Sunteți pe pagina 1din 9

Versiunea Web Creea z a c ont Aut ent ifi c a re

Caut ă în adevarul.ro

SECT IUNI PO PULARE ULT IMA O RĂ O RAȘUL MEU

DentalMed Charles

de Gaulle
Servicii stomatologice de lux in zona

de Nord a Capitalei.

dental-med.ro

Spre Site

FILM

articolul anterior

Se lansează „Trilogia Ceauşescu“! Trei filme document are despre dict ator şi o
pleiadă de art işt i surprinşi în filmări omagiale care n-au mai fost difuzat e
3
21 Dec 2021 21:01:41
(Live: 7 cititori)
Autor: Adrian EpureCineast ul Şt efan Chiriac a realizat t rei document are de lungmet raj despre Nicolae Ceauşescu şi familia sa,
după ce a urmărit 100 de ore de mat erial video cu fost ul preşedint e al Republicii Socialist e România, imagini
care n-au care n-au fost niciodat ă difuzat e.
DentalMed
Primaverii

Servicii stomatologice

de lux in zona de Nord

a Capitalei.

La 32 de ani de la Revoluţ ia din 1989, numele lui Nicolae Ceauşescu cont inuă să st ârnească un int eres
deosebit . Exist ă numeroşi români marcaţ i de o ură viscerală cu privire la fost ul dict ator, dar şi foart e mulţ i
nost algici după anii „Epocii de Aur“. Un sondaj realizat în urmă cu câţ iva ani de căt re Inst it ut ul de St udii
Sociale arăt a că unul din cinci români are o părere excelent ă despre preşedint ele Republicii Socialist e
România, acest a fiind, la vremea respect ivă, cel mai popular dint re foşt ii şefi de st at .

Deşi despre Nicolae Ceauşescu şi familia sa s-au scris tomuri înt regi, iar regimul său a fost explorat de
numeroşi regizori de t eat ru şi film, subiect ul est e depart e de a fi epuizat . La capăt ul unei munci t it anice,
după ce a urmărit kilomet ri de peliculă „de protocol“ şi secvenţ e omagiale, cineast ul Şt efan Chiriac a finalizat
t rei document are de lungmet raj despre fost ul dict ator şi familia acest uia, care pot fi urmărit e începând de
ast ăzi, grat uit , pe canalul de YouTube „Video Wasteland“.
„Mi-am propus mai înt âi să realizez un film document ar, însă au ieşit în cele din urmă t rei lungmet raje. Sunt
filme de mont aj care pun cap la cap, fără niciun coment ariu din part ea mea, fragment e din viaţ a
Ceauşeşt ilor. Mi-aş dori ca acest e pelicule, care reprezint ă până la urmă o adevărat ă lecţ ie de istorie, să fie
văzut e de cât mai mult ă lume. Deşi am avut discuţ ii cu mai mulţ i producători, am ales în cele din urmă să
popularizez acest e filme prin int ermediul plat formei YouTube tocmai datorit ă acest ui fapt . Sper să fie de
int eres şi pent ru generaţ ia T ik Tok, despre care se spune că se plict iseşt e după 15 secunde“, ne-a
mărt urisit   Şt efan Chiriac.

Primul film, „Om înt re oameni, pent ru oameni om“, reuneşt e o selecţ ie de filmări omagiale dedicat e
Conducătorului, cel de-al doilea, „Caset a“, reprezint ă o perspect iva unică asupra Fest ivalului T ineret ului şi
St udenţ ilor din Coreea de Nord, ediţ ia a XIII-a, care a avut loc chiar în anul 1989, în t imp ce cel de-al t reilea
lungmet raj, „Onomast ica“, est e dedicat lui Nicuşor Ceauşescu şi conţ ine at ât imagini oficiale avându-l ca
prot agonist pe fiul cel mic al dict atorului, cât şi foart e mult e filmări privat e.

Cele t rei filme marchează debut ul lui Şt efan Chiriac în cinematografia românească, iar cineast ul promit e că
nu se va opri aici: „Cochet ez de mic copil cu aceast ă lume a filmului, dar iat ă că debut ul mi-l fac la 40 de ani.
Bine că nu sunt ca alţ ii, «t ânără speranţ ă» la 62 de ani! Tot e ceva… Sunt foart e mult e lucruri inedit e în cele
t rei filme, imagini care nu au fost difuzat e niciodat ă. Am vizionat pest e 100 de ore de filmări brut e din care
am ext ras 6! Proiect ul «Trilogiei Ceauşescu» m-a cost at , din banii mei, «pă persoană fizică», aşa cum îmi
place să zic, circa 10.000 de euro, bani invest iţ i în aparat ura necesară pent ru a viziona toat e suport urile pe
care au fost imprimat e acest e imagini. N-am urmărit şi nu urmăresc un scop financiar prin acest demers, ci
doar scoat erea la lumină a unor «comori» ce au fost la un pas să fie definit iv pierdut e…În tot acest răst imp
am avut un singur sprijin adevărat , priet enul meu din copilărie, Crist i Şerban, care cu dibăcie mi le-a mont at şi
lucrat pe part ea de sunet . Îi mulţ umesc şi lui Viorel Sergovici, care mi-a filmat int erviul cu Emilian Urse pe
care l-am inserat în «Caset a». Le mulţ umesc ant icipat , de asemenea, t ut uror celor care vor avea răbdarea să
vizioneze acest e filme. Mai în glumă, mai în serios, aşt ept acum cu nerăbdare înjurăt urile şi piet rele în
geam…“.

Tânăra Loredana Groza, surprinsă înt r-o filmare ce a fost redescoperit ă de căt re Şt efan Chiriac

ADVERT ISMENT
SCROLL T O CONT INUE WIT H CONT ENT

RECOMANDARI
Filmul violenţelor de la Palatul Parlamentului. Angajaţi ai legislativului au introdus
protestatari violenţi în curtea instituţiei

Soarta voievodului aventurier bănuit de homosexualitate care a vrut să aducă progresul în


Ţara Românească

Proces inedit la Iaşi. „Dani” nu mai suportă să fi e femeie şi cere să devină bărbat în acte

Cât costă Revelionul în Las Vegas în comparaţie cu Sinaia sau Poiana Braşov. „Eram
convins că nu văd bine”

Crimă pasională în Spania sub ochii unui copil de 3 ani. Un român şi-a ucis rivalul spaniol
din gelozie

44 le i 174 le i
25 lei 125 lei

99 le i 199 le i 174 le i
49 lei 139 lei 125 lei
199 lei 220 lei
139 lei 125 lei

99 lei 44 lei 174 lei


49 lei 25 lei 125 lei
ADAUGA COMENTARIU
Pe ntru a c om e nta, ale ge una din optiunile de m ai jos

Varianta 1 Varianta 2

Autentifi care cu contul adevarul.ro Autentifi care cu contul de Facebook

Creeare cont
Logare cu pseudonim

3 COMENTARII
Sortare:
Cro no lo gic
· Dupa po pularit at e

mihai radu 21.12.2021, 21:24:22


Acest film păcătuiește prin același tertip ca și cel dinaintea lui,nu mai știu cum se numea,fiind turnat fără niciun comentariu
lasă impresia pentru cei care nu au trăit perioada comunistă că românii erau tare fericiți și-și omagiau conducătorul,acest fel de
așa zis documentar este o farsă sinistră !

-1
(1 vot)

mihai radu 21.12.2021, 21:27:44


Generația mea este pe drumul spre cimitir,peste zece cinsprezece ani vor fi tot mai puțini,apoi vor dispărea toți
martorii acelor vremuri,dar aceste două filme vor exista în continuare și s-ar putea să fie prezentate ca model de
urmat pentru generațiile viitoare,e păcat !

-1
(1 vot)

Crist ian saileanu 21.12.2021, 22:11:58


sper sa apara in film si Radu Beligan, in frac si cu papion, ridicandu'i osanale lui ceausescu

-2
(2 voturi)
Pantofi personalizabili
Ginissima

ENTERTAINMENT

Se lansează Sarah Jessica Parker,


„Trilogia Cynthia Nixon şi Kristin
Ceauşescu“! Trei Davis, „întristate” de
filme acuzaţiile de agresiune
documentare sexuală aduse lui...
1
despre dictator şi
o pleiadă de
artişti surprinşi în...
3 Preşedintele Joe Biden şi
prima doamnă au adoptat
Un prezentator un nou căţel
1
BBC a ajuns la
spital după ce s-a
lovit cu capul de
uşa unui hotel
VIDEO
1
Regina Elizabeth II a anulat
Crăciunul la Sandringham
Emma Răducanu a şi va sta la Windsor alături
devenit de membrii familiei regale
ambasador global 0
al British Airways.
Modul inedit în
care şi-a anunţat
colaborarea
0 Cu ce gânduri întâmpină
Andreea Marin vârsta de
Brigitte Macron 47 de
ani. De ce este luna
spune că îi va da în decembrie atât de
judecată pe cei importantă pentru ea
2
care afirmă pe
reţele socializare
că ea s-ar fi Lady Diana era o
născut...
11 împătimită a schiului. Cum
s-a
fotografiat prinţesa pe
pârtiile elveţiene
0

Netflix a lansat trailerul


pentru serialul „The
Witcher: Blood Origins”
VIDEO
1
Prinţul William se
bucură ca un copil
de venirea
Crăciunului! Ce îl
încântă cel mai
mult, ducele de
Cambridge...
0

Margrethe a II-a a
Danemarcei, o
regină atipică. Cât
este
de
nonconformistă
suverana
3

Acumulator pentru Acumulator pentru


Perie cu turbina pentru
aspiratoarele din gama aspiratoarele verticale
aspiratoarele Dyson
V10 V11 Absolute, V11 A…

449,99lei 449,99lei 249,99lei


SECT IUNI ADEVARUL.RO

News  Economie 

Internaţional  Educaţie 
Tech  Life & Style 

Sănătate  Cultură 

Entertainment  Top Fotogalerii 


Top Video 

Caut ă în adevarul.ro

Versiunea Web
Termeni si Condit ii
Polit ic a de c onfi dent ia lit a t e
Polit ic a de c ookies
Sus
© 2021 Adevarul.ro

Modifică Set ările

S-ar putea să vă placă și