Sunteți pe pagina 1din 56

REIKI GRADUL I

SESIUNEA I

Motto: “Întâmplările, prin exaltarea lor îndelungă, sau


numai prin nenumărata lor repetare în memorie, se
pietrifică, devin mituri”. - Nichita Stănescu

a) Istoricul şi modul de funcţionare a sistemului Reiki Usui.


In Reiki se spune:
În primul rând sunt eu.
În al doilea rând sunt eu.
În al treilea rând sunt eu.
Reiki este o metodă japoneză de autovindecare, bazată pe
direcţionarea energiei Reiki prin plasarea mâinilor în
anumite poziţii pe corpul pacientului. Reiki este un
fenomen energetic ce nu contravine cu legile ţării sau cu
convingerile spirituale. Reiki este recunoscut şi se practică
la nivel mondial. În Reiki există 2 aspecte:
1. energie
2. participarea personală
1. Se referă la faptul că orice persoană care primeşte
iniţierea de la un maestru Reiki are capacitatea de a folosi
energia Reiki în folosul personal sau pentru cei din jur care
solicită ajutorul.
2. Referitor la participarea personală, conştientă a
persoanei, se realizează prin respectarea practică de fiecare
zi a celor 5 principii care constituie esenţa spiritualităţii:
1. doar astăzi mă eliberez de orice îngrijorare
2. doar astăzi mă eliberez de orice supărare
3. doar astăzi sunt plin de gratitudine şi-mi respect părinţii,
profesorii şi strămoşii
4. doar astăzi trăiesc cinstit
5. doar astăzi respect viaţa în jurul meu sub toate formele

Energia Reiki este deosebită dpdv informaţional şi se


autoghidează prin relaţiile pe care le stabileşte cu
subconştientul pacientului, determinându-i astfel şi
necesităţile sale energetice. Din acest motiv, terapeutul nu
trebuie să stabilească o anumită cantitate de energie şi nici
scopul transmiterii ei, ci trebuie doar să permită curgerea
acestei energii. Abilitatea de a face acest lucru este
dobândită prin iniţierea pe care o face un maestru Reiki
asupra practicantului; ceea ce înseamnă că maestrul
deschide un anumit canal energetic, canal ce rămâne
deschis tot restul vieţii şi cu ajutorul căruia persoana va
accesa la energia universală Reiki. Acest canal are ca
traseu: cap-inimă-palme. Pentru a obţine iniţierea sunt
necesare câteva condiţii:
1. Iniţierea trebuie dorită şi acceptată în cunoştinţă de
cauză; nu se face cu forţa, nici fără ştirea persoanei.
2. Iniţierea o face un maestru direct asupra persoanei în
cauză, nefiind posibilă iniţierea la distanţă sau prin
reprezentanţi.
3. Atunci când o persoană atinge un anumit grad spiritual,
apare şi un maestru care să o ajute să progreseze în
continuare.
4. Iniţierea nu cere nici un efort din partea celui ce se
iniţiază; el stă liniştit şi acceptă ceea ce se va întâmpla.
5. Iniţierea nu prezintă nici un risc, atunci când este
realizată de un maestru.
Majoritatea bolilor şi a durerilor sunt rezultatul unor
blocaje ale energiei; prin eliminarea acestora şi prin
creşterea fluxului energetic se produce autovindecarea,
terapeutul fiind un catalizator. El declanşează
autovindecarea. Datorită iniţierilor în Reiki, fiecare cursant
îşi activează capacităţi energetice de autovindecare latente,
fireşti. Nu e vorba de fenomen paranormale, ieşite din
comun, ci de un fenomen pe care îl trăieşte orice persoană
care practică Reiki. !!! Reiki îi ajută pe practicanţi să se
descopere, să se regăsească pe sine în forma optimă.
Scopul practicării Reiki este de a corecta eventuale
dizarmonii ale individului, de a corecta anumite probleme
de sănătate, având în vedere că fiinţa umană e un complex
de energii. Practicând Reiki ne naştem a doua oară şi se
ajunge la o eliberare treptată de toate celelalte false
constrângeri. Există constrângeri bine înţelese şi acceptate
conştient, dar există foarte multe care nu sunt înţelese, nu
sunt acceptate şi creează tensiuni inutile.
În Reiki nu există o cale spirituală deja trasată şi obligatorie
pentru toată lumea. Mai mult, este important tocmai
aspectul de libertate personală pe care îl învăţăm. De aceea,
se spune că Reiki este o şcoală de libertate, mulţumită
căreia fiecare îşi descoperă calea sa proprie de dezvoltare
personală, iar dezvoltarea spiritului, a minţii şi a corpului
reprezintă un proces individual care nu poate fi identic cu al
altei persoane. Practicarea Reiki nu împiedică practicarea
altor discipline spirituale. Nu se substituie medicului, şi nici
medicamentelor; dar potenţează acţiunea medicamentelor.
De aceea, acestea se administrează sub control medical.
Ceea ce este specific în Reiki este că circulaţia energiei nu
se face mental, ci corpul uman, animal sau plantele
absoarbe energia de care are nevoie. Ca urmare, nu este nici
un pericol de a practica Reiki în mod eronat după ce am
fost iniţiaţi.
Caracteristici ale canalului Reiki
1. Canalul Reiki este independent de sistemul energetic
obişnuit (chakre, meridiane, nadisuri).
2. Canalul Reiki este etanş, în sensul că energia Reiki trece
prin terapeut spre pacient, terapeutul fiind un releu; altfel
spus, eu, ca terapeut, nu dau pacientului din energia mea,
ceea ce înseamnă că la sfârşitul tratamentului voi fi cel
puţin cu acelaşi nivel energetic, dacă nu mai mult decât la
începutul tratamentului.
3. Reiki are sens unic, în sensul că intră şi iese, nu se
întoarce energia de la pacient către terapeut, astfel încât nu
există riscul îmbolnăvirii sau să primim vibraţii negative de
la pacient.

Legendele continentelor Lemuria, Mu, Atlantida, povestesc


despre folosirea energiei în viaţa cotidiană. Reiki era o
componentă a civilizaţiei cunoscute azi sub numele de Mu.
Distrugerea civilizaţiei Mu şi, mai târziu, a civilizaţiei
atlante, a făcut ca tehnicile de vindecare să rămână
cunoscute numai de câteva persoane alese anume sub formă
scrisă sau păstrate în învăţăturile esoterice ale Indiei,
corespunzătoare culturii Shiva timpurii.
Istoria Reiki-ului tradiţional promovată de americani începe
cu sec. XIX, cu dr. Mikao Usui, care a trăit între 1856-
1926. Este fondatorul sistemului Reiki Usui. Se spune că,
deşi cunoştea magnetismul şi artele marţiale, dr. Mikao
Usui a intrat într-o stare depresivă profundă şi de durată,
din care nu putea să mai iasă, în jurul vârstei de 50 de ani.
Ca urmare, a hotărât să se retragă pe muntele Kurama 21 de
zile pentru mediatţie, post şi rugăciune. Acolo a trăit o
experienţă care în limba sanscrită înseamnă sattorri, care e
dificil de tradus. Unii consideră că se poate traduce prin
“iluminare”; dar Mikao Usui nu a fost un iluminat. Se poate
spune că a fost o conştientizare. În realitate, a fost mai mult
decât o conştientizare şi mai puţin decât o iluminare. Am
putea spune că a fost o experienţă mistică. În ultima
dimineaţă, înainte de răsăritul soarelui, dr. Mikao Usui a
văzut venind spre el un proiectil de lumină de un alb
strălucitor. Lumina l-a lovit în zona frunţii şi pentru un
timp şi-a piedut cunoştinţa. Apoi a văzut milioane de
baloane multicolore şi, în final, simbolurile Reiki scrise ca
pe un ecran. În timp ce vedea simbolurile primea informaţie
în legătură cu ele despre modul cum activează energia
vindecătoare. Era prima activare Reiki, redescoperită pe
cale psihică, a unei metode antice. Dr. Mijao Usui a părăsit
muntele Kurama cunoscând metoda de vindecare folosită
de Iisus şi de Buddha. Urmare la această experienţă, şi-a
dat seama că poate canaliza energia care avea alte
caracteristici decât energia Ki pe care o cunoştea deja.
Caracteristica principală a energiei Ki este că poate fi
dirijată mental.
Coborând muntele, dr. Mikao Usui a experimentat 4
miracole:
1. Şi-a rănit tălpile şi, instinctiv, s-a oprit şi şi-a aşezat
mâinile pe ele. Palmele s-au încălzit şi tălpile s-au vindecat.
2. După 21 de zile de post a mâncat normal la casa la care a
ajuns, fără dureri de stomac.
3. Femeia care servea în casă avea o durere de gât foarte
puternică. Dr. Mikao Usui a vindecat-o prin plasarea
mâinilor de o parte şi de alte a feţei.
4. Întorcându-se la mănăstirea sa, a vindecat cu ajutorul
mâinilor pe superiorul mănăstirii ţintuit la pat de o criză de
artrită.

SESIUNEA II
a) Istoricul şi modul de funcţionare a sistemului Reiki Usui
(partea II)

În drumul său prin Japonia, dr. Mikao Usui l-a întâlnit pe


Chojiro Haiashi, ofiţer în marină în rezervă, căruia i-a
transmis întregul sistem Reiki. Dr. Mikao Usui a iniţiat
peste 2000 de persoane, dintre care 18 au ajuns la rangul de
maestru. Chojiro Haiashi a împărţit tehnica Reiki în 3
grade: I, II şi gradul de maestru. El a deschis o clinică în
Tokio, unde a ajuns la d-na Hawaya Takata, ca pacientă, în
1935. La 90 de ani, era văduvă cu 3 copii şi, ca urmare a
greutăţilor, se îmbolnăvise. Constatând pe propria piele
binefacerile acestei metode de vindecare energetică, după
ce a fost refuzată pentru că japonezii nu doreau ca Reiki să
părăsească ţara, a reuşit să înveţe în 1937, ajungând la
gradul II Reiki. Întorcându-se în Hawaii, a deschis o clinică
în Kapao, cu rezultate foarte bune. În 1938, C. Haiashi i-a
acordat gradul de maestru, mergând chiar el în Hawaii.
Apoi, d-na Takata a deschis al doilea centru de tratament.
În 1941, la 10 mai, C. Haiashi şi-a oprit inima cu puterea
gândului. Urma războiul şi nu voia să se implice. D-na
Takata a iniţiat în Reiki, în SUA, în Canada, şi apoi în
Europa. A avut 22 de maeştri; a murit în 1980, la 11
decembrie, lăsând ca suucesoare pe Phyllis Furumoto, fiica
unuia din copiii săi.
Începând cu 1980, Reiki a cunoscut o dezvoltare
spectaculoasă, încât astăzi se practică chiar şi în spitalele
americane şi europene. Există societăţi de asigurare în
Elveţia care rambursează costurile pentru tratamentele
Reiki. Se apreciază că la momentul acesta există milioane
de practicanţi Reiki şi zeci de maeştri Reiki, organizaţi în
şcoli, centre sau asociaţii.
Reiki se practică pe toate continentele, şi chiar dacă există
diferenţe între Reiki practicat în diferite zone ale globului,
el este acelaşi, la fel de benefic, pentru oamenii din întreaga
lume, acţionând spre binele lor superior. Accesul la Reiki
este deosebit de facil, rapid şi sigur. Se poate combina
Reiki cu alte metode, cum ar fi: vindecarea cu ajutorul
pietrelor preţioase, aromoterapie, meloterapie, sacroterapie
etc.
Analizând problemele cu care ne confruntăm zilnic, putem
constata că multe din ele nu ne aparţin şi că e o mare
pierdere de timp şi de energie să ne ocupăm de probleme pe
care nu le vom rezolva niciodată. Fiecare zi e un nou
început şi trebuie să fie mai bună decât celelalte.
Conştientizând problemele care creează teama, la un
moment dat înţelegem că e nejustificată şi că este o frână în
calea evoluţiei spirituale.
Vedeţi implicaţiile problemei care vă creează teama. Sunt
în puterea voastră? Dacă da, rezolvaţi-le. Dacă nu, găsiţi
singuri soluţii la probleme, cereţi ajutorul altcuiva mai
puternic. Eliminând tot ce nu vibrează în armonie cu
spiritul, se vor redeschide canalele obturate de mii şi mii de
ani, datorită folosirrii lor incorecte. Astfel, calităţile
spiritului vor aflui din nou spre noi pentru a hrăni celulele
care mai reţin în memoria lor scopul şi identitatea divinului
din fiecare. Practicând Reiki, are loc în viaţa noastră o
transformare importantă, nu doar în propriul sanctuar al
existenţei noastre, ci în toate relaţiile ce ne sunt ataşate în
viaţă. Se dezvoltă în timp capacităţi nebănuite, considerate
de mulţi paranormale, dar, în fond, absolut normale.
Se reorganizează însuşi fundamentul vieţii, viaţa fiind
adusă pe calea armonizării cu esenţa tuturor lucrurilor.
Reiki înseamnă iubire şi lumină, dragoste şi viaţă, iar
acestea nu pot fi niciodată administrate în cantitate prea
mare. Uneori, persoanele care au nevoie de dragoste şi de
viaţă, se tem adesea să devină mai iubitoare şi mai “vii”,
riscând încă de la început o reacţie de respingere. Inima
noastră fragilă are nevoie să fie tratată şi reîntinerită.
Reiki nu este periculos. El scoate la suprafaţă tot sau
aproape tot, nu neapărat pozitiv, dar curăţă şi umple cu
energie pozitivă. Se poate vorbi de o criză de vindecare;
uneori, culoarea şi mirosul urinei se pot modifica sau pot
apărea dureri de cap, ameţeli, agitaţie, modificări ale
ciclului lunar al femeilor (în prima lună de Reiki).
În această perioadă se consumă mai multe lichide decât de
obicei, cel puţin 2 săptămâni – cel puţin 2l/zi. Reiki se
adresează în primul rând tinerilor şi adulţilor, dar nu există
o limită minimă sau maximă de vârstă pentru a fi iniţiat în
Reiki.
Reiki este deci o minte deschisă spre nou şi spre
înţelepciunea străveche. Reiki este sacru, dar nu e o
practică religioasă. Poate fi practicat de oricine, indiferent
de convingerile sale religioase.
Reiki este benefic prin structura sa. Practica este astfel
concepută pentru a promova binele şi armonia, frumosul şi
adevărul celui care primeşte energia Reiki.
Reiki nu necesită condiţii speciale pentru a fi practicat.
Poate fi practicat oriunde şi oricând, în orice poziţie, ziua
sau noaptea, indiferent de condiţiile atmosferice.
Energia Reiki provine de la o sursă de energie universală,
care nu poate fi localizată fizic, care nu e Dumnezeu, dar
poate fi considerată o creaţie a lui Dumnezeul.
Orice om are dreptul înnăscut să trăiască mai bine. E
adevărat că prin durere se plătesc anumite greşeli, dar se
poate plăti şi altfel, nu numai prin suferinţă. Durerea, se
spune, e un semnal, indicând o greşeală. Dar odată
remarcată, rolul ei s-a încheiat şi astfel poate fi înlăturată
fără nici o reţinere. Reiki este o poartă ce ni se deschide,
după care fiecare descoperă diverse comori. Cheia fericirii
şi a armoniei este iertarea. Vom începe cu autoiertarea,
spunând zilnic 5-7 minute “Mă iert şi mă accept”, timp de
40 de zile, apoi vom practica iertarea faţă de alte persoane,
nu neapărat după 40 de zile, ci şi înainte, spunând, la fel ca
frecvenţă şi durată, următoarea frază: “Iartă-mă pentru răul
care ţi l-am făcut. Te iert pentru răul care mi l-ai făcut. Îţi
mulţumesc pentru binele care mi l-ai făcut”(mental).
Astfel, se vor regla energetic relaţiile cu aceste persoane. E
bine să ne alcătuim o listă cu persoanele cunoscute şi pe
care vom scrie perioada de 40 de zile.

b) Poziţii de mâini în autotratamentul Reiki


După ce ne-am spălat pe mâini de eventuale impurităţi
energetice, mulţumim entităţilor de lumină că suntem un
canal Reiki şi cerem ajutorul pentru a canaliza energia către
propriul corp. Apoi aşezăm mâinile pe corp conform fişei,
câte 5 minute pe fiecare poziţie (12 x 5 = 60 minute).
Dacă nu avem timp o oră, putem fracţiona autotratamentul
în 2-3 reprize. Dacă adormim în timpul autotratamentului,
vom continua după ce ne trezim.
Dacă dorim să facem un duş, îl facem înainte de
autotratament. Dacă nu avem timp într-o zi să ne facem
autotratament, canalul Reiki nu se închide. Se poate face
Reiki zilnic, de întreţinere.
Dacă apar dureri într-o zonă care nu apare pe fişă, ne
aşezăm mâinile acolo, fie că am făcut sau nu autotratament
în ziua respectivă. Durata de 5 minute este aproximativă, în
sensul că putem să stăm şi o oră într-o anumită poziţie.

c) A doua iniţiere în gradul I Reiki


d) Se practică autotratamentul

“Esenţialul este invizibil pentru ochi”. A. de Saint-Exupéry

“Reiki este înţelepciune şi adevăr”. d-na Takata

SESIUNEA III

a) Întrebări şi simţăminte
“Înainte de toate s-a zidit înţelepciunea şi înţelpciunea
minţii este din veac”.
Vechiul Testament
b) Avantajele în autotratament
Fiecare om porneşte în viaţă cu o moştenire genetică pe
care a primit-o de la părinţii săi, cu un spirit care a parcurs
un anumit drum în vieţile anterioare şi cu o influenţă astrală
în momentul naşterii, toate acestea conferindu-i unicitate şi
anumite sensibilităţi.
1. Pentru fiecare nu există persoană mai compatibilă decât
el însuşi.
2. Disponibilitatea – alt avantaj (o oră târzie din noapte, un
loc izolat)
3. Nu există nici un fel de condiţii în ceea ce priveşte
afecţiunile tratate. Se poate practica Reiki în orice fază a
bolii. După aproximativ 2 săptămâni de autotratament apar
primele rezultate; uneori mai repede. Se spune că boala este
prietenul omului, pentru că îl obligă să acţioneze pentru a
readuce organismul la starea de funcţionare normală. Boala
este favorizată de un deficit energetic, calitativ vorbind,
care slăbeşte rezistenţa. Dacă sunt luate în seamă
manifestările ce preced boala şi se acordă atenţia necesară,
se poate evita îmbolnăvirea.
Orice boală din corpul fizic apare mai întâi în corpurile
energetice. Practica Reiki ne ţine departe de boli,
rezolvându-se diverse perturbări care ar putea genera
afecţiuni ale corpului fizic.

c) Poziţii de mâini în tratamentul Reiki pentru o altă


persoană (comentarii pe marginea fişei)
După ce ne-am spălat pe mâini, mulţumim că suntem canal
Reiki şi cerem ajutorul entităţilor de lumină. Persoana este
aşezată la orizontală şi se face o scanare cu una din mâini la
15-20cm de corp, începând de la cap către picioare. Dacă
simţim ceva la nivelul palmelor reţinem locul şi vom insista
în acele zone când facem Reiki e bine să nu alarmăm
persoana spunându-i ce simţim în aura ei. Discuţiile pe care
le avem cu pacientul pe parcursul tratamentului sunt astfel
conduse, orientate, încât să fie constructive. Este posibil ca
pacientul să adoarmă sau să plângă, să râdă. În fiecare caz e
normal. După ce am parcurs toate poziţiile de mâini pentru
altă persoană în tratamentul Reiki conform fişei, câte 5
minute pe fiecare poziţie, vom uniformiza aura cu ambele
mâini, mişcându-le de la cap spre picioare la 15-20cm de
corp. Apoi ridicăm mâinile la nivelul umerilor şi mai
emitem către pacient 2-3 minute Reiki. După care ne
spălăm pe mâini, după ce mai întâi am mulţumit că suntem
canal Reiki şi pentru ajutorul primit.
Dacă este cazul, fracţionez tratamentul în 2-3 reprize pe
parcursul unei zile. Putem face Reiki altor persoane pentru
întreţinere. Dacă pacientul acuză dureri într-o zonă ce nu
apare pe fişă, îi aşezăm mâinile în zona respectivă, fie că
am parcurs sau nu cele 20 de poziţii de mâini în tratamentul
Reiki. Dacă nu avem apă pentru a ne spăla pe mâini,
vizualizăm lumină.

b) Condiţii pentru a face tratament altei persoane 1.


Compatibilitatea dintre terapeut şi pacient este importantă
pentru ca eficienţa transmiterii energiei Reiki să fie
maximă, iar terapeutul să se simtă cel puţin la fel de bine ca
la început, dacă nu chiar cu o frecvenţă de vibraţii mai
mare.
Pentru a face tratament altei persoane trebuie să fim
echilibraţi, neinfluenţabili de factori externi, într-o stare
energetică foarte bună, deschidere totală faţă de oamenii
care ne solicită, nu-i judecăm după faptele lor, nu-i apeciem
dacă sunt sau nu buni, dacă merită sau nu tratamentul.
În cazul unei incompatibilităţi, terapeutul sau pacientul sau
amândoi vor avea o stare de disconfort; ca urmare, vom
încheia tratamentul rapid şi vom recomanda alt terapeut.
2. Disponibilitatea – atât pacientul, cât şi terapeutul, nu
poate fi obligat să primească, respectiv să dea energie Reiki
3. Receptivitatea. Nu noi stabilim cantitatea de energie pe
care o dăm pacientului, ci organismul său reacţionează şi ia
energia de care are nevoie, cantitativ vorbind. Noi
deschidem calea şi creem posibilitatea de a face acest lucru.
Atunci când pacientul are o fractură, îi putem ţine mâinile
pe ghips. Reiki trece şi prin ghips, iar problema se va
rezolva mai rapid şi mai eficient. Dacă e rană sau zona nu e
suficient de curată, se pot folosi şerveţele sau materiale
absorbante. În cazul bolilor de piele, vom ţine mâinile la 1-
2cm de corp. !!! O poziţie tipică în stările de şoc: se aşează
o mână pe frunte şi cealaltă pe occipital (tratament sau
autotratament). !!! Are efecte importante pentru ochi şi
asupra coloanei cervicale. Durerile de cap ocazionale dispar
în 2–3minute.
e) Poziţii combinate: 15-20 minute, şi mai mult – pentru
pacient, dar pot fi folosite şi în autotratament.
1. Pacientul fiind culcat, se aşează o mână la baza gâtului şi
cealaltă în zona plexului solar (ombilic). Se foloseşte în
afecţiuni ale tiroidei.
2. Se aşează mâinile la baza gâtului, una în faţă şi una în
spate. Se foloseşte în afecţiuni ale plămânilor în partea lor
superioară, în astm, alergie, în probleme ale coloanei
vertebrale, în probleme emoţionale.
3. Se aşează o mână în zona lombară şi cealaltă sub coaste.
Se foloseşte în afecţiuni ale organelor din cavitatea
abdominală sau ale plămânilor.
4. Se aşează o mână în zona cervicală şi cealaltă în zona
lombară. Se foloseşte pentru energizarea coloanei.
5. Se aşează o mână în zona cervicală (pe chakră) şi
cealaltă în zona coccisului (pacientul stă cu faţa în jos). Se
foloseşte pentru energizarea coloanei şi pentru mobilitate
generală.
6. Se aşează o mână în zona rinichilor şi cealaltă în dreptul
vezicii urinare, pentru afecţiuni ale acestora.
7. În cazul unei pareze pe dreapta, se aşează piciorul drept
peste stângul, iar mâna stângă peste piciorul drept,
pacientul fiind culcat la orizontală şi se dă Reiki în zona
capului. Dacă pareza este pe stânga, se aşează piciorul
stâng peste dreptul şi mâna dreaptă peste mâna stângă. Şi la
fel, se dă Reiki la cap, 10-20 minute.
Dacă are pareză pe ambele părţi, se procedează ca mai sus,
ambele situaţii. Dacă nu-şi poate ţine singur mâinile şi
picioarele încrucişate, îl ajutăm – aşezăm mâinile noastre
pe mâinile, respectiv pe picioarele pacientului şi dăm Reiki.

e) A treia iniţiere în gradul I Reiki

SESIUNEA IV
a) Reiki pentru animale şi plante
1. Reiki pentru pisică şi plante
• Se aşează o mână pe cap şi cealaltă pe gât. Are efect
antistres.
• Se aşează o mână pe cap şi cealaltă pe fund, pentru
energizarea coloanei.
• Se aşează ambele mâini pe abdomen, în probleme
abdominale.
• Dacă pisica devine agitată se încetează tratatmentul, altfel
devine agresivă.
• Locurile unde se aşează o pisică este cumul de energii
negative sau un nod Hartman. Pisica are rolul de a curăţi,
pentru că se hrăneşte cu energie negativă. Se recomandă să
aşezăm astfel patul, încât să avem capul la nord sau la est şi
nu sub un nod Hartman. Altfel apar insomnii, coşmaruri.

2. Reiki pentru plante


• Pentru a energiza o plantă se ţine ghiveciul între palme
aproximativ 20 de minute. La fel se energizează vinul, apa.
• Toate obiectele din jur sunt impregnate cu propria noastră
enegie. Mai mult, efectele malefice pot fi înlăturate prin
energizarea obiectului, care devine releu pentru a radia
energia Reiki.
• Alfel spus, înainte de a consuma legume, fructe, palnte, e
bine să le purificăm de eventuake energii malefice,
energizându-le. De asemeni, atunci când vindem un obiect,
când oferim un cadou, mai întâi îl energizăm, astfel
valoarea sa va creşte în mod vizibil în ochii celui care-l
primeşte.
• Atitudinea în timpul culegerii palntelor medicinale este
foarte importantă. Cerem permisiunea plantei de a fi
culeasă şi urmărim să avem o stare armonioasă.
• Stresul şi oboseala în asemenea momente se pot transmite
plantelor. Cactuşii influenţează benefic relaţiile interumane.
Clopoţeii de vânt ridică nivelul de vibraţie, comparativ cu
tămâia, agheazma, lumânările etc.

b) Echilibrare de chakre
Atunci când nu avem timp de un tratament sau
autotratament complet, îi facem echilibrare de chakre,
astfel:
• Aşezăm o mână pe chakra 1 şi cealaltă pe chakra 6 – 5
minute
• O mână pe chakra 5 şi cealaltă pe chakra 2 – 5 minute
• O mână pe chakra 3 şi cealaltă pe chakra 4 – 5 minute
• Ambele mâini pe chakra 4
! Cu timpul – echilibrare de chakre, apoi autotratament
complet.
Meditaţia = saltul în conştiinţă, este întoarcerea privirii
către interior, de la periferie spre centru, de la iluzie către
realitate, de la materie către Dumnezeu.

c) Tehnici japoneze de Reiki:

1. Meditaţia Gassho
Scopul: de curăţire a chakrelor.
Cu mâinile unite în dreptul inimii, cu coloana dreaptă, ne
concentrăm pe degetul 3 şi pe chakra 2, se inspiră pe nas cu
limba în cerul gurii şi se expiră cu limba jos (fără zgomot).
Gândurile care apar nu se iau în seamă. Putem să spunem o
mantră, să facem invocaţia luminii sau o frază de genul:
“Să prospere divinitatea din mine”. Se poate face zilnic ca
şi practică – 5, 10, 30 minute.
!!!Important! Înainte de a începe meditaţia Gassho se face
un exerciţiu pentru a trezi energia, numit Giamstart = cu
degetul mare în interiorul mâinii se inspiră cu mâinile
întinse şi se expiră cu mâinile la piept de câteva ori, pentru
a simţi energia pe coloană. Apoi ne aşezăm şi intrăm în
meditaţia Gassho. Invocaţia luminii: invoc lumina hristului
lăuntric, sunt un canal curat şi perfect, lumina îmi este
călăuză.

2. Kenyo-Kan – i se mai spune şi tehnica de curăţat pe


uscat.
Se foloseşte pentru a ne feri de vibraţiile altora sau de ale
noastre când sunt distructive.
Anunţăm mental de ceea ce vrem să scăpăm (pentru lucruri
mărunte – un telefon, ce a zis cineva etc.).
Mâna dreaptă pe umărul stâng se deplasează în diagonală
spre şoldul drept. Mâna stângă pe umărul drept se
deplasează în diagonală pe şoldul stâng. Mâna dreaptă pe
umărul stâng se deplasează în diagonală pe şoldul drept.
Mâna dreaptă perie braţul stâng orientat cu palma în sus.
Mâna stângă perie braţul drept orientat cu palma în sus.

3. Haushim – Koketsu – Ho: tehnica de mai sus aplicată


altei persoane
Terapeutul se aşează în spatele pacientului cu mâna stângă
pe umărul pacientului; cu mâna dreaptă trasează 8 x-uri sau
16 diagonale, începând de la umărul stâng al pacientului.
Cu degetele 2 şi 3 în formă de V, începând din zona
cervicală, alunecăm de o parte şi de alta a coloanei până în
zona coccisului, unde apăs de 10 ori. Cu ambele mâini
“dăm praful” la o parte de la coloană spre exterior, de cel
puţin 3 ori.

4. Reiki Mawashi: funcţionează pe principiul dreapta dă,


stânga primeşte
Se practică în grup, ţinându-ne de mâini (alternând bărbat-
femeie). Energia va circula în sensul acelor de ceas câteva
minute, apoi în sens invers, aceeaşi durată.

d) A patra iniţiere în Reiki


e) Cursanţii primesc tratament Reiki în cadrul cursului.

“Cel mai frumos lucru pe care îl putem experimenta este


misterul. El este sursa adevăratei arte şi ştiinţe”. A. Einstein

CURS DE REIKI
GRADUL II

“Iar ceea ce pluteşte în apariţia şovăitoare să


prinzi în gânduri tainice.” Goethe

Sesiunea I
A. Realizări şi rezultate ale cursanţilor de gradul I Reiki.
Întrebări. Concluzie: în Reiki, 50% înseamnă poziţii de
mâini şi 50% idealuri Reiki.

B. Simbolurile Reiki
Simbolurile = semne grafice, investite cu putere magică,
care au o puternică acţiune energetică asupra celor cărora le
sunt adresate. Transmiterea energiei Reiki în timp scurt,
oriunde în spaţiu şi timp, fără efort, în folosul altora şi al
nostru, se face folosind simbolurile. Acestea au fost ţinute
secret mult timp şi transmise de la maestru la discipol
numai oral. Pentru a le folosi nu este suficientă doar
cunoaşterea lor, ci este necesară şi o iniţiere pe care o
realizează un maestru. Simbolul este o cheie ce permite
deschiderea unei porţi. Activăm simbolurile, după ce am
fost iniţiaţi, prin desenare în aer, pe hârtie, sau mental, cu 3
degete, cu 5 degete sau cu podul palmei, o dată, şi spunem
numele simbolului de 3 ori (valabil pentru toate
simbolurile).
Scopul – să activăm simbolurile doar gândindu-ne la ele.
Folosindu-le zilnic, intrăm în rezonanţă cu simbolurile.
Primul simbol: simbolul de distanţă: HON – SHA – ZE –
SHO – NEN

Interpretarea esoterică a simbolului


“Partea mea divină salută partea ta divină.” sau “Te salut şi
acţionez în numele tău.”
Simbolul II – simbol mental-emoţional: SEI – HE – KI
Interpretarea esoterică a simbolului:
“Divinitate şi umanitate se unesc pentru a forma unitate.”
Partea stângă a simbolului are legătură cu partea stângă a
creierului, cu logica; partea dreaptă a simbolului are
legătură cu partea dreaptă a creierului, cu creativitatea,
intuiţia, cu vocea interioară.
- serveşte la echilibrarea celor 2 părţi ale creierului
- conduce la sensibilitatea minţii şi logica sensibilităţii
Se foloseşte atunci când:
- vrem să ne reamintim ceva
- înainte de a învăţa ceva
- pentru dureri de cap
- pentru echilibru şi armonie
- în cuplu, oriunde şi oricând

Simbolul III: CHO – KU – REI


Interpretarea esoterică a simbolului “Toată energia
universului, aici şi acum.”
Este un simbol de forţă; se deschide instantaneu accesul la
energia universală Reiki.
- se foloseşte oriunde şi oricând, cu sau fără alt simbol
- aplicat asupra palmelor, face să crească puterea
vindecătoare a mâinilor, sporind eficienţa
- aplicat asupra unei leziuni - grăbeşte vindecarea prin
activarea energetică a zonei respective
- aplicat pe corp în fiecare chakră de jos în sus şi o dată pe
tot corpul - îl protejează împotriva oricărei agresiuni
energetice
- vizualizat pe uşa apartamentului - oferă protecţie
- aplicat mental pe plafon, podea şi pereţi - purifică
încăperea
- e necesar să se facă acest lucru în încăperi unde s-au făcut
tratamente
- aplicat asupra unui animal sau plantă – îi permite să
primească pe cale naturală energia de care are nevoie
!!! SIMBOLURILE AU UN CARACTER SECRET, NU
SE LASĂ LA VEDERE, NU SE DESENEAZĂ ÎN FAŢA
ALTOR PEROANE NEAVIZATE!!!
!!! ŞI ÎN GRADUL II REIKI FACEM TRATAMENT
NUMAI CU PERMISIUNEA CELUILALT!!!
- aplicat asupra unui obiect, acesta devine furnizor de
energie
- vizualizând CHO - KU – REI în faţa autoturismului – îi
deschidem drum pentru a se deplasa în condiţii optime
- timpul pentru fiecare poziţie Reiki se înjumătăţeşte, atât în
autotratament, cât şi în tratamentul altei persoane (2 – 3
minute), deoarece folosim energia simbolurilor
- persoanelor decedate le putem trimite un singur tratament
la distanţă, adăugând: “Dacă energia este primită,
mulţumesc frumos. Dacă nu, să fie orientată unde e nevoie
în univers.”

C. Scrisori către boală


“… nu mai am nevoie de tine, dă-mi drumul, nu te trimit la
alţii, dar te rog să pleci de la mine…”
- după care vizualizăm o imagine vindecătoare şi spunem
organului sau zonei afectate: “Te rog să mă scuzi că ţi-am
provocat durerea.”

D. Prima lege a universului “Ce semeni, aceea culegi!”


A doua lege a universului “Spune-mi cu cine te întâlneşti,
ca să-ţi spun cine eşti.”

E. Iniţierea în gradul II Reiki

Sesiunea II
A. Cum şi când folosim aceste simboluri pentru a transmite
Reiki la distanţă
1. Transmiterea energiei Reiki către mai multe persoane
- vizualizăm persoanele în parte şi li se aplică simbolurile
mental, spunând numele fiecărui simbol de 3 ori
- apoi aşez mâinile în cupă şi emit 5 – 7 minute Reiki
- sau le aşez pe propriul corp şi spun: “Mâinilor mele fizice
în această poziţie Reiki le corespund mâinile mele
energetice (avem o infinitate de mâini energetice) pentru …
(se spune mental numele persoanei căreia i s-au aplicat
simbolurile) în toate poziţiile Reiki, pentru binele lor
superior (pentru o singură poziţie) (simbolurile se pot face
cu privirea)
!!! NUMAI CU PERMISIUNEA PERSOANEI!!!
2. Transmiterea energiei către un grup de persoane care au
ceva în comun
- se alege un membru al grupului ca reprezentant pentru
întregul grup, căruia i se aplică simbolurile, spunându-li-se
numele simbolurilor de 3 ori (nr. 1, 2, 3 sau 3, 2, 1)
- contraexemplu: dacă e vorba de vecini zgomotoşi, sală de
spectacol, calamităţi naturale, persoane în comă, accident,
copii mici – în aceste situaţii nu se cere permisiunea
3. Alte situaţii: transmiterea energiei către o persoană după
imagine: fotografie, film
4. Transmiterea energiei în cursul unei convorbiri
telefonice
5. Transmiterea energiei Reiki către autorul unei cărţi,
compozitorul unei muzici, pictorul unui tablou (se face
pentru a-i înţelege opera)
6. Transmiterea energiei în trecut pentru propria persoană
sau pentru altcineva, inclusiv la momentul preconcepţiei, al
concepţiei, al naşterii şi pentru fiecare an de viaţă “Cât timp
mâinile mele fizice sunt în această poziţie Reiki, mâinile
mele energetice vor fi pe… (se spune numele persoanei) la
timpul respectiv, în toate poziţiile Reiki, spre binele …
(meu, al său) superior.” a se combină cu iertarea sau
autoiertarea
- semn că funcţionează este că la un moment dat trecutul nu
ne mai apasă, nu ne mai afectează

7. Transmiterea energiei în viitor, examen, întruniri ( 5 – 7


minute: îmi transmit Reiki ca să am succes la examen)
8. Transmiterea energiei către animale şi plante
9. Transmiterea energiei pentru dezvoltarea şi expansiunea
ideilor de bucurie, dragoste, armonie, bunăstare, abundenţă
10. Transmiterea energiei pentru îmbunătăţirea relaţiilor cu
alte persoane
11. Transmiterea energiei pentru propria dezvoltare
personală prin intermediul unei fotografii cât mai recente,
asupra căreia fac simbolurile, spunându-le numele de 3 ori
şi spun: “Cât timp privesc această fotografie energia va fi
transmisă pentru mine, pentru pasul următor pe care îl am
de făcut în evoluţia mea spirituală în această viaţă.”
12. Transmiterea energiei celui care m-a iniţiat şi
perfecţionat pe calea spirituală (“Transmit Victoriei energie
Reiki pentru binele ei superior”)
13. Transmiterea energiei pentru a intra în rezonanţă cu
personalităţi care sunt sau nu în viaţă
14. Transmiterea energiei pentru clarificarea unor obiective
viitoare
15. Transmiterea energiei pe parscursul unei activităţi
(conducând un autoturism, circulând cu metroul, avionul,
urcând o scară, scriind ceva)
- după ce am activat simbolurile, spun: “Atât timp cât
mâinile mele fizice ating volanul sau orice piesă a maşinii
(stiloul, cartea, computerul, vioara, flautul etc.) energia
Reiki va fi transmisă spre binele lui (al meu) superior. Ne
putem continua activitatea, iar transmisia va avea loc;
trebuie să fim doar conştienţi de ea, nu trebuie să ne
concentrăm la ea.
16. Transmiterea energiei în cursul unui tratament sau
autotratament prin poziţionarea mâinilor (gradul I Reiki);
adică pentru fiecare poziţie Reiki activăm simbolurile.
La sfârşitul oricărei transmisii energetice frec discret
mâinile şi suflu, pentru a tăia legătura energetică cu
evenimentul asupra câruia am lucrat.
B. Legile care stau la baza sistemului REIKI USUI pentru
a-l aplica cu succes şi creativitate

1. Reiki este aborbit de copilul interior – este unul dintre


nivelurile principale ale fiinţei umane. El administrează
sentimentele, forţa vieţii, capacitatea de a stabili relaţii cu
exteriorul şi potenţialul subtil de acţiune. Acest fenomen
are loc în funcţie de necesităţi şi, în plus, Reiki este orientat
către toate dizarmoniile persoanei în cauză, la toate
nivelurile existenţei sale.
Reiki nu poate fi impus sau introdus cu forţa în fiinţa
umană. Fiecare boală oferă ocazia pentru cel în cauză să
devină mai conştient, să-şi definească mai bine
personalitatea, să-şi creeze o stare de echilibru care să-i
permită să reacţioneze. Un factor important este încrederea
pe care i-o insuflă practicantul Reiki pacientului.
Absenţa fricii, sentimentul de siguranţă, de acceptare şi
integrare în relaţia terapeutică, sunt fundamentale. Toate
acestea sunt valabile şi în cazul autotratamentului. Altfel
spus, Reiki tratează şi vindecă bolile care nu sunt adânc
ancorate în sufletul pacientului. Dacă întâlnim astfel de
cazuri, mai întâi se face o chirurgie psihică, ceea ce poate
face orice practicant de gradul III Reiki.
Pentru a trata eficace afecţiunile profunde, conştiinţa
corporală trebuie să fie ferm convinsă de avantajul pe care
îl prezintă vindecarea.
2. Reiki nu intervine direct asupra corpului, ci îl stimulează
în asă fel, încât acesta conştientizează cât mai puternic
funcţiile sale naturale
3. Reiki stimulează capacităţile de conservare şi păstrare a
vitalităţii corpului. Este foarte importantă o alimentaţie
adecvată, apă în cantitate suficientă, o bună calitate psihică
şi energetică, precum şi stimulente adaptate stării persoanei
în cauză. Succesul tratamentului depinde de gradul de
libertate cu care persoana va lăsa să acţioneze creativitatea
înnăscută în timpul unui astfel de proces de vindecare,
precum şi de cantitatea de exerciţii la care îşi va supune
corpul pentru a stimula metabolismul.
4. Cu cât afecţiunea e mai adânc înfiptă în psihicul
pacientului, cu atât mai mult acesta trebuie să participe
efectiv la vindecarea sa, fiind în mod conştient motivat să
se schimbe, să devină flexibil şi deschis faţă de lucruri noi.
5. Reiki este cu atât mai eficace cu cât corpul spiritual şi
sufletul sunt mai liberi şi mai vii.
Utilizarea pietrelor preţioase vindecătoare, aromoterapia,
psihoterapia, masajele relaxante ajută foarte mult. Pe plan
spiritual se creează un spaţiu de libertate mai mare, atât în
viaţa particulară cât şi în cea spirituală şi profesională,
renunţându-se la opiniile inhibitoare ale dezvoltării
personale, favorizând schimbul, de asemeni conştient şi
egal, al energiilor, pe plan spiritual.
Au loc dizolvarea legăturilor karmice prin armonizarea
conştientă a energiilor.
6. Orice vindecare se realizează într-o manieră naturală şi,
desigur, holistică. Pe plan sufletesc, procesul de vindecare
are 3 etape:
a) “adevăr” – vindecarea începe cu conştiinţa; în general,
are legătură cu durerea, suferinţa şi frica
b) “dragoste” – a opta pentru vitalitate şi a aspira la unitate
înseamnă, de obicei, a ne expune la duşuri scoţiene, cu
bucurii şi realizări, cu speranţe, pe de o parte, şi
incertitudini, decepţii, căderi, pe de altă parte. Atunci
individul adoptă o atitudine mai realistă, ajungând cu
picioarele pe pământ.
c) “înţelepciune” – permite o utilizare creativă, constructivă
şi stimulatoare a resurselor şi a aspectelor personalităţii,
care sunt în general refulate şi stăpânite în subconştient;
astfel, procesul de vindecare ia sfârşit.

În orice terapie bolnavul trebuie să colaboreze la propria


vindecare, în sensul că el ia în considerare părţile
neacceptate ale organismului său şi mesagerii acestuia,
bolile, ca pe nişte ajutoare, în măsura în care aceste
elemente sunt expresia semnificativă şi adecvată propriei
persoane.
Trebuie să fie motivat, să integreze funcţiile şi nevoile în
viaţa sa, dar şi să se identifice cu acestea, cu dragoste şi
plăcere. Procesul de vindecare este complet în momentul în
care persoana în cauză recunoaşte şi acceptă cu dragoste
trecutul, pe de o parte, şi pe de altă parte, talentul, ajutorul,
oportunitatea unei fericiri mai mari, într-o manieră
constructivă şi creativă, atât pentru bunăstarea proprie, cât
şi a celor din jurul său. În acel moment, boala, primul
impuls spre dezvoltare, a devenit inutilă.
Dacă se întrerupe terapia Reiki în timpul crizei de
vindecare, şansele de vindecare vor fi anulate. Dacă se
depăşeşte criza de vindecare, are loc o vindecare rapidă şi o
regenerare a părţilor bolnave.
Ca urmare, condiţiile care au generat maladia dispar.

7. Reiki nu vindecă ceea ce a fost distrus definitv. Organele


sau părţile coprului “complet moarte” nu pot fi regenerate
decât cel mult în limitele impuse de posibilităţile
organismului respectiv.
Dacă dublura energetică subtilă – corpul eteric – care
suportă structura fizică, este perturbată de o maladie
incurabilă, în aşa măsură încât părţile sănătoase nu mai
reuşesc să revitalizeze şi să regenereze organele sau zonele
cu probleme, atunci Reiki ameliorează durerea, face ca
individul să treacă mai uşor prin această perioadă, sufletul
fiind nemuritor.
Prin Reiki se anulează sentimentul de disperare, de
culpabilitate, generând o senzaţie de pace şi de uniune cu
forţa creatoare. Cel care acceptă realitatea unei renaşteri, a
unei vieţi după moarte şi a unei misiuni de ucenicie
spirituală, înţelege importanţa tratamentului Reiki. Mai
mult, Reiki nu generează dizarmonii sau boli.
Persoanele care au nevoie de dragoste şi de viaţă se tem
adesea să devină mai iubitoare, “mai vii”, riscând încă de la
început o reacţie de rspingere.
!!! Important!!!
1. Problemele acute delimitate cu precizie (răni, contuzii)
se tratează local.
2. Problemele acute care afectează zone întinse ale corpului
sau sunt legate de aspecte psihice necesită un tratament
complet zilnic. Fiecare poziţie de tratement se menţine cel
puţin 3 minute.
3. Poziţiile special sunt aplicate după tratamentul complet
lung sau prescurtat; ele se folosesc în intervalul dintre 2
şedinţe şi se ţin cel puţin 20 minute.
Reiki stimulează metabolismul, implicit funcţiile de
dezintoxicare ale coprului. Ca urmare, corpul pacientului
devine mai sensibil şi mai sănătos în ansamblu, deci poate
reacţiona la doze mai mici de medicamente. Numai
medicul curant reduce dozele progresiv, pe măsură ce
constată ameliorarea, respectiv vindecarea.
Reiki nu dă interacţiuni dizarmonice cu medicamentele.

“Nu am ajuns la înţelegerea legilor fundamentale ale


universului prin mintea mea raţională.” A. Einstein

Sesiunea III

“Astfel ţi-am împărtăşit cunoaşterea, care-i mai tainică


decât orice taină. Cercetând-o pe de-a întregul, fă cum
vrei.” Bhagavad – Gita

1. Reiki şi cristaloterapia.
Partea I

Există situaţii când dorim să trimitem tratament la distanţă


24 de ore din 24. În acest caz, folosim un cristal de cuarţ.
Cei care urmează calea binelui ştiu ce spune Mântuitorul:
“Iată, v-am dat puterea să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii
şi peste toată puterea vrăjmaşului şi nimic nu vă va
vătăma.” (Luca: 10, 19)
Istoria cristalelor cunoaşte multe versiuni şi numeroşi
autori. Legendele continentelor Lemuria, Mu, Atlantida ne
povestesc despre utilizarea cristalelor pentru a stoca şi
genera energia necesară localităţilor vieţii cotidiene.
Abuzul de aceste energii a fost una din cauzlele principale
ale distrugerii acestor continente, unul după celălalt.
Energia radiată de cristale în mediul înconjurător are rolul
de a aduce spiritualitatea, cunoaşterea adevărului, a legilor
universului, determinând în tot mai mulţi terieri dezvoltarea
conştiinţei, deschiderea spre lumină, aducerea în corpul
fizic a corpului de lumină, provocând redeschiderea
canalelor de comunicare cu divinitatea, cu universul, cu
sursa primordială a vieţii.
Cristalele de cuarţ se întâlnesc în vecinătatea rocilor
eruptive şi primare, ajungând la 1m lungime. S-au format
prin cristalizare de soluţii saturate de bioxid de siliciu la
presiune. Procesul este lent; pentru depunerea a câţiva mm
de bioxid de siliciu sunt necesari mii de ani.
Datorită prezenţei unor impurităţi se cunosc o serie de
cuarţuri colorate. Ametistul este violet datorită prezenţei
fierului. În cuarţul roz există mangan sau titan. În cel
fumuriu se află întipărite mineralele radioactive. Mărimea
cristalelor este de la câţiva mm la câţiva m, acestea din
urmă apar sub forma florilor de mină, a clusterelor.
Concrescenţa de mai multe cristale.
Într-o familie de cristale, fiecare are un model propriu
energetic vibraţional, care se acordează în mod armonios cu
vibraţiile celorlalţi ca într-o orchestră. Ei emit energia
spontan, încărcându-se unul de la celălalt. Cuarţurile
crescute într-un pat de argilă iau forma maclelor –
îngrămădiri de cel puţin 2 indivizi au aceeaşi compoziţie.
C. Gruiescu a găsit o categorie recentă de macle, unicate
mondiale, la Ocna de Fier. În România, cristale de cuarţ se
găsesc în Munţii Metaliferi din Apuseni, zona Baia Mare.
În lume, cele mai renumite cuarţuri provin din Brazilia şi
Arcansas, SUA.
Pentru a folosi un cristal de cuarţ se lasă o noapte în apă cu
sare, pentru a se şterge memoria de durere din timpul
exploziei. Apoi se ia cristalul în mâna stângă, se fac cele 3
simboluri deasupra lui în aer cu mâna dreaptă şi se spune
numele fiecărui simbol de 3 ori. Dacă am o fotografie
recentă a persoanei, o aşez sub cristal (în palma stângă).
Îmi imaginez persoana, vizualizez persoana căreia vreau să-
i transmit şi emit 7 – 10 minute energie Reiki. Apoi aşez
cristalul pe fotografie şi-i găsesc un loc retras de ochii
lumii, dar la lumină.
A doua zi (dacă e posibil la aceeaşi oră) procedez analog
(simboluri şi emisie de energie Reiki prin intermediul
cristalelor – 7-10 minute).
Tratamentul la distanţă durează 7, 9, 21, 72, 108 zile, în
funcţie de problema ce o avem de rezolvat. La sfârşitul
transmisiei zilnice frec discret mâinile şi suflu. La sfârşitul
perioadei (7,9 etc. zile) se aşează cristalul într-o sită de
plastic sub robinet, 2-3 minute. Apoi se şlefuieşte cu o
cârpă moale şi este astfel pregătit pentru o nouă emisie
energetică. Pentru orice situaţie, problemă sau proiect, se
poate face un bileţel, dacă nu ai o fotografie, asupra căreia
se acţionează ca mai sus. Afirmaţiile sunt rugăciuni
moderne, formulate la timpul prezent, la afirmativ, şi ca şi
cum s-au întâmplat. Exemplu: “Locul de muncă unde mă
aflu (chiar dacă eşti şomer) este plin de armonie şi pace”.
“În fiecare zi mă simt din ce în ce mai bine, din toate
punctele de vedere”. “Fac această afacere să câştig şi eu şi
ceilalţi”. “Merit o persoană cu care să trăiesc în armonie şi
pace”.
Pe spatele fotografiei sau pe bileţel desenăm simbolurile.
Iar la sfârşitul perioadei de 7, 9 etc. zile se aşează bileţelul
sau fotografia pe o farfurioară şi i se dă foc. Se suflă cenuşa
peste geam, balcon, în ideea că ultimele reziduuri
energetice sunt trimise la uzina de reciclare a energiei
universului. (dacă arde dintr-o dată = se rezolvă imediat).
1. Ametistul – este foarte potrivit pentru meditaţie. Se poate
aşeza pe Ajna, persoana fiind la orizontală. Ametistul
învaţă mentalul umilinţa pentru a putea deschide uşa spre
gândirea superioară, permite experimentatorului să intre în
oceanul de linişte şi să participe la serenitatea ce există
dincolo de activitatea mentală cotidiană. Ţinut în mâna
stângă în timpul meditaţiei, determină o relaxare a corpului
fizic. Elimină stresul şi anxietatea, persoana fiind mai
receptivă la trăirile din timpul meditaţiei. Ametistul
armonizează cu cuarţul roz, este recomandat celor ce nu
ştiu să trăiască bucuria vieţii, pentru că niciodată nu au fost
iubiţi; celor care nu au simţit adevărata esenţă a iubirii,
nefiind capabili să aibă acces la tărâmurile interne ale
inimii.

2. Citrina – culoarea sa galben-portocalie măreşte lumina


din jurul corpului, formând o aură protectoare persoanei,
care se va simţi încrezătoare şi în siguranţă. Armonizează
Manipura.
3. Cuarţul fumuriu – este cel mai strălucitor dintre toate
pietrele închise la culoare. Stimulează şi purifică prima
chakră. E benefic pentru rezolvarea depresiilor. Ajută pe
cei care au aspiraţii înalte, dar sunt incapabili să se ridice la
standardele lor. Facilitează eliminarea unor subpresoare
inutile, obţinându-se o libertate care permite persoanei să
fie mai bine acordată la lumină.
4. Carneol (carmeliana) – o agată roşie-portocalie. Este un
simbol al puterii şi al frumuseţii. Ca piatră indigenă
pământeană, conţine înregistrările planetei şi, ca urmare,
poate fi folosită în regresii, în timp şi spaţiu. În meditaţii
determină focalizarea minţii spre intenţii şi scopuri mai
înalte. În terapie s-a dovedit a fi utilă în cazuri de
infertilitate şi impotenţă. Prin culoarea sa ajută la
purificarea sângelui, la curăţirea organelor de reproducere,
de blocaje energetice care pot diminua procreaţia.
5. Aventuriana verde – reflectă o culoare pură, folosind la
alinarea inimii, în neutralizarea unor emoţii adunate şi
subpresate, serveşte la echilibrare şi bunăstare, dizolvă
orice sentiment care duce la constricţia activităţii plexului
solar şi al Anahatei. Este considerat un panaceu universal.
Terapia aventurinei poate fi combinată cu malahita, care
aduce la suprafaţă suferinţele. Pentru terapie şi activarea
chakrei Anahata se asociază aventurina cu cuarţul roz.
6. Opalul prezintă o iridizare asemănătoare curcubeului. Se
foloseşte când vrem să amplificăm sentimentul de veselie,
exuberanţă. Conţine până la 30% apă. Este prietenul aceluia
care este propriul său prieten.
7. Agata albastră – prin culoarea sa lucrează cel mai bine pe
a cincea chakră. Mai există pietre albastre, ca: turcoaza,
crisocola, lorimarul, acvamarina, dar cea care iradiază o
pace deosebită este agata albastră. Ea este ideală pentru
bărbaţii şi femeile care doresc să-şi exprime direct, fără
ocolişuri, ceea ce simt şi gândesc. Amplasată pe Vishuda –
determină verbalizarea gândurilor şi sentimentelor
cunoscute sau nu.
8. Heliotropa (piatra sângelui) – se foloseşte în afecţiuni ale
ficatului, rinichilor, splinei; se poate plasa pe corp în zone
congestionate sau cu circulaţia îngreunată sau deasupra
organelor ce urmează a fi purificată. S-au obţinut rezultate
spectaculoase în leucemii, cancer, în boli ale măduvei
osoase, ale stomacului, ale organelor sexuale. La Paris, într-
o colecţie particulară, există un bust reprezentând pe Iisus
sculptat într-o singură heliotropă enormă.
Heliotropa are nişte pete albe, roşii sau negre. Artistul a
lucrat de aşa manieră, încât petele roşii sugerează picăturile
de sânge ivite din cauza coroanei de spini.

B. Chirurgia emoţională pe inimă


1. Simbolul de inimă: SHI – KA – SEI – KI
- se foloseşte pentru boli de inimă, pentru suferinţe
sentimentale – alinare, pentru echilibrare de chakre, alături
de celelalte 3 simboluri
- se foloseşte în chirurgia enoţională

2. Chirurgia emoţională – meditaţie


C. Iniţiere la inimă şi la picioare
Sesiunea IV

A. Tehnici japoneze de Reiki: partea II


1. Tehnica HESO CHIRYO.
Cu degetul 3 se face o presiune lejeră pe buric, direct pe
piele, până simţim pulsul în deget, ochii fiind închişi (nu
contează ce mână folosim). Când simt pulsul las energia
din cap şi din deget să se contopească. Scopul acestei
tehnici: pentru a ne armoniza pentru o pace interioară,
pentru a ne centra. Se poate face oriunde şi oricând, 1, 2, 3
– 5 minute.
2. Tehnica JOSHIN - KOKI – HO
Este o tehnică de vibraţie, pentru că ridică nivelul
energetic; este interzisă celor cu tensiune şi astm. Se
execută în picioare, cu picioarele uşor depărtate, se inspiră
prin coroană, cu limba în cerul gurii şi vizualizăm că
energia care intră o conducem la chakra 2 şi apoi ne umple
tot corpul. Cu respiraţia oprită vizualizăm energia care ne
umple corpul. Şi când considerăm că suntem plini ne
relaxăm, expirăm şi dăm drumul la energie prin mâini, prin
tălpi, prin tot corpul. Se poate practica oricând, în stări de
apatie şi de depresie, mai ales.

3. Tehnica JAKI – KIRI – HO


Este o metodă de curăţat obiecte de vibraţii negative. Se
aşează obiectul de curăţat în mâna stângă. Se inspiră cu
limba în cerul gurii şi se fac 2 pase cu respiraţia oprită; la a
treia pasă se opreşte mâna dominantă deasupra obiectului,
se expiră deasupra lui şi mişcăm mâna spre exterior.
Argintul, ca şi pietrele, adună energie negativă. De aceea,
acestea se curăţă din când în când cu JAKI – KIRI – JOKO
– HO. Apa cu sare este agresivă şi o folosim doar prima
dată când lucrăm cu cristalele. Soarele are rolul de a
încărca. !!! Cristalul nu trebuie atins de nimeni!!!
“Nimeni nu mă atinge, pentru că sunt protecţie divină” “
Înapoia mea”
4. Tehnica REI – JI - HO

Se execută înaintea oricărui tratament, în 3 etape:


1. Cu mâinile în poziţia Gassho anunţi intenţia de a da
tratament Reiki, spunând: “Voi utiliza energia Reiki”.
2. Se face o mică rugăciune, specifică mie, pe care o închei
spunând: “Pentru binele persoanei, la toate nivelele”.
3. Ridic mâinile la cel de-al treilea ochi, atingând cu
vârfurile degetelor Ajna şi cer energie Reiki să-mi ghideze
mâinile în poziţiile în care persoana are mai mare nevoie.
Nu facem poziţiile clasice, acelea din fişe, şi nici nu avem
nevoie să ştim de ce mâinile s-au dus în această poziţie sau
în aceste poziţii. Nu există timp minim sau maxim, şi cu cât
dăm mai multă importanţă şi atenţie, cu atât funcţionează
mai bine (se vizualizează simbolurile).

5. LAZER – HO (laser ho)


Degetele de la mâna stângă strâns unite, se ţin în sus,
funcţionând ca o antenă, ca un releu. Degetul mare,
mijlociu şi inelarul de la mâna dreaptă (1, 3, 4) sunt unite şi
se aplică pe abcese, tumori, pe tot ce trebuie dispersat
(noduli); durata – după intuiţie.

6. KO – KI – HO (tehnica suflatului)
Cu limba în cerul gurii se desenează CHO - KU – REI şi se
suflă pe locul unde suntem poziţionaţi cu mâinile. Intuiţia
este foarte importantă. Se poate sufla pe o hârtie, pe un
proiect necondiţionat – cerere, lucrări, teze, curs, carte, set
de lucrări. Astfel, curăţim de energie negativă şi-i dăm
forţă.

7. GYO – SHI – HO (tehnica privirii fixe)


Tehnica constă în a focaliza locul unde vrem să trimitem
energie cu ochii. Înseamnă a privi pe cineva cu iubire,
privirea este pierdută, focalizarea se face în spatele
persoanei – şi trimit energie. La un moment dat este posibil
să se vadă aura persoanei.
8. SHO – CHO - REIKI
Este Reiji – Ho (punctul 4) practicat în grup.

9. Meditaţia UNRO. Se practică 10 – 15 minute pe zi, 3


luni, cu pauză de 2 săptămâni, apoi iar 2 luni. Corpul este
lăsat să se mişte liber, nu creăm mişcarea, de aceea este
bine să o realizăm fără muzică.

10. SEI –HE – KI – CHI – RYO (tehnica fără nume)


Se foloseşte simbolul mental emoţional SEI – HEI – KI. Se
utilizează pentru a schimba anumite trăsături de caracter.
Începem cu noi, formulând afirmaţii pozitive, şi la prezent.
Exemplu: “Am un echilibru şi un calm interior perfect”.
“Sunt o persoană plină de răbdare”.
“Ajung întotdeauna la timp oriunde am de mers”.
“Sunt o persoană armonioasă şi am o relaţie de cuplu
perfectă pentru mine, în armonie cu universul”.
Se aşează mâna stângă pe frunte şi dreapta pe occipital. Se
activează SEI – HE – KI şi se repetă afirmaţia timp de 7 –
10 minute. Apoi se ia mâna stângă de pe frunte şi se mai
continuă câteva minute cu mâna dreaptă. Dacă vrem să
ajutăm pe cineva cu această tehnică îl îndrumăm să-şi
spună afirmaţia, dirijându-l spre ce afirmaţii doreşte.
Se activează SEI – HE – KI în timp ce ţinem mâna stângă
pe frunte şi dreapta pe occipital (pe capul pacientului) în
timp ce el mental repetă fraza (pe care poate să nu mi-o
spună). Apoi luăm mâna stângă de pe frunte (după 7 – 10
minute) şi mai continuăm cu dreapta câteva minute.
Exemplu: dacă vrea să renunţe la fumat, este o persoană
nervoasă etc.
“Mulţumesc frumos 24 de ore din 24 de ore”

CURS DE REIKI
GRADUL III

“Orice ideal care nu devine în tine un ideal


distruge în sufletul tău o forţă. Orice idee
care devine un ideal naşte în tine forţe ale
vieţii”. - Rudolf Steiner

Meditaţia şi rugăciunea

Meditaţia şi rugăciunea sunt vehiculele care vă poartă în


locurile păcii sufleteşti care vă duc la împăcarea cu
Dumnezeu. Meditaţia calmează şi linişteşte simţurile
exterioare, dispare dependenţa de simţuri, deşi ele continuă
să existe. Exersând 15 – 30 minute pe zi se simte liniştea
pură, unde nici un gând perturbator nu pătrunde, mintea
fiind un observator tăcut. Astfel, devii un vehicul perfect,
receptorul mesajelor de la îngeri, de la Dumnezeu, de la
sinele superior, de la ghizii spirituali personali. Esenţa
rugăciunii depinde de claritatea, intensitatea şi credinţa
manifestată. Toate acestea înlătură emoţiile negative din
experienţele trecute. Credinţa este mintea care acceptă
realitatea lui Dumnezeu sau a fiinţei supreme.
1) “Te rog, Doamne, cu smerenie şi cu toată iubirea mea,
cu toată puterea de rugăciune, creează în jurul meu o sferă
de lumină care să mă protejeze împotriva tuturor formelor
de agresiune venite de oriunde şi de oricând, de acum şi de
altă dată, pentru totdeauna”.

2) “Dăruiesc iubire Sfintei Treimi tuturor entităţilor de


lumină din cerurile superioare, dăruiesc iubire tuturor
oamenilor, plantelor, munţilor, văilor, apelor, planetei
Pământ”. (În timp ce se spune această rugăciune ridicăm
mâinile cu palma în sus pe inspiraţie şi le coborâm cu
palma în jos pe expiraţie.) Încheierea ideală a oricărei
rugăciuni este “Facă-se voia ta, Doamne”.

B. Reiki şi cristaloterapia. Partea III

Se consideră că medicina începe să înţeleagă totala


interdependenţă între corpurile energetice: mental, afectiv,
fizic. Miracolul constă în capacitatea corpului omenesc de a
se reface singur, pe orice cale. Vindecarea cu cristale nu
vizează doar corpul fizic, ci şi sistemele energetice care îl
creează şi îl întreţin. Corpul fizic este rezultatul final al
energiei. Dr. Dumitru Constantin spunea: “Scopul trecerii
noastre prin substanţă nu este altul decât acela de a crea noi
gânduri, noi informaţii, care se vor întoarce în câmpul
fundamental, devenind sursă pentru noi ordonări în univers.
În timpul somnului, organismul transformă câmpul
electromagnetic al Pământului în energie vitală pe care o
poate folosi. Absenţa somnului ne alterează starea mentală,
afectivă şi fizică. Omul complet este o serie de sisteme
energetice, unde interferează mentalul, afectivul şi fizicul.
Cristalul interacţionează cu aceste sisteme energetice şi,
împreună cu mentalul, determină modificări funcţionale,
care se vor manifesta în corpul fizic. Ţinând un cristal în
mâna stângă, cel puţin se va dubla energia organismului.
Exemplul 1:
se ţine cristalul în mâna stângă, cu dreapta se aşează pe
locul dureros, timp în care vizualizăm simbolurile Reiki
(spre deosebire de cei care fac doar cristaloterapie).
Exemplul 2:
dacă durerea este în partea stângă, se aşează în mâna stângă
un cristal pe locul dureros, apoi se apucă braţul stâng cu
palma dreaptă. Durerea este un semnal emis de celulele
organului dureros către creier, pentru a se trimite în zonă
energie în scopul proiectării anomaliei. Atunci când
sistemul funcţionează automat, când celulele au primit
energia necesară, încetează semnalul dureros. Calmantele
interferează cu procesul de vindecare, în sensul că ele
acoperă terminaţiile nervoase, încât semnalul celulelor nu
mai ajunge pe creier; ca urmare, creierul nu receptează
durerea, nu trimite energie în zonă, iar starea celulelor se
înrăutăţeşte. Folosind cristalul trimitem energie în zonă, în
loc să blocăm semnalul dureros. Astfel, celulele se refac şi
durerea încetează, deoarece semnalul nu mai este necesar.
În general, durerile reflectă un minus de energie. Un
contraexemplu îl reprezintă durerile de cap. Energia intră
prin chakra 7 şi prin Ajna; când ieşirea este blocată (cauza
este de cele mai multe ori afectivă) se exercită o presiune
ca la obturarea furtunului de apă. În acest caz, se ia cristalul
în mâna dreaptă şi se aşează pe plexul solar, iar stânga se
aşează pe locul dureros, de unde se transferă excesul de
energie, care se redistribuie în întreg corpul (15 – 30
minute). Pentru a accelera procesul se închide ochii şi se
reprezintă durerea ca un nor negru de energie, mâna fiind
un aspirator uriaş. Când norul dispare se deschid ochii, ne
ridicăm în picioare, inspirăm adânc, facem câţiva paşi şi
durerea a dispărut.
Există câteva trimiteri referitoare la folosirea cristalului: a)
În Sfânta Scriptură, în Cartea Exodului, găsim descrierea
pieptarului judecăţii: “… în el să ţeşi o ţesătură de pietre, şi
anume, în 4 rânduri de pietre: în rândul întâi un sardonix,
un topaz şi un smarald, în rândul doi un rubin, un safir şi un
diamant; la al treilea rând un opal, o agată şi un ametist; în
al patrulea rând, o trisolită, un onix şi un jaspis. Aceste
pietre să fie legate într-o ferecătură de aur”. Tot în Exod
găsim folosirea unui utilitar de cristale – bagheta. “Moise
şi-a trimis toiagul spre cer şi Domnul a trimis tunete şi
piatră”…”ia-ţi în mână toiagul… vei lovi stânca şi va ţâşni
apă…”
Treptat, uitarea acoperă folosirea acestor utilitare cu
cristale. Ele revin în Evul Mediu, în legendele regelui
Athur şi în cele despre Merlin. Se spune că renumita spadă
a regelui Arthur era invincibilă datorită faptului că era
încastrat în gardă un cristal. Iar Merlin folosea sfera de
cristal şi bagheta de putere. Se spune că atât Paracelsius cât
şi Nostradamus foloseau sfera de cristal şi bagheta atlantă
pentru activarea sferei de cristal. În extremul Orient, regii
anticei Indii erau sfătuiţi să adune pietre dintre cele mai
frumoase pentru a-şi asigura protecţia. Unele triburi de
indieni mexicani spuneau că, dacă duc o viaţă corectă,
sufletul trece după moartea corpului într-un cristal. Dacă o
persoană norocoasă ar fi găsit un asemenea cristal, ar fi
putut comunica cu sufletul respectiv, care ar fi ajutat-o în
terapie, ar fi ghidat-o, ar fi făcut ca visele să devină
realitate.
Explorarea aurei. Pecientul este aşezat cu faţa în sus,
cristalul se ţine între degetul mare şi celelalte 3 degete, la 2
– 3 cm de corpul pacientului. Când apare o senzaţie de
căldură sau palpitare, se plimbă cristalul lent pe deasupra
pacientului. Dacă:
- se simte o rezistenţă impusă mişcării
- o senzaţie de cald
- o palpitare rece
- sau orice altceva deosebit
ne oprim şi ne mişcăm cu cristalul în sens antiorar în jurul
anomaliei depistate, până simţim cristalul tot mai greu.
Atunci ne oprim şi aşezăm vârful cristalului pe corp în
centrul cercului descris, câteva minute. Se continuă astfel
până se ajunge la picioare. Apoi vă întoarceţi în zona
capului şi uniformizaţi aura (cu ambele mâini – într-una
fiind cristalul). Pacientul se întoarce cu faţa în jos şi se
repetă procedeul. Astfel, chakrele sunt bine deschise,
închideţi-le imaginându-vă un fermoar pe care îl apucaţi
bine şi îl trageţi de la picioare spre cap. Ca urmare,
pacientul este destins, în echilibru, odihnit şi fortificat.
Suferinţa şi tensiunea se reduc sau chiar dispar şi se
instalează o stare generală bună.
Cristalul stimulează toate simţurile exterioare şi interioare,
măreşte capacitatea creierului, dezvoltă mentalul, ducând la
o înţelegere sporită a informaţiilor crescânde. Ne putem
purifica aura de o serie de vibraţii negative după o zi
epuizantă folosind 4 cuarţuri cu un vârf, aşezate în cele 4
colţuri ale căzii de baie, cu vârfurile spre exterior (pe
marginea căzii sau direct în apă). Pentru încărcare,
revitalizare, relaxare, vârfurile se orientează spre interior.

Realizarea sferei de protecţie


Te vezi înconjurat de o sferă de lumină albă, penetrabilă
doar de ce este alb, pur, de ceea ce îţi este benefic. Din
interiorul acestei sfere îţi poţi observa zonele întunecoase
ale aurei, care odată aduse la suprafaţă ajung în afara sferei
de protecţie şi nu se mai pot reîntoarce în aură. Observă şi
conştientizează ce simţi acum, când ai această sferă de
protecţie. Ea ne permite:
- identificarea mai rapidă a persoanei cu lumina, cu
puritatea
- permite detaşarea de amintirile traumatizante ale
subconştientului
- se creează o legătură conştientă cu sursa luminii În aceste
momente de conştientizare putem să ne aşezăm (se ne
imaginăm) un cristal roz pe Anahata, iar la picioare, între
labe, un cuarţ fumuriu, de nuanţă cât mai întunecată.
Cristalele trebuie tratate cu respect. Lor le place să stea la
soare, să poată reflecta lumina şi să-şi propage frumuseţea
de jur împrejur. Pentru încărcare (după purificare) – se pot
lăsa la soare cel puţin 30 de minute.

Programarea cristalelor

Cristalele sunt capabile sa fixeze la comandă energii, să le


stocheze şi să le elibereze la nevoie.
Pasul I: ştergerea formelor-gând anterioare.
Se aşează cristalul pe masă, se freacă mâinile câteva
secunde pentru a activa centrii din palme, apoi aşezăm
cristalul în mâna stângă, cu mâna dreaptă deasupra în cupă,
şi dăm Reiki. Se cere lumina necesară pentru a se purifica
treptat cuarţul. Se simte o uşoară răcoare.
Pasul II: conceperea programului.
1. E bine ca cel puţin iniţial să se limiteze numărul
programelor introduse în cristale la câte unul, pentru a se
evita confuziile şi răspunsurile contradictorii.
2. În timpul programării se elimină orice gând negativ;
implementarea lui în cuarţ determină amplificarea pe
structura sa spiralată şi ca urmare se manifestă în această
stare.
3. Orice program e conceput cu grijă sub formă de lanţuri
de imagini, iar mai târziu, când experienţa creşte, prin
intermediul formelor-gând, cu ajutorul sunetelor, al
culorilor.
4. În fazele avansate, când facem programarea prin forme-
gând, e bine să o realizăm într-o meditaţie, în starea alfa.
Exemplul 1: în vederea unui examen, pentru a anula o stare
de anxietate, se poate programa un cuarţ ţinându-l cu vârful
spre al treilea ochi, vizualizându-ne într-o stare calmă,
sigură, având control asupra situaţiei. Această imagine se
proiectează în cristal (noi fiind înstarea alfa), iar apoi purtat
la momentul respectiv, cristalul care a reţinut formele-gând
ce au fost trasnmise, le va emana acţionând ca un confident
în clipa potrivită.
Exemplul 2: putem program cuarţuri cu sentimentul iubirii,
orientate spre alte persoane sau spre întreaga umanitate. Ne
aşezăm comod, cu spatele drept, ochii închişi, cu cristalul
favorit în mâna stângă. Astfel, recepţionăm toate
impulsurile trimise de cuarţ.
- se aşează cristalul în dreptul ombilicului, a inimii şi a
frunţii, pentru a-i simţi vibraţiile. Apoi ne concentrăm
asupra lui câteva minute. Cu ochii închişi ne imaginăm, ne
aducem în minte imaginea pentru care lucrăm
- ne mutăm conştiinţa în cristal şi studiem structura
moleculară
- cristalul, fiind o formă purificată a materiei, moleculele
sale vibrează la unison cu aceeaşi frecvenţă, se
conştientizează propriile frecvenţe acordate celor cosmice,
celor existente în cristal. Ceea ce determină armonie şi pace
cu sinele, cu întreaga creaţie, este ca o suspendare a
spaţiului şi a timpului, ca o transcendere din dimensiunile
spaţio-temporale, este o amestecare cu rezonanţa cosmică*
- se inspiră profund pentru a se menţine legătura cu corpul
fizic şi a se canaliza starea de pace şi acordare cu unicul
spre realitatea materială. În final, se vizualizează cristalul
înconjurat de lumină, moment în care suntem sincronizaţi
cu armonia cosmică şi ne putem privi ca pe un cristal, fiind
un instrument al luminii, al universului. Astfel, ne vom
simţi complet limpezi şi luminoşi, întăriţi în propria noastră
sursă de lumină. În timpul meditaţiei se poate folosi cuarţ
fumuriu sau turmalină, ceea ce determină pământarea trăirii
stării de conştiinţă extinsă în corpul fizic. Aceste pietre se
pot purta şi după meditaţie pentru a asigura integrarea
energiilor în corpurile noastre de energie.
Cristalele pentru terapie şi cele ce urmează a fi date în dar
se programează pentru ameliorarea problemelor fizice şi
psihice, respectiv se programează cu imaginea persoanei
care primeşte darul într-o stare perfect sănătoasă şi fericită.
Se recomandă ca persoana care dăruieşte cristalul să-l
poarte o perioadă pentru a-l impregna cu vibraţiile proprii,
cu dorinţele sale de mai bine pentru cealaltă persoană,
pentru îndepărtarea obstacolelor ce ar putea apare în calea
celui care primeşte darul.

Pasul 3: implementarea programului


1. Cristalele cu un singur vârf
- se ţine în palma stângă, dreapta deasupra în cupă, şi se dă
Reiki
- se proiectează mental programul asupra cristalului
- programarea se termină când nu se mai vizualizează
lumina ce iese din mâna dreaptă ori nu se mai simte răcoare
în ea
2. Cristale cu 2 vârfuri
- se dă Reiki ţinând cristalul cu vârfurile între cei 2 centri
din palme
- programul implementat este deosebit de puternic,
cristalele fiind foarte versatile în privinţa sensului de lucru
3. Clusterele
- dacă se implementează un singur program, se procedează
ca la cristalele cu un singur vârf
- când se introduc programe diferite în fiecare vârf, acestea
trebuie să fie compatibile, iar centrul de emisie din palma
dreaptă se orientează deasupra cristalului. Fascicolul emis
se orientează mental în acest vârf
- implemetarea se face zilnic 5 – 7 minute, timp de 3, 7, 21,
108 zile, în funcţie de proeictul asupra căruia lucrăm
Acordarea cu cristale
- reprezintă capacitatea de a neutraliza mentalul, încât
sufletul să poată percepe adevărul, iar mentalul să fie
capabil să comunice cu alte forme de viaţă prin niveluri
mult mai subtile
- pentru liniştirea mentalului se poate folosi rugăciunea,
intrarea în alfa într-una din meditaţiile învăţate. Exemplu:
se intră în starea alfa (numărând mental rar, calm, egal, de
la 1 la 50 şi invers), cristalul este în mâna stângă cu vârful
spre centrul din palmă sau orientat către al treilea ochi
- rugăm cristalul să reflecte răspunsul din partea adevărului
în subconştientul nostru, după care mintea se deschide
pentru a fi pregătită pe recepţie
- răspunsul poate fi sub formă de simboluri, imagini,
viziuni sau cunoaştere directă. Pe măsură ce asistaţi
cristalele, de fapt le lăsaţi să-şi dezvolte secretele, să-şi
împlinească destinul.

C. Iniţierea în gradul III Reiki


Sesiunea II

A. Simbolul de maestru: DAI-KO-MYO-USUI

Interpretarea esoterică a simbolului:


“Mare lumină strălucitoare, străluceşti asupra mea”.
Se foloseşte atunci când:
- vrem să întărim forţa
- alături de celelalte simboluri, dimineaţa, ca exerciţiu
energetic
- DAI = mare
- KO = lumină
- MYO = asupra mea
- se activează prin vizualizare, o dată, şi se spune numele
de 3 ori

B. Grilul de cristale (personal)

1. Materiale necesare:
- un suport dur (carton, placaj) cu diametrul de cel puţin 20
cm
- o fotografie proprie, de preferinţă cât mai recentă
- 6 cristale terminate cel puţin într-un vârf
- un cristal de centru cu 1 sau 2 vârfuri
- un cristal maestru cu energie masculină
2. Alcătuirea grilului:
- se curăţă cristalele lăsându-le o noapte în apă cu sare
- se aşează provizoriu într-o formă haxagonală (cu
diametrul de 25 cm) şi se procedează la încărcarea fiecărui
cristal
- înainte de a începe încărcarea grilului se aşează fotografia
proprie în centrul grilului ( a practicantului de gradul III),
pe spatele căreia este scris: “Permit energiei Reiki să mă
vindece la toate nivelele”. Desenez cele 4 simboluri pe
fotografie + simbolul de inimă
- fiecare cristal se încarcă ţinându-l în mâna stângă
aproximativ 7 minute după ce am activat simbolurile
deasupra lui. Apoi se lipeşte (cu aluat) în locul decis în
hexagon inclusiv cristalul de centru pe fotografia personală.
Încărcăm cristalul naestru activând simbolurile deasupra lui
7 minute şi cu cristalul maestru încarc grilul, astfel: pornind
de la cristalul din centru către un cristal de pe margine – la
cristalul vecin – la centru – înapoi – la cristalul vecin – la
centru – înapoi – la cristalul vecin – la centru – înapoi,
şamd cel puţin 3 rotaţii complete în sens invers acelor de
cea, timp în care, mental, spun: “Cu iubire, cu iubire, cu
iubire. Cu lumină, cu lumină, cu lumină”. Rugăciunea
domnească (Tatăl Nostru), rugăciunea inimii sau invocaţia
luminii: “Invoc lumina Hristului lăuntric, sunt un canal
curat şi perfect, lumina îmi este călăuză”, de cel puţin 3 ori.
- zilnic se încarcă cristalul maestru, cu el desenez deasupra
grilului simbolurile şi apoi încarc grilul. - apoi se aşează
undeva, ferit de ochii lumii, cu cristalul maestru alături (pe
o linie)
- atunci când plecăm din localitate se face o fotografie a
reţelei (fără proiecte în reţea), fotografie pe care, împreună
cu cristalul maestru, o iau cu mine în călătorie; voi încărca
grilul de acasă prin intermediul fotografiei grilului (activez
simbolurile deasupra cristalului, activez simbolurile cu
cristalul maestru deasupra grilului şi parcurg grilul în sens
invers acelor de ceas)
- fotografiile pacienţilor sau proiectele se aşează în reţea
astfel încât să nu atingă cristalele. Proiectele se încarcă de
la sine, în momentul în care încărcăm noi zilnic grilul. La
sfârşitul perioadei proiectele se ard.
IMPORTANT: cristalul de centru, dacă are un singur vârf,
se aşează cu vârful spre unul din cristalele de pe margine,
iar cristalele de pe margine, cu vârfurile spre centru.
Proiectele sau fotografiile pacienţilor se aşează între
cristale fără să le atingă, fie chiar şi suprapuse. Un alt
exemplu de proiect personal: “Permit energiei universale de
viaţă să-mi ajute la îndeplinirea misiunii divine pe Pământ”
– se termină cu:”în armonie cu universul, după legile
divine”. Dacă anumite proiecte nu se îndeplinesc, este
posibil ca formularea sa nu fi fost corectă, ca perioada să nu
fi fost corespunzătoare sau să nu ştim ce ne dorim. În unele
din cazurile de mai sus reformulăm, după ce mai întâi am
intrat în alfa şi am cerut ajutorul entităţilor de lumină să mă
ajute să formulez corect, punând întrebarea: “Ce e mai bine
pentru mine în situaţia…?”
Dacă cineva atinge cristalele, le dezlipim, le purificăm, le
ştergem şi le punem iar. La unele proiecte nu trebuie să
scriem perioada (proiecte personale sau ale altora).
Exemplu: ”Am abundenţă din toate punctle de vedere în
armonie cu universul, după legile divine”.

Sesiunea III

“Dacă nu mi-ar fi fost îngăduită cunoaşterea acestor lucruri,


m-aş fi născut în zadar”. Seneca

A. ANTAHKARANA
Este un simbol tibetan foarte vechi, folosit de călugării
tibetani în procesul de vindecare. Este un pod de legătură
între eul conştient şi cel divin. Se poate medita în prezenţa
lor. Se pare că există un os care face legătura ca o punte
între partea din faţă şi din spate a corpului. Este un simbol
multidimensional.
Există Antahkarana masculină, “cubul mic”, Antahkarana
“crucea cosmică”, Antahkarana multiplă, “16 cuburi mici”
şi Antahkarana feminină, “cubul mare”.
Antahkarana masculină şi feminină se folosesc în meditaţie,
pentru vindecare bruscă. Trasă la xerox şi micşorată, se
poate purta în buzunar.
Anrahkarana feminină foloseşte persoanelor foarte stresate.
Foloseşte la liniştirea copiilor şi pentru dezvoltarea
intuiţiei. “Crucea cosmică” are 7 Antahkarane pe orizontală
şi 7 pe verticală (7 zile, 7 ore, 7 planete) – se foloseşte
ţinându-se cu faţa spre mine, pentru a trece peste anumite
bariere, pentru curăţire şi echilibrare de chakre.
IMPORTANT: nu se aşează toate împreună în timpul
tratamentului. Antahkarana multiplă nu se aşează nici sub
picioare, nici sub pat. Are rolul de a dispersa energia în
exces. Se foloseşte în abcese, tumori. În dureri de cap se
aşează pe cap Antahkarana multiplă 5 minute, apoi se
aşează Antahkarana masculină 5 minute. Se poate combina
energia Antahkaranei cu energia grilului de cristale: se
trage la xerox Antahkarana masculină, astfel încât
diagonala cubului să aibă 25 cm. Se aşează pe vârfuri
cristalele, iar fotografia în centru cu cristalul de centru. Şi
se procedează cum ştim deja. Se consideră că nici o
nemulţumire sau conflict nu-şi are cauza în prezent, ci în
trecut.

A. Meditaţie pentru întâlnirea ghidului spiritual personal


B. Iniţierea în gradul III Reiki

Sesiunea IV
Mantră cunoscută din 1940, numită “Marea invocaţie”
“Din punctul de lumină, din mintea lui Dumnezeu, lăsaţi
lumina să intre în minţile oamenilor. Lăsaţi lumina să
coboare pe Pământ. Din punctul iubirii, care este în inima
lui Dumnezeu, lăsaţi iubirea să intre în inimile oamenilor.
Lăsaţi iubirea să se întoarcă pe Pământ. Prin centrul
cunoscut ca voinţă a lui Dumnezeu lăsaţi scopul să ghideze
micile voinţe ale oamenilor, scopul pe care maeştrii îl
cunosc şi îl servesc. Din centrul pe care îl numim rasa
umană lăsaţi planul de dragoste şi lumină să lucreze, să
poată închide uşa unde cel rău lucrează. Lăsaţi Lumina,
Iubirea şi Puterea să restaureze planul pe Pământ”.

Chirurgia psihică
Partea I. Pregătirea persoanei.
- persoana se relaxează, se spune sau nu ce problemă are
- dacă este în corpul fizic, unde este
- dacă are formă, ce formă are
- ce mărime, ce culoare, aspect, greutate
- dacă face zgomot, cum este
- convenim cu persoana să fie sinceră, să se concentreze cât
poate, atunci când nu poate să răspundă la întrebări şi să ne
spună că nu cunoaşte răspunsul, ca să putem trece la altă
întrebare
- este bine să aibă ochii închişi chiar din prima fază
- scopul acestei faze este de a ajunge la miezul problemei,
la localizarea afecţiunii, disconfortului
- ultima întrebare pe care i-o punem înainte de a începe
efectiv sa lucrăm este: “Eşti pregătit să scapi de acest lucru,
de această problemă?”
- aşteptăm din partea pacientului un răspuns ferm, DA.
Dacă răspunsul nu este ferm, fie repetăm această întrebare,
fie mai adăugăm întrebări la cele de mai sus. După care
repetăm întrebarea cheie, cea pe care am subliniat-o.

Partea II. Chirurgia psihică


- terapeutul îşi desenează pe palme DAI–KO–MYO-USUI,
se spune numele simbolului de 3 ori şi se bate din palme
discret de 3 ori (pe fiecare palmă cu cealaltă)
- la fel cu CHO-KU-REI
- !!!pacientul este cu ochii închişi, iar noi facem această
pregătire în spatele pacientului – îi spunem că în câteva
minute începem chirurgia psihică, timp în care el poate să
spună mental o rugăciune
- pacientul stă pe scaun sau pe fotoliu
- se activează CHO-KU-REI pe tot corpul şi pe fiecare
chakră de jos în sus (la terapeut) (nu contează ordinea)
- terapeutul îşi scoate degete energetice cu zgomot (din
fiecare deget, ca şi cum s-ar trage dintr-un pai)
- se activează CHO-KU-REI pe fiecare deget energetic –
deasupra fiecărui deget
- se desenează CHO-KU-REI pe locul ce urmează a fi
“operat” (pe pacient)
- ne centrăm pe rugăciune spre entităţile de lumină, către
Iisus, Maica Domnului, Dumnezeu, ghizii spirituali,
mulţimim că suntem canal Reiki şi îi rugăm să ne
însoţească
- se extrage energia negativă cu degetele energetice pe
inspiraţie şi se trimite spre lumină la uzina de reciclare a
energiei universului pe expiraţie, aruncând în sus (facem
chirurgie psihică persoanelor cărora le-am aplicat tratament
Reiki cu palmele sau la distanţă)
- după un timp (după intuiţie) mă opresc şi întreb dacă sunt
schimbări: SINCERITATE
- când nu mai e nevoie să reiau extragerea energiei negative
(o dată, de 2 ori, pentru că nu mai este) activez SEI-HE-KI
şi întreb: “Ce lecţie ai de învăţat?”
- pacientul poate să spună da sau nu, dar trebuie să
conştientizeze care îi este lecţia
- activez CHO-KU-REI pe locul operat
- se taie legăturile energetice prin mişcare de foarfece, de
sus până jos
- se introduc degetele energetice în teacă pe expiraţie, cu
zgomot
- mulţumim asistenţei divine

Partea III. Dăm tratament Reiki pe locul operat, activând


simbolurile învăţate.

B. Practică – chirurgie psihică


Încheiem cu “Dezvăluirea secretului” – Rumi
“Briza de jos are secrete să-ţi spună. Nu te duce să dormi.
Trebuie să ceri ceea ce vrei cu adevărat, nu te duce să
dormi. Luna se întoarce înapoi şi traversează pragul unde
cele 2 lumi se ating. Uşa e rotundă şi deschisă, nu te duce
să dormi”.

KARUNA REIKI

Ori crezi că poţi, ori că nu poţi, ai dreptate.


(Henry Ford)

Karuna este un cuvânt în limba sanscrită care înseamnă


„orice acţiune întreprinsă pentru a diminua suferinţa altora"
— compasiune, milă, înţelegere.
Sistemul Karuna a fost dezvoltat de William Lee Rand,
care a şi înregistrat denumirea ca marca sa comercială
(trade mark), simbolurile au fost canalizate de Mary Miller,
Katherine Mills Belamonte, Pat Courtney.
William Lee Rand este liderul „International Center for
Reiki Training" din Southfield — SUA şi în 1995 a pus la
punct Karuna Reiki pentru a soluţiona problemele pe care
Reiki-ul nu le abordează, dar care totuşi creează neplăceri
oamenilor. In cursul unui tratament special cu simbolurile
de gradul II se poate întâmpla ca, luând legătura cu
subconştientul pacientului, acesta să refuze tratamentul,
deşi mentalul doreşte acest tratament. Orice suferinţă nu
este întâmplătoare, ea are o cauză şi un scop, acela de a-i
semnala omului că a greşit şi că trebuie să facă ceva. Cel
care mănâncă ce nu trebuie se îmbolnăveşte de stomac
(aparat digestiv), cel care gândeşte ce nu trebuie îşi
îmbolnăveşte sistemul nervos sau capătă o boală psihică,
tocmai pentru a i se semnala că a greşit. Trebuie să-şi
recunoască greşeala şi să dorească s-o îndrepte pentru a se
putea vindeca. Dacă nu face acest lucru nu se va vindeca
oricât ar fi de ajutat cu medicamente, fizioterapie,
tratamente energetice etc. Karuna Reiki îl poate face să-şi
dea seama că are de învăţat ceva din suferinţa lui şi să
înveţe ceea ce trebuie, creând astfel condiţiile vindecării.
In Karuna Reiki există 2 niveluri de practicant şi două de
maestru.
Iniţial Karuna Reiki era accesibilă numai maeştrilor Reiki,
dar apoi s-a considerat necesar ca nivelurile mai joase să fie
mai larg accesibile, numărul maeştrilor fiind destul de mic,
permiţând astfel ca această tehnică utilă să fie cunoscută de
mai mulţi oameni.
Nivelurile de practicant sunt accesibile tuturor persoanelor
care au iniţierea avansată şi o practică suficientă, care va fi
apreciată astfel de maestrul respectiv. De regula pentru
iniţiere în Karuna practicant I şi II se accepta orice
practicant de Reiki de gradul II dacă are o practică
suficientă şi un nivel corespunzător, pentru a putea
beneficia de Karuna Reiki. Sunt acceptaţi practicanţii
oricăror ramuri ale Reiki.
Maeştrii Karuna pot fi numai maeştrii Reiki. Toţi maeştrii
Karuna Reiki sunt înregistraţi în SUA şi sunt recunoscuţi ca
maeştri şi au drept de practică numai după ce primesc
sigiliul şi numărul de înregistrare de la International Center
for Reiki Training.
Karuna Reiki are o acţiune profundă, acţionând şi asupra
părţii noastre întunecate, care atrage toate experienţele
neplăcute, toate comportamentele noastre nearmonioase.
Această parte va trebui în primul rând recunoscută. Trebuie
să acceptăm că suntem oameni echilibraţi şi că fiecare
dintre noi avem şi o parte negativă, care depinde de noi,
este a noastră şi trebuie să fie într-un echilibru armonios cu
celelalte componente ale noastre, pentru a ne simţi bine şi a
funcţiona la modul optim. Această parte a noastră
acţionează în favoarea noastră, dar se manifestă într-un
mod neplăcut. De aceea e bine să comunicăm cu ea şi să-i
cunoaştem obiectivele pentru a înţelege întâmplările
neplăcute din trecut şi a putea evita întâmplări neplăcute în
viitor.
Karuna Reiki foloseşte simboluri accesibile numai celor
iniţiaţi. Simbolurile nu pot fi folosite în alte scopuri decât
acelea pentru care s-a primit iniţierea şi utilizarea lor este
legată de forma grafică primită o dată cu iniţierea. Modul
de lucru poate fi adaptat în funcţie de fiecare situaţie în
parte şi aici intervine creativitatea fiecăruia. Dacă
rezultatele sunt cele aşteptate, înseamnă că s-a procedat
corect, altfel trebuie căutată greşeala.

S-ar putea să vă placă și