Sunteți pe pagina 1din 4

INFO CENTER GROUP

SOCIETATE CERTIFICATA IN MANAGEMENTUL CALITATII Nume:


SR EN ISO 9001:2008
Prenume:
str. Zaharia Boiu, nr. 2, parter- clădirea ATCOM
Tel/Fax: (+40) 269 244 911 Mobil: +(40) 745 369 686
E-mail: office@sbinfo.ro Web: www.sbinfo.ro Data:
CALITATE ÎN EDUCATIE!

Test final de evaluare a cunoştinţelor teoretice


pentru ocupatia: ”Specialist in domeniul SSM”
- 80 ore, studii superioare
Nr. 3

Incercuiti raspunsurile corecte la urmatoarele intrebari;


Fiecare intrebare se puncteaza cu punctaj corespunzator de la 0 la 3 puncte. Pentru mai
multe raspunsuri corecte punctajul de 3 puncte pe fiecare intrebare, se imparte la numarul de
raspunsuri corecte;
Din oficiu se acorda 10 puncte
Timp alocat: 60 minute

1. Legea securitatii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică:


a. în toate sectoarele de activitate, atât publice cât şi private
b. numai sectorului privat
c. activităţilor casnice

2. Autoritatea competentă în ceea ce priveşte controlul aplicării legislaţiei referitoare la securitatea şi


sănătatea în muncă este:
a. Ministerul de Interne
b. Inspecţia Muncii
c. Ministerul Sănătăţii
d. Ministerul Mediului

3. Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie,poate fi realizată de către angajator, în


următoarele moduri:
a. prin asumarea de către angajator a atribuţiilor în domeniu
b. prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători pentru a se ocupa de activităţile de
prevenire şi protecţie
c. prin înfiinţarea unuia serviciu interne de prevenire şi protecţie sau apelarea la servicii
externe de prevenire si protectie.

4. La o unitate cu peste 250 de lucrători, activităţile de prevenire şi protecţie pot fi desfăşurate de


către:
a. angajator
b. lucrători desemnaţi
c. serviciu intern de prevenire şi protecţie organizat de angajator

5. Instruirea introductiv generală se face:


a. la angajarea lucrătorilor
b. lucrătorilor detaşaţi de la o unitate la alta
c. lucrătorilor care au schimbat locul de munca
6. Instruirea periodică care are ca scop reîmprospatarea şi actualizarea cunoştinţelor în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă se face:
a. de către conducătorul locului de muncă
b. pe baza tematicii de instruire
d. timp de minim 8 ore

7. La constatarea stării de pericol grav şi iminent de accidentare, se vor lua imediat următoarele
măsuri de securitate:
a. oprirea echipamentului de muncă şi/sau activităţii
b. evacuarea personalului din zona periculoasă
c. anunţarea conducătorilor ierarhici

8. Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă se întruneşte, cel puţin:


a. trimestrial
b. semestrial
c. anual

9. Cerinţele minime depregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru lucrătorul


desemnat sunt:
a. studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil
tehnic
b. curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă de cel puţin 80 de ore
c. experienţă în domeniu de minim 5 ani

10. Ce indică culoarea verde în cadrul semnalizării de securitate şi sănătate în muncă:


a. stare de pericol iminent
b. post de prim ajutor
c. ocrotirea mediului înconjurător

11. Caracteristicile intrinseci ale unui panou de interdicţie sunt:


a. pictogramă neagră pe fond alb
b. pictogramă albă pe fond albastru
c. margine şi bandă diagonală roşii

12. Protecţia colectivă a lucrătorilor împotriva expunerii la riscurile cauzate de zgomot poate fi
realizată prin:
a. amplasare unor ecrane de protecţie
b. folosirea de căşti şi antifoane
c. difuzarea de muzica relaxanta

13. Protecţia individuală împotriva zgomotului se realizează prin:


a. casca de protecţie
b. casca antifonică
c. antifoane interne

14. În care din următoarele activităţi este necesară protecţia capului:


a. lucrări în construcţii
b. lucrări în subteran şi cariere
c. lucrări cu materiale foarte reci sau foarte calde

15. În funcţie de calităţile specifice, manuşa poate proteja:


a. împotriva agresiunilor mecanice (tăieturi, înţepături)
b. împotriva substanţelor chimice
c. împotriva electrocutării

16. Comisia de cercetare a evenimentului care a produs incapacitate temporară de muncă, trebuie
să aibă în componenţă neapărat o persoană, care să fie după caz:
a. lucrător desemnat
b. reprezentant al serviciului extern de prevenire şi protecţie cu pregătire de expert în
securitate şi sănătate în muncă
c conducătorul locului de muncă unde a avut loc evenimentul

17. Comunicarea evenimentelor trebuie să cuprinde cel puţin următoarele informaţii:


a. denumirea/numele angajatorului, locul unde s-a produs accidentul.
b. data şi ora la care s-a produs evenimentul/data şi ora la care a decedat accidentatul
c. numele, prenumele şi datele personale ale victimei

18. Comisia de cercetare a evenimentului care a produs incapacitate temporară de muncă, trebuie
să aibă în componenţă neapărat o persoană, care să fie după caz:
a. lucrător desemnat
b. reprezentant al serviciului intern de prevenire şi protecţie
c. reprezentant al serviciului extern de prevenire şi protecţie cu pregătire de expert în
securitate şi sănătate în muncă

19. Comisia de cercetare a evenimentului care produce incapacitate temporară de muncă, va fi


compusa din cel puţin:
a. 2 persoane
b. 3 persoane
c. 4 persoane

20. Câte zile minim calendaristice de incapacitate temporară de muncă, sunt necesare pentru ca un
accident petrecut într-o unitate, să fie declarat şi înregistrat ca accident de muncă:
a. 2 zile calendaristice consecutive
b. 3 zile calendaristice consecutive
c. 4 zile calendaristice consecutive

21. După urmările suferite lucrător, accidentul de muncă poate fi:


a. accident care produce invaliditate temporară de muncă (ITM) - care provoacă
incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice
b. accident care produce invaliditate (INV) - care produce invaliditate confirmată prin
decizie de încadrare într-un grad de invaliditate emisă de organele medicale în drept
c. accident mortal (D) - în urma căruia se produce decesul victimei

22. Intoxicaţia acută este cercetată:


a. atât ca accident de muncă cât şi ca boală profesională
b. numai ca accident de muncă
c. numai ca boală profesională

23. Pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor angajatorul trebuie sa ia toate masurile ca:
a. a.sa fie pastrate in permanenta libere caile de acces ce conduc spre iesirile de urgenta
si iesirile propriu zise
b. b.sa se construiasca geamuri si usi de dimensiuni mari pentru a se evacua tot personalul in
timp scurt
c. sa fie curatate cu regularitate caile de acces cat si locurile de munca.

24. Procesul verbal de cercetare a accidentului cu incapacitate temporara de munca se va intocmi


in:
a. un exemplar
b. 2 exemplare
c. 3 exemplare

25. Care dintre factorii de risc de mai jos sunt sunt factorii de risc proprii executantului ?
a. prezenţa la lucru sub influenţa alcoolului
b. efectuare necorespunzatoare de comenzi sau manevre
c. neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare
26. Care dintre factorii de risc de mai jos sunt sunt factori de risc proprii sarcinii de muncă:
a. erori în stabilirea operaţiilor de muncă
b. ritm de lucru sporit
c. poziţii de lucru forţate sau vicioase

27. Marcaţi elementele unui sistem de muncă dintre cele enumerate mai jos mai jos:
a. executantul si sarcina de muncă
b. legislatia muncii in vigoare
c. mijlocul de producţie si mediul de muncă

28. Măsurile specifice de prim ajutor în caz de electrocutare sunt:


a. deconectarea rapidă a instalaţiei electrice
b. scoaterea accidentatului de sub tensiune cu mijloace electroizolante
d. spălare cu apă

29. Care dintre activităţile de mai jos, sunt activităţi de prevenire şi protecţie:
a. elaborarea instrucţiunilor proprii
b. încheierea contractului individual de muncă
c. plata salariului

30. Care dintre activităţile de mai jos, sunt activităţi de prevenire şi protecţie:
a. identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor
b. participarea la negocierea contractului colectiv de muncă
c. întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent