistem