Sunteți pe pagina 1din 2

Dezvoltarea celor 8 competențe cheie - Consiliere

și dezvoltare personală

Comunicare în limba maternă  - exprimarea unor informaţii, opinii, idei,


sentimente, în mesaje orale sau scrise, prin adaptarea la situaţia de comunicare (ex. :
Prezentarea propriei persoane „Eu, într-un tablou prin desen, pictură, colaj”)

Competențe matematice - Rezolvarea de probleme în situaţii concrete,


utilizând algoritmi și instrumente  (ex. Dezbateri, argumentări de tip pro-contra, realizarea de
planuri de acțiune)

Competențe digitale: utilizarea de dispozitive digitale, realizarea de


prezentări folosind diferite aplicații, selectarea informațiilor/ resurselor potrivite pentru
învățare. 
Ex. temă proiect: Let’s stop cyberbullying!
A învăța să înveți - Gestionarea timpului alocat învăţării şi monitorizarea
progresului școlar (ex. Analiza unor experiențe de învățare din viața elevilor (reușite sau
nereușite) și identificarea factorilor care au sprijinit/frânat învățarea)

Competențe sociale și civice - lucrul în echipe, capacitatea de


a accepta alte puncte de vedere (ex. Jocuri de rol/simulări pentru aplicarea tehnicilor simple
de comunicare şi negociere a conflictelor: „Ce ai face tu?” )

Spirit de inițiativă și antreprenoriat - Aprecierea calităţilor


personale în vederea autocunoaşterii, a orientării şcolare şi profesionale (ex. participarea la
evenimente tip Zilele Carierei, documentare asupra ocupațiilor, reflectare asupra relației
dintre școală și lumea profesională, jocuri de rol și simulări)

Sensibilizare și exprimare culturală -  Participarea la


proiecte şi evenimente culturale organizate în context formal sau nonformal, curriculare sau
extracurriculare (ex. Organizarea unor expoziții de postere, colaje cu fotografii, materiale din
activitățile școlare și extrașcolare preferate de elevi: „Ce îmi place să fac la școală”, „Ce îmi
place să fac în timpul liber” și introducerea rezultatelor în portofoliul personal de învățare.)

S-ar putea să vă placă și