Sunteți pe pagina 1din 6

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SCORȚOASA PROFESOR:

NR. DE ÎNREGISTRARE: ________________

LIMBA ENGLEZĂ
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ȘI PE UNITĂȚI
SEM I ȘI II
CLASA A II-A – AN ŞCOLAR 2018-2019

ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE


DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZĂ
CURRICULUM APLICAT: CURRICULUM DE BAZĂ – 1 ORĂ

MANUAL: COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ,


EDITURA ARAMIS, CRISTINA JOHNSON.

DIRECTOR,
___________________________ RESPONSABIL COMISIE METODICĂ,

1
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
2018-2019
Semestrul I

LEARNING
No UNITS CONTENTS Comp. HOURS WEEK OBS.
- the English 2.3Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau
1. My Letters alphabet creează rime/ mesaje scurte 1 W1
2. Alice and - meeting the 2.2 Prezentarea unei persoane / unui personaj cunoscut folosind 1 W2
her friends! characters câteva detalii familiare (nume, gen, vârstă, hobby)
3. Lesson 1 Introduce yourself 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale 2 W3-W4
Nice to see Follow instructions a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă
you! Learn a poem by respectivă
heart 2.2 Prezentarea unei persoane / unui personaj cunoscut folosind
câteva detalii familiare (nume, gen, vârstă, hobby)
3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise
simple şi scurte din universul imediat
4.1Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise

4. Lesson 2 Identify objects in 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare uzuale, 2 W5-W6
God the classroom la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar
morning, Count from 1 to 20 3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise
my dear Introduce oneself, simple şi scurte din universul imediat
friends introduce a friend 2.2 Prezentarea unei persoane / unui personaj cunoscut folosind
câteva detalii familiare (nume, gen, vârstă, hobby)

5. Lesson 3 Identify things on 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare uzuale, 2 W7-W8
Toys, toys,.. the playground la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar

2
Talk about colours 3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise
Listen and do things simple şi scurte din universul imediat
a world full Learn short poems 2.1Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii
of toys! This-these
Questions:
what,who,where
6. Lesson 4 - sing, dance, ride a 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare uzuale, 2 W9-W10
Happy bike, play football, la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar
birthday, draw,- piano, 2.2 Prezentarea unei persoane / unui personaj cunoscut folosind
Alice! guitar,triangle, câteva detalii familiare (nume, gen, vârstă, hobby)
drum,tambourine, 2.4Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple referitoare la
record localizarea obiectelor din universul imediat
short answers: yes, I 4.1Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
can; no, Ican’t; yes, elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
Ido; no, I don’t
7. Fun Time 2.4Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple referitoare la 1 W11
Round up localizarea obiectelor din universul imediat
2.1Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii
2.3Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau
creează rime/ mesaje scurte
8. In town Talk about buildings 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare uzuale, 1 W12
in town la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar
Follow instructions; 2.1Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii
imperative mood 2.4Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple referitoare la
Prepositions: in, on, localizarea obiectelor din universul imediat
under, behind, in 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, sub, în faţă, în spatele,
front of în) ale unor obiecte din universul imediat, în mesaje articulate clar
şi rar
9. We are from Talk about countries 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare uzuale, 1 W13-14
England and nationalities la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar
Describe objects: 2.1Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii
ths-that, the position 2.4Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple referitoare la

3
of adjectives localizarea obiectelor din universul imediat
Play a guessing 4.1Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
game: questions and elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
short answers: to be,
to have
10 My house Rooms and objects 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare uzuale, 1 W15
in the house la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar
The existence of 2.4Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple referitoare la
objects: there is, localizarea obiectelor din universul imediat
there are, there isn’t, 4.1Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
there aren’t, is there, elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
are there
11. Whose Clothes 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare uzuale, 1 W16
clothes are Ask about la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar
these? possession 2.4Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple referitoare la
Take orders and localizarea obiectelor din universul imediat
execute about 4.1Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
clothes elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
12. Round up 1 W17
evaluation
SEMESTRUL AL II-LEA
9. A picnic Food and food 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare uzuale, 1 W1
with objects la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar
surprise Fruits 2.4Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple referitoare la
To have localizarea obiectelor din universul imediat
4.1Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
10 Lesson 5 Family 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare uzuale, 2 W2-3
My Write a greeting card la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar
grandfather Make wishes for 2.3Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau
is cool! special days creează rime/ mesaje scurte
Talk about food 2.4Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple referitoare la

4
ingredients localizarea obiectelor din universul imediat
4.1Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
11 Lesson 6 Talk about shapes 2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau 2 W4-5
A town of How many? creează rime/ mesaje scurte
shapes 2.4Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple referitoare la
localizarea obiectelor din universul imediat
12 Lesson 7 Talk about 3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise 2 W6-7
What is profession simple şi scurte din universul imediat
your job? To be + a/an 4.1Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
13 Lesson 8 Make suggestions 2.3Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau 1 W8
let’s go to The days of the creează rime/ mesaje scurte
the circus! week and activities 4.1Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise

14 Round-up 1 W9
Evaluation
15. Easter vocabulary: 2.1 Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii 1 W10
Lesson 9 bunny, egg, basket, 2.3Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau
The king of chick, lamb creează rime/ mesaje scurte
the animals Talk about animals
17 Talk about abilities 2.4Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple referitoare la 2 W11
Lesson Tell the time localizarea obiectelor din universul imediat
Can you see Modal verb can 3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise
me? simple şi scurte din universul imediat
18 Lesson Describe free time 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare uzuale, 1 W12
We are activities la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar
having a Sort out rhymes and 2.2 Prezentarea unei persoane / unui personaj cunoscut folosind
great party learn by heart câteva detalii familiare (nume, gen, vârstă, hobby)
Present continuous 2.4Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple referitoare la
localizarea obiectelor din universul imediat

5
4.1Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
19 Final 3 W13-16 W14-
Revision SAPT.
Final ALTF.
evaluation