Sunteți pe pagina 1din 5

REFERAT - PSIHOLOGIA GENERALĂ -INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE

1. INTRODUCERE
Problema obiectului de cercetare este esențială pentru orice știință. Atâta vreme cât ea nu-
și delimitează un domeniu, un aspect distinct din realitate, atâta vreme cât nu-l convertește în
obiect al reflexiilor și investigațiilor empirice nu se poate considera că a ajuns la stadiul de
știință. Însă asemenea demersuri nu sunt deloc simple și usoare, ci extrem de complexe și
dificile, cu atât mai mult atunci când este vorba despre psihologie.
Psihologia în cautarea propriului ei obiect - se poate începe discutia referitoare la
obiectul psihologiei prin relatarea unui fapt care are multiple semnificații. Între 18 si 20
septembrie 1985, Asociația de psihologie de limbă franceză a organizat la Lisabona un
simpozion pe tema: "Comportament, cogniție, conștiință". Cu acest prilej, un reputat psiholog
francez, Paul Fraisse, a prezentat o comunicare științifică incitant intitulată: "Psihologia în
căutarea propriului ei obiect?" a se reține semnul de întrebare . La prima vedere, formularea lui
Fraisse suscita o nedumerire. Cum, ne putem întreba, nici până astăzi psihologia nu a fost
capabilă să-și delimiteze propriul ei obiect de cercetare ? Încă se mai află în căutarea acestuia ?
Mai ciudat este însă un alt fapt. După doi ani, în anul 1987, lucrările simpozionului au fost
publicate. Cartea apărută poartă titlul "Comportament, cogniție, conștiință" și
subtitlul ,,Psihologia în căutarea propriului ei obiect" fără semn de întrebare .
Așadar, incertitudinea lui Fraisse s-a transformat într-o certitudine la sfârșitul
simpozionului. La întrebarea, dacă psihologia se afla în căutarea obiectului ei de cercetare se
răspunde afirmativ: da, psihologia se afla în cautarea propriului ei obiect de investigare. Însă,
concluzia este parțial fondată. Nu faptul că psihologia nu are încă un obiect propriu de cercetare
ar trebui să ne îngrijoreze, ci acela că are prea multe.
Să ne reamintim de cele ,,11 psihologii " enumerate si analizate de Murchinson în 1925-
1930; de celebra formulare a lui Spearman 8 "sinistra pluralitate" vizavi de multitudinea
psihologiilor, de îndemnul lui Erich Stern de a răspunde la întrebarea: "Care psihologie?" atunci
când abordăm un asemenea subiect, întrucât nu există o singură psihologie, ci mai multe.
Mergând mai departe, se crede că nici existența prea multor obiecte de cercetare n-ar trebui să ne
decepționeze, ci faptul că nu există încă un obiect unitar de cercetare a psihologiei. Aceasta ar fi
adevarata cauza, care ne-ar permite sa fim de acord cu subtitlul lucrării coordonate de Miguel
Seguan. Se află psihologia în căutarea propriului ei obiect de cercetare ? Da, însă a unui obiect
unitar.
Ajunși aici, o nouă întrebare se prefigurează: de ce a fost și este, poate, dificilă elaborarea
unui obiect unitar al psihologiei? Din cauza incompetenței psihologilor? Fără îndoială că nu!
Atunci, ce anume a îngreunat sau chiar a împiedicat consensul psihologilor în ceea ce
priveste obiectul de cercetare al disciplinei lor ?
Factorii, care au condus la elaborarea întârziată a obiectului unitar al psihologiei: unul
dintre aceștia, poate cel mai important, este de ordin ontologic și se referă la complexitatea
existențială a psihicului în linii generale, a fenomenelor, proceselor, însușirilor, stărilor psihice în
particular, investigate de psihologie. A doua categorie de factori sunt de ordin gnoseologic, fiind
legată de avatarurile (transformările neprevăzute) reflecțiilor teoretice și ale investițiilor
empirice. Printre aceștia, mai importanți sunt existența unor teorii, concepții, școli și orientări
psihologice, care prezintă contradicții externe și interne.
Dacă spre sfârșitul sec. al XIX-lea psihologia a început să-și afirme treptat statutul său de
știință, delimitându-și problemele și stabilindu-și metodele de cercetare, la începutul sec. XX și
apoi în decursul lui și-a elaborat și închegat marile construcții teoretice, și a rafinat metodele de
investigație. Asociationismul, behaviorismul, gestaltismul, psihanaliza, psihologia umanistă sunt
marile curente și orientări, care au marcat întreaga istorie a psihologiei, fiecare dintre ele
propunând diverse modele explicative asupra vieții psihice. La acestea putem adăuga și diferitele
lor subdiviziuni (reflexologia, psihologia conținutului, psihologia actului, psihologia înțelesului
sau a explicării etc , vom înțelege și mai bine dificultatea reală pe care o ridica în fața delimitării
obiectului psihologiei.
2. DESPRE PSIHICUL UMAN

Psihologia este știinta care studiază psihicul (procese, însușiri, stări, condiții, mecanisme
psihice), utilizând un ansamblu de metode obiective, în vederea cunoașterii legilor ce-i
guvernează funcționarea, în scopul descrierii, explicării, integrării, optimizării și ameliorării
existenței umane. Universul psihologiei astăzi este într-o continuă expansiune, datorită noilor
metode, tehnici, instrumente de evaluare, curente sau școli.
Ca sistem supercomplex, psihicul uman posedă o anumită schemă internă de organizare,
de dispunere și poziționare a elementelor componente, de diferențiere modală și relaționare
funcțională. Sistemul psihic uman este un subsistem în raport cu macrosistemele fizic, biologic,
socio-cultural.
La rândul său este alcătuit din subsisteme rezultate din interacțiunea elementelor, acestea
din urmã fiind: procese, funcții, stări sau însușiri psihice. Ca exemplu senzația, percepția,
reprezentarea, gândirea, memoria, imaginația intercorelate formeazã subsistemul cognitiv iar
acesta este corelat cu subsistemele afectiv, volitiv formând sistemul de personalitate.
Activitatea scoarței cerebrale, a neocortexului, formațiunea cea mai nouã și fragilă a
sistemului nervos reprezintă suportul fiziologic al nivelului conștient.
La acest nivel se realizează o reflectare cu știința, adică o reflectare în care individul
dispune de informații pe care le poate utiliza, sau își dă seama în încercările de a întelege, a
descifra, înterpreta.
Conștientul reprezintă nivelul calitativ superior de organizare și manifestare a vieții
psihice, apare și se dezvoltă cel mai târziu, atât în plan filogenetic (istoric), cât și în plan
ontogenetic (individual). El reprezintă suma tuturor funțiilor și proceselor psihice, este zona de
maximă iluminare și claritate a psihicului.
Inconștientul reprezintă nivelul primar al organizării psihicului, structurat pe baza
trebuințelor biologice înnascute și a mecanismelor reflexe de satisfacere a lor. Nivelul
inconștient se află la polul opus nivelului conștient, în zonele de profunzime ale sistemului psihic
uman. În timp ce conștiința se orientează predominant asupra realității obiective, inconștientul se
concentrează asupra propriei ființe.
Ideea că omul este condus de forțe inconștiente, care scapă controlului conștiinței, este
adusă în prim-plan de către Sigmund Freud. În această zonă sunt ascunse conflictele și traumele
acumulate în prima parte a vieții (primii 5-6 ani) care infuențează comportamentul și emoțiile și
cauzează unele tulburări severe cum ar fi isteria. Freud stabilește și scrie despre trei instanțe ale
psihicului uman, trei părți ale personalității umane: Sinele, Eul și Supraeul.
Sinele conține imbolduri lăuntrice, pulsiuni și instinct, se bazează pe principiul plăcerii și
poate reacționa extrem.
Eul, funcționează pe baza principiului realității într-o manieră în care dorințele Sinelui să
fie satisfacute în concordanță cu realitatea.
Supraeul, se manifestă ca un părinte interior. El spune ce ar trebui și  ce nu ar trebui, la
baza lui find principiul moralității.
Psihologia contemporană definește inconștientul ca fiind o formațiune psihică ce
cuprinde tendințele ascunse, conflictele emoționale generate de resorturile intime ale
personalității. Suportul acesteia este activitatea nervoasă, la nivelul subcortical, în special al
măduvei spinării. Nu este lipsit de organizare, numai că aceasta diferă de tipul conștient, este una
foarte personală, ce încearcă să impună propria subiectivitate.
Inconștientul are rol de energizare și dinamizare a întregii vieți psihice, de facilitare a
procesului creator – cerebrația latentă din procesele creative în care inconștientul preia și
împlinește căutări conștiente, rol de asigurare a unității Eului, prin aceea că este principalul
depozitar al unor categorii de informații și al tensiunilor motivaționale.
Subconștientul ocupă o poziție intermediară între inconștient și conștient. Introducerea lui
în sfera psihicului uman s-a facut tot de către psihanaliză. Aceasta îl concepea ca pe o anticameră
în care se adună și așteaptă să intre în sfera conștiinței elemente activate din inconștient.
Subconștientul este sediul acțiunilor automatizate și al unor stocuri de cunoștințe
acumulate dar care au scăpat controlului conștient. La acest nivel participă: memoria potențială,
ansamblul deprinderilor și operațiilor de care dispune subiectul, montajele perceptive sau
intelectuale stereotipizate, care cândva au fost conștiente, dar care în prezent se desfășoară în
afara controlului conștient. Exemplu, la început când învățai să conduci mașina, schimbai
vitezele conștient. În timp a devenit deprinere și faci operația automat fără acest control.
Subconștientul nu este doar un rezervor, el are propriile lui mecanisme cu ajutorul cărora
prelucrează, restructurează. Totodată, subconștientul este sediul expresiilor emoționale de tip
neurovegetativ: paloarea, înroșirea feței, tremuratul vocii, etc.
Între cele trei niveluri ale sistemului psihic uman sunt interacțiuni permanente dar nu
treceri reciproce, ci relații dinamice de implicație în însăși structura ființei noastre conștiente.

S-ar putea să vă placă și