Sunteți pe pagina 1din 20

INSTRUCTIUNE PROPRIE

DE SECURITATE SI SANATATE A MUNCII

LA SECTORUL DRUMURI

1.Obiect

Stabilirea normelor interne specifice activitatii de drumuri obligatorii pentru toti lucratorii
care desfasoara activitatea in cadrul unitatii …………

2.Scop

Eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare si/sau imbolnavire


profesionala,existente in cadrul acestei activitati.

3.Cadrul legal de referinta al instructiunii proprii


-Legea securitatii si sanatatii in munca 319/2016
-Art. 12-Obligatiile angajatorului
-Art.22-23 Obligatiile lucratorilor
-Normele metododligice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca 319/2006
-Codul rutier 2006 actualizat si regulamentul de aplicare
-Primul ajutor in caz de accidentare
-Fisa locului de munca cu pericol deosebit
-Masuri igenico-sanitare
-HG nr 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau
sanatate la locul de munca
-HG nr 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santiere
temporare si mobile
-HG nr 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protective la locuri de munca