Sunteți pe pagina 1din 2

1

Slide 1

Ca profesori, este bine să fim în pas cu vremurile. Trăim într-o societate care este în continuă transformare și acest lucru are ca impact adaptarea de către profesori a metodelor
utilizate la clasă pentru a dezvolta la elevi competențe diverse care le vor permite integrarea cu succes pe piața muncii.

            Termenii des folosiți în activitatea didactică sunt metode tradiționale și metode moderne. În opinia mea, cele două tipuri de metode ar trebui să fie alternate în
procesul didactic, în funcție de conținutul predat. Este bine să evităm clișee didactice, precum: ,,profesorul trebuie să folosească doar metode tradiționale în activitatea didactică’’
sau ,,metodele moderne nu sunt utile deoarece elevii mai mult se joacă decât învață.’’

Din punct de vedere pedagogic, metoda este definită ca fiind un model sau o cale de urmat pentru atingerea obiectivelor propuse la începutul activităților (din limba
greacă: odos-cale și metha-spre, către). Metodele de învățământ sunt un element de bază al strategiilor didactice, fiind în strânsă legătură cu mijloacele de învățământ și cu
modalitățile de organizare a elevilor.

Slide 2

Metoda de învățământ reprezintă calea selecționată de cadrul didactic și pusă în aplicare în lecții cu ajutorul elevilor și în beneficiul acestora. Metodele de învățământ pot
modifica cursul procesului de predare și învățare. În activitatea mea de profesor de limba engleză, am utilizat diverse metode la clase. Unele metode s-au dovedit mai eficiente
decât altele, iar, uneori, aceeași metodă nu a funcționat la fel de bine la două clase de aceeași categorie de vârstă. Dintre metodele utilizate aș enumera:

            ►metode tradiționale: expunerea didactică, conversația didactică, demonstrația, exercițiul, lucrul cu manualul, etc. Metodele tradiționale pun accent pe reproducerea
conținuturilor, comunicarea este unidirecțională, iar elevii sunt spectatori ai procesului didactic.

            ►metode moderne, activ-participative, care pun accent pe învățarea prin cooperare, în care elevii devin actori ai actului didactic, coparticipanți la propria formare
deoarece ei pot să-și exprime opinii, idei, să-și dezvolte gândirea critică. Dintre metodele activ-participative utilizate menționez: metoda Ciorchinelui, metoda Explozia stelară,
predicția, cvintetul, acrostihul, Brainstorming, Turul Galeriei, Jocul de rol, etc.

2
Metoda didactică reprezintă un ansamblu de operații și acțiuni pe care profesorii și elevii le utilizează în vederea dezvoltării competențelor. La limba engleză, metodele didactice
utilizate ar trebui să fie activ-participative, diversitatea lor conducând la implicarea elevului, la participarea lui conștientă și la efortul liber asumat. Metodele propuse ar trebui să
fie original adaptate și atractive, asigurând în mod eficient înțelegerea, sistematizarea și consolidarea conținuturilor.

Metoda jocului de rol este des folosită la limbi străine și constă în imitarea sau reproducere fictivă a unei situații reale într-un scenariu. Se poate organiza parcurgându-se
următoarelor etape:

1.       Instructajul pentru elevi;

2.       Descrierea situației și a rolurilor pentru fiecare participant;

3.       Asumarea rolurilor in grup;

4.       Jocul de rol propriu-zis;

5.       Analiza concluziilor.

Avantaje:

- exersarea rolurilor poate sta la baza dezvoltării competențelor sociale;

- dezvoltarea gândirii critice și a gândirii creative.

- negocierea anumitor soluții ale unor eventuale probleme;

- simularea unor situații apropiate de viața reală.

3
Demersul didactic trebuie să se axeze pe formarea competențelor elevilor, iar mijloacele fundamentale de dezvoltare a competențelor pentru beneficiarii educației, elevii, sunt
metodele și strategiile didactice diferențiate, dar alese în așa măsură încât să asigure eficiența procesului de predare-învățare-evaluare.

Competențele trebuie să se afle intr-o relație de interdependență cu metodele folosite de profesor, care trebuie adaptate în funcție de nivelul clasei, de capacitățile intelectuale,
cognitive ale elevilor, pentru ca aceștia să devină capabili să opereze cu noile noțiuni și să le asimileze, în vederea susținerii și reușitei la testări și examene.

Metodele de învățământ sunt un element de bază al strategiilor didactice, aflându-se în strânsă legătură cu formarea competențelor la elevi, cu mijloacele de învățământ și cu
modalitățile de grupare a elevilor.

Metodele de predare-învățare pot fi:

·         Tradiționale - expunerea didactică, conversația, demonstrația, observarea etc.

·         De dată mai recentă – algoritmizarea, problematizarea, studiul de caz, învățarea prin descoperire etc.

·         De ultimă generație – brainstorming, cubul, mozaicul, fishbowl, jocurile de spargere a gheții, jocul de rol, turul galeriei, metoda pălăriilor gânditoare etc.

Prin utilizarea la clasă a metodelor adecvate, elevii își pot forma competențele, pot căpăta anumite abilități și pot deveni capabili să opereze cu noile cunoștințe asimilate.

S-ar putea să vă placă și