Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA "SPIRU HARET"

FACULTATEA DE DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE


PUBLICĂ - ---------------

CAIET DE PRACTICĂ

STUDENT :

IULIE ..................
I. FIŞA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI

Numele studentului :

Prenumele studentului :

Prenumele tatălui :

Instituţia de învăţământ superior : UNIVERSITATEA SPIRU


HARET

Facultatea : DREPT SI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Specializarea : .............................

Anii de studii universitare : ...............................

Forma de învăţământ:.............................

Anul II de studii universitare....................Semestrul.............


II. DESCRIERE DE ANSAMBLU

Total ore de practică : 90


Perioada de desfăşurare : de la data pâna la
Total zile : 15

Program de lucru zilnic : de la ..............pâna la..............


Total ore/zi : 6

Firma gazda :
- Denumire :
- Adresa :
- Îndrumator desemnat :
- Cadrul de desfăşurare a activităţii :
- Resurse materiale aflate la dispoziţie :
- Resurse informaţionale aflate la dispoziţie :
Programul orar al instituţiei :

III. REGLEMENTĂRILE LEGALE ÎN BAZA CĂRORA


FUNCŢIONEAZĂ UNITATEA IN CARE S-A DESFĂŞURAT
ACTIVITATEA DE
PRACTICĂ DE SPECIALITATE

Scurt istoric
IV. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR PRESTATE DE
UNITATEA
ÎN CARE S-A DESFĂŞURAT ACTIVITATEA DE PRACTICĂ
DE SPECIALITATE SI ORGANIZAREA ACESTEIA
V. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII DESFAŞURATE
STUDIU DE CAZ ÎNTÂLNIT PE PERIOADA
ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ
CONCLUZIILE ÎNDRUMĂTORULUI DE PRACTICĂ
Antet

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta se adevereste ca d-na ………………… , functia


………..loc de munca……….a efectuat practica de specialitate în
cadrul acestei unităţi , Biroul …………… in perioada
…………….. , conform planului de învăţământ al Facultăţii.
Se eliberează prezenta pentru a-i servi susnumitei la
Facultatea de Drept si Administraţie Publică – Bucureşti, din
cadrul Universităţii Spiru Haret .

Reprezentantul unitatii