Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Modelul de evaluare a activelor financiare –CAPM (Capital Asset Pricing Model)


2. Modele bazate pe ecuaţii şi modele bazate pe agenţi.
3. Modelarea cibernetică a firmei. Subsistemele firmei. Bucle feedback interne şi
externe. Modele dinamice ale dezvoltării optime a firmei (Jorgenson, Ludwing).
4. Structura şi funcţionarea sistemului cibernetic al economiei reale. Modelul AD-
AS static şi dinamic.
5. Modelul IS-LM
6. Modele ale creşterii economice (Solow-Swan, Romer). Modelarea ciclurilor şi
fluctuaţiilor economice.
7. Structura şi funcţionarea sistemului cibernetic al economiei monetare. Modelul lui
Friedman (static şi dinamic). Mecanismul feedback al transmisiei monetare. Rolul
Băncii Centrale în reglarea economiei monetare
8. Modelul Ando-Modigliani-Brumberg (ciclul de viata)
9. Modelul Duesenberry (venitul relativ)
10. Modelele preliminare teoriei moderne a portofoliului: Modelul „Fair Game”,
Modelul „martingale” şi „submartingale”, Modelul „Random walk”
11. Modelul Markovitz. Frontiera eficientă a pieţelor financiare
12. Modelului APT (Arbitrage_pricing_theory)
13. Modelul Ramsey: alocarea optima intertemporala continua a resurselor pe
orizont infinit
14. Modelul lui Philips
15. Aparitia teoriei sistemelor haotice
16. Model al mecanismului feed-back neliniar al profitului (Stacey,1993)
17. Modelul haotic al lui Stutzer (1980)
18. Fractali. Spatiu fractal. Dimensiune fractala
19. Ipotezele pietei fractale, analiza fractala a pietei financiar-valutare.