Sunteți pe pagina 1din 4

NUME ȘI PRENUME DATA

Nr. 2.
EVALUARE SECVENȚIALĂ GEOGRAFIE – CLASA a VI-a
Europa – cadrul natural

Subiectul 1 (30 puncte)


Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. Europa se învecinează la vest cu:
a. Asia b. M. Mediterană c. Oc. Atlantic d. Oc. Arctic
2. În sudul Europei este prezent climatul:
a. mediteranean b. polar c. temperat-continental d. temperat-oceanic
3. Lacul Balaton este, după geneză, un lac:
a. artificial b. glaciar c. tectonic d. vulcanic
4. Fluviul Ron formează la gura de vărsare:
a. deltă b. estuar c. fiord d. liman maritim
5. Munţii Scandinaviei s-au format în orogeneza:
a. alpină b. caledoniană c. hercinică d. precaledonică
6. În estul Europei bate vântul numit:
a. bora b. crivăţ c. mistral d. vântul polar

Subiectul 2 (15 puncte)


Asociaţi denumirile din coloana A cu articulaţiile ţărmurilor corespunzătoare din
coloana B.

A B
1. Botnic a) cap
2. Crimeea b) golf
3. Gibraltar c) insulă
4. Roca d) peninsulă
5. Sardinia e) strâmtoare

Subiectul 3 (15 puncte)


Caracterizati climatul temperat – oceanic precizând:
 localizare;
 o caracteristică a anotimpurilor extreme (vară şi iarnă);
 valori ale temperaturilor medii anuale;
 valori ale precipitaţiilor medii anuale;
 un tip de vânt.
Subiectul 4 (20 puncte)
Urmăriţi harta Europei şi precizaţi elementele marcate: 10 x 2 p = 20 p

1. Munţii.............................. A. Peninsula...........................................
2. Munţii.................................... B. Peninsula...........................................
3. Munţii.................................... C. Insula.................................................
4. Munţii.................................... D. Insula.................................................
5. Câmpia.................................. E. Oceanul..............................................

Subiectul 5 (10 puncte)


Precizaţi două caracteristici ale reliefului Europei.

Se acordă 10 puncte din oficiu.


Timp de lucru – 50 minute.
NUME ȘI PRENUME DATA

Nr. 1.
EVALUARE SECVENȚIALĂ GEOGRAFIE - CLASA a VI-a
Europa – cadrul natural

Subiectul 1 (30 puncte)


Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. Europa se învecinează la est cu:
a. Asia b. M. Mediterană c. Oc. Atlantic d. Oc. Arctic
2. În vestul Europei este prezent climatul:
a. mediteranean b. polar c. temperat-continental d. temperat-oceanic
3. Rinul se varsă în:
a. M. Nordului b. M. Neagră c. Oc. Arctic d. Oc. Atlantic
4. Prezintă vulcani activi insula:
a. Creta b. Irlanda c. Islanda d. Sardinia
5. Munţii Ural s-au format în orogeneza:
a. alpină b. caledoniană c. hercinică d. precaledonică
6. Râsul este o specie de mamifere care trăieşte în:
a. pădurea de foioase b. stepă c. taiga d. zona mediteraneană

Subiectul 2 (15 puncte)


Asociaţi fluviile din coloana A cu mările sau oceanele în care se varsă din coloana B.

A B
1. Loire a) M. Baltică
2. Nistru b) M. Mediterană
3. Pad c) M. Neagră
4. Rin d) M. Nordului
5. Vistula e) Oc. Atlantic

Subiectul 3 (15 puncte)


Caracterizati climatul mediteranean precizând:
 localizare;
 o caracteristică a anotimpurilor extreme (vară şi iarnă);
 valori ale temperaturilor medii anuale;
 valori ale precipitaţiilor medii anuale;
 un tip de vânt.
Subiectul 4 (20 puncte)
Urmăriţi harta Europei şi precizaţi elementele marcate: 10 x 2 p = 20 p

1. Munţii................................... A. Peninsula...........................................
2. Munţii.................................... B. Peninsula...........................................
3. Masivul..................................... C. Insula.................................................
4. Munţii....................................... D. Insula.................................................
5. Câmpia..................................... E. Marea................................................

Subiectul 5 (10 puncte)


Explicaţi prezenţa vulcanilor activi în bazinul Mării Mediterane. Enumeraţi doi vulcani
din acest areal.

Se acordă 10 puncte din oficiu.


Timp de lucru – 50 minute.

S-ar putea să vă placă și