Sunteți pe pagina 1din 3

Aplicații recapitulative

1. Prezentati incadrarea urmatoarelor elemente in categoria patrimoniala (Pe coloana pe care o


considerati corecta, treceti suma reprezentand valoarea elementului patrimonial, iar la final calculati
valoarea totala. Daca ati lucrat corect, ecuatia patrimoniala se va verifica si veti obtine egalitate):

Capitaluri proprii +
Element Activ
Datorii
Conturi la banci in lei 4.000 lei 4.000
Brevet de inventie 1.000 lei 1.000
Mobilier 15.000 lei 15.000
Capitalul social 8.000 lei 8.000
Cladire restaurant 180.000 lei 180.000
Marfuri 7.000 lei 7.000
Calculatoare 20.000 lei 20.000
Salariile de plată 90.000 lei 90.000
Furnizori 190.000 lei 190.000
Creante clienti 61.000 lei 61.000
Total 288.000 288.000

2. Încadrați următoarele elemente în categoria corectă din ecuația patrimonială Activ = Capitaluri +
Datorii (La fel ca la prima aplicatie):
CAPITALURI
Element ACTIV DATORII
PROPRII
Semifabricate 5.000 lei 5.000
Programe informatice 1.000 lei 1.000
Furnizori de utilitati 10.000 lei 10.000
Capital social 4.000 lei 4.000
Credit bancar 2.000 lei 2.000
Actiuni detinute la societatea X 900 lei 900
Profit reportat 5.000 lei 5.000
Impozite si taxe 3.000 lei 3.000
Amenajari de teren 8.000 lei 8.000
Numerar in casierie 1.500 lei 1.500
Rezerve 600 lei 600
Salarii 11.000 lei 11.000
Pierdere din exercitiul curent 200 lei -200
Linie de productie 140.000 lei 140.000
Materii prime 7.000 lei 7.000
Furnizori diversi 50.000 lei 50.000
Produse finite 15.000 lei 15.000
Creante clienti 60.000 lei 60.000
Credit bancar 153.000 lei 153.000
TOTAL 238.400 9.400 229.000

3. Încadrați următoarele venituri și cheltuieli în categoria corespunzătoare (Asezati suma reprezentand


venitul sau cheltuiala pe coloana pe care o considerati corecta, calculati total venituri si cheltuieli pe
fiecare categorie si rezultatul pentru fiecare categorie):

Element Exploatare Financiare


Venituri din vânzarea produselor finite 12.000 lei 12.000
Venituri din vânzarea semifabricatelor 4.000 lei 4.000
Venituri din servicii prestate 2.000 lei 2.000
Venituri din vânzarea mărfurilor 5.000 lei 5.000
Venituri din producția de imobilizări corporale 3.500
3.500 lei
Venituri din reduceri financiare obținute 500 lei 500
Venituri din dobânzi 800 lei 800
Venituri din imobilizări financiare 1.000 lei 1.000
Total venituri 26.500 2.300
Cheltuieli cu materii prime 10.000 lei 10.000
Cheltuieli cu personalul 5.000 lei 5.000
Cheltuieli cu chiriile 300 lei 300
Cheltuieli cu amortizarea echipamentelor 2.000 2.000
lei
Cheltuieli privind calamitățile 100 lei 100
Cheltuieli cu amenzile 200 lei 200
Cheltuieli cu reducerile financiare acordate 400 400
lei
Cheltuieli cu diferențele de curs valutar 100 lei 100
Total cheltuieli 17.600 500
Rezultat 8.900 1.800

4. Pentru fiecare din operațiile de mai jos, identificați elementele patrimoniale modificate si sensul
modificarii.

Pentru fiecare operatie trebuie sa identificati denumirea si tipul de element (notati cu A daca este vorba
de un element de activ sau C daca este vorba de un element de capitaluri proprii sau datorii) și sensul
modificării (notati + daca este vorba de o crestere sau – daca este vorba de o scadere). Pentru fiecare
operatie trebuie sa gasiti doua elemente care se modifica.

Model: Se ridică din cont suma de 1.000 lei și se depune în casierie.


+ A casa 1.000 lei

- A conturi la bănci 1.000 lei


a) Se achiziționează de la un furnizor materii prime în valoare de 6.000 lei;
+A materii prime 6.000 lei
+C furnizori 6.000 lei

b) Se achită din contul bancar datoria față de furnizorul de materii prime;


-A cont bancar 6.000 lei
-C furnizori 6.000 lei

c) Se consumă în producție materii prime în valoare de 3.000 lei;


-A materii prime 3.000 lei
+A cheltuieli privind materiile prime 3.000 lei

d) Se vând mărfuri unui client la prețul de 10.000 lei, încasarea urmând să aibă loc peste 3 luni;
+A clienti 10.000 lei
+C venituri din vanzarea marfurilor 10.000 lei

e) Se prestează unui client un serviciu de transport în valoare de 4.000 lei, cu încasarea direct în
numerar;
+A casa 4.000 lei
+C venituri din servicii prestate 4.000 lei

f) Se transferă din rezerva legală suma de 1.000 lei în vederea majorării capitalului social;
-C rezerve legale 1.000 lei
+C capital social 1.000 lei

g) Se înregistrează salariile datorate personalului, in sumă de 10.000 lei;


+C salarii datorate 10.000 lei
+A cheltuieli cu salariile 10.000 lei

S-ar putea să vă placă și