Sunteți pe pagina 1din 5

DATA:

CLASA: a II-a B
ŞCOALA: Şcoala Gimnazială
ARIA CURRICULARĂ: ARTE
OBIECTUL: Arte vizuale şi abilităţi practice
TEMA: Trasarea după şablon, decuparea după contur, asamblarea si lipirea hârtiei
SUBIECTUL: Colaj - ,,Căsuţa păsărelelor”
TIPUL LECŢIEI: formarea de priceperi şi deprinderi
SCOPUL:
 Cunoasterea si utilizarea unor tehnici de lucru utilizând hârtia.
 Dezvoltarea deprinderilor si abilităţilor practice de lucru în echipă, a gustului estetic, a imaginaţiei şi creativităţii.
COMPETENŢE GENERALE:
1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse
COMPETENŢE SPECIFICE:
● ARTE VIZUALE ŞI ABILITǍŢI PRACTICE
1.1. Sesizarea diferenţei dintre informaţia practică transmisă prin limbaj vizual şi mesajul artistic;
2.1. Explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor în diverse contexte;
2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile;
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbal kinestezică

● COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNǍ


1.5. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, în contexte de comunicare;
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea semnificaţiei mesajelor exprimate în limbaj vizual sau verbal, în contexte cunoscute
● MUZICǍ ŞI MIŞCARE
3.1. Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de anumite elemente de limbaj muzical
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul orei toţi elevii trebuie:
O1: să justifice necesitatea asigurării adăpostului şi hranei pentru păsări;
O2: să picteze după imaginaţie păsărelele;
O3: să decupeze corect unele elementele;
O4: să asambleze corect şi estetic părţile componente ale colajului, respectând etapele de lucru stabilite;
O5: să-şi dezvolte gustul estetic şi dragostea pentru natură prin realizarea lucrării propuse;
O6: să evalueze şi să autoevalueze în mod obiectiv lucrările finale pe baza criteriilor de evaluare: corectitudine, acurateţe, grad de finalizare;
STRATEGIA DIDACTICǍ:
● METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, expunerea, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul.
● MATERIAL DIDACTIC: colaj model, carton, şabloane, perforator, fir textil, acuarele, pensula, lipici, foarfece, lână, crenguţe, paie
● FORME DE ORGANIZARE: individual, în grupe, frontal
● FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: autoevaluare, evaluare de către colegi
RESURSE:
● BIBLIOGRAFICE:
„Metodica predării lucrului manual”, Şerdean I., Dumitruleasa, F. – Editura Didactică şi Pedagogică, 1984;
„Rolul şi locul abilităţilor practice în orientarea socială a copiilor”, Tauru , Areta – Revista Învăţământul primar, nr.1/ 2001
Curriculum National-Programa scolara pentru clasa a II- a, Bucuresti, 2012
● TEMPORALE : 50 min
● UMANE : 22 elevi
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE OB. CONŢINUTUL LECŢIEI
LECŢIEI OP. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Mijloace de Metode didactice Forme de
învăţământ activitate
1. Momentul Se stabileşte un climat propice desfăşurării activităţii. conversaţia frontal
organizatoric Se pregătesc materialele necesare.
2 min
2. Captarea Captarea atenţiei se face printr-o discuţie legată de textul frontal
atenţiei studiat la ora de comunicare în limba română, despre viaţa păsărilor sedentare computer conversaţia
8 min în condiţii friguroase şi despre ce pot face copiii pentru a le ajuta. imagini observaţia
Se observă imagini cu adăposturi pentru păsări şi se discută despre
hrana pe care o putem asigura păsărelelor. Elevii vor afla cu ce au voie să
O1 hrănească păsărelele: seminţe de floarea soarelui, dovleac, cânepă, bucăţi de explicaţia
măr, miez de nucă, arahide ( nesărate), fructe uscate, soc şi ce nu au voie să
le dea păsărelelor : seminţe sărate, pâine, biscuiţi, hrană pentru câini sau
pisici, produse de patiserie-cofetărie.
După ce vara păsările ne încântă cu muzica lor, acum în prag de iarnă,
ar trebui să fie rândul nostru să le dăm ceva înapoi, să le ajutăm. Aşa că, dragi CD player cântare colectivă
O5 copii, puteţi şi voi construi cuiburi artificiale împreună cu părinţii şi apoi să le
puneţi în ele mâncare.
Copiii interpretează cântece despre păsări.
3. Anunţarea Se anunţă subiectul lecţiei: realizarea unor căsuţe pentru explicaţia frontal
temei şi a păsărele. Se comunică obiectivele în termeni accesibili elevilor pentru a-i
obiectivelor motiva şi conştientiza în efortul de învăţare.
1 min
4. Realizarea Voi prezenta elevilor planşa model şi se explică tehnica de planşă frontal
lucrării lucru. model
25 min Intuirea materialelor necesare realizării lucrării:
prezentarea Elevii sunt informaţi că planşa cu produsul final este doar orientativă; explicaţia
lucrării Elevii vor fi împărţiţi în patru grupe. Fiecare grupă are
O2 pe masa de lucru materiale necesare: şabloane, carton colorat, foarfece, lipici,
acuarele, pensoane, paie, lână, puf, coală de carton pentru asamblarea lucrării. şabloane carton
În urma observaţiilor voi discuta cu elevii despre materialele folosite colorat observarea
pentru realizarea lucrării şi despre modul de lucru. dirijată
Voi explica şi demonstra etapele de realizare a lucrării:
● folosind acuarelele şi pensoanele, vor picta păsărelele în culori adecvate, pe
care a fost aplicat în prealabil un strat de griş cu ajutorul aracetului;
demonstrarea şi O3 ● se decupează conturul căsuţei; individual
explicarea ● se decupează păsărelele; demonstraţia
etapelor lucrării ● se întinde lipici pe porţiunea de contact şi se lipesc pe rând cele două perechi
păsări;
O4 ●se aleg şi se asamblează cât mai original elementele decorative (paie, foarfece
crenguţe, lână, puf), moment în care elevii au posibilitatea de a-şi manifesta lipici
creativitatea în elaborarea produsului. acuarele exerciţiul
pensoane paie
Elevii vor repeta sarcinile de lucru şi vor realiza lucrarea
lână
realizarea propusă. puf
lucrării de către În timpul lucrului voi supraveghea îndeaproape elevii, intervenind acolo
elevi O5 unde este cazul; voi ajuta şi îndruma elevii neîndemânatici. explicaţia
Se asigură un fond muzical. CD player
fir de aţă
Lucrările finalizate vor fi suspendate cu ajutorul unui fir de aţă şi vor fi conversaţia
expuse .
5. Evaluarea şi Se cere elevilor să aprecieze lucrările după următoarele
discutarea O6 criterii: lucrările conversaţia individual
lucrărilor - respectarea tehnicii de lucru;
7 min - corectitudinea decupării;
explicatia
- aranjarea elementelor;
- acurateţea lucrării;
- gradul de finalizare
6. Încheierea Se fac aprecieri referitoare la modul în care elevii au
lecţiei participat la desfăşurarea lecţiei. conversaţia frontal
2 min Se acordă calificative.
Elevii sunt îndrumaţi să-şi strângă materialele în ordine şi să-şi facă
curat la locul de muncă.

FORMA FINALĂ
ŞABLON-CĂSUŢA
ŞABLON-PĂSĂRELE

S-ar putea să vă placă și