Sunteți pe pagina 1din 1

INFORMARE

Primirea dosarelor pentru acordarea burselor pe sem I 2021-2022 se va face


in perioada 14.09.2021-27.09.2021 prin depunerea dosarului la profesorii
diriginti/invatatori

CRITERII DE ACORDARE
1. Bursa sociala se acorda elevilor proveniti din familii care îndeplinesc în mod
cumulat următoarele conditii
- media 10 la purtare in sem al II lea 2020-2021
- dovada ca nu detin o suprafata de pamant mai mare de 20000 mp
- venit pe ultimele 12 luni / membru de familie, mai mic sau egal cu 50 % din
salariul minim net pe economie (693/membru de fam) dovedit cu urmatoarele
acte :
 adeverinta cu venitul net mediu lunar,
 cupon de pensie/somaj pe ultima lună
 alocatie;
2. Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu
pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe
economie (1386 lei) dovedit cu urmatoarele acte
 adeverinta cu venitul net mediu lunar,
 cupon de pensie/somaj pe ultima lună
 alocatie;
  si care îndeplinesc simultan conditiile:
- au media generală a sem II peste 7,00
- nota 10 la purtare în semestrul II. 2020-2021
3. Bursa de merit se acorda elevilor care indeplinesc cumulat urmatoarele conditii :
 au rezultate deosebite la învătătură: au obtinut media generală de cel putin
 8,50 si nota 10 la purtare în anul scolar anterior, respectiv în primul semestru al
anului scolar, pentru elevii aflati în clasele de început ale învătământului primar,
gimnazial, liceal sau profesional;

CONTINUTUL DOSARULUI:
Dosar cu sina cuprinzand :
 cerere catre director (câte o cerere pentru fiecare copil)
 declaratie de venit pentru cei fără venitiri (în cazul în care niciunul dintre părinți
nu deține venituri, fiecare părinte completează câte o declarație)
 copii certificate de nastere ale copiilor aflati in intretinere ;
 copii buletin de identitate a parintilor ;
 acte doveditoare de venituri: adeverinte salarii, cupon pensii, alocatii, somaj
 Pentru situatii in care exista venturi, altele decat salarii, pensii, alocatii, somaj -
Adeverinta cu venitul realizat de la serviciul financiar.