Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE


ETAPA NAȚIONALĂ
1 - 6 APRILIE 2018
CLASA a VIII-a

BAREM DE EVALUARE - PROBA TEORETICĂ SCRISĂ

 Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.

Subiectul I: …………………………………………………..………..………………………… 30 puncte


1. Se acordă 16 puncte, astfel:
a. 1 punct pentru răspunsul corect. Exemplu de răspuns: pătrunderea pintenilor montani formați
din roci mai dure; prezența șirurilor de depresiuni submontane etc.;
b. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: Exemplu de răspuns Pintenul Ivănețu/Văleni (1
punct); alcătuit din gresii și conglomerate/roci sedimentare cimentate (1 punct); (2 x 1 punct
= 2 puncte);
c. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. Exemplu de răspuns: Vrancei, Slănic, Vidra,
Vălenii de Munte, Chiojd, Lopătari (2 x 1 punct = 2 puncte);
d. câte 1 punct pentru fiecare argument corect precizat. Exemplu de răspuns: sunt alcătuiți din
două șiruri de depresiuni și două șiruri de dealuri; prezintă o structură foarte cutată/limita greu
de stabilit către zona montană; aspectul curbat/pătrunderea unor pinteni carpatici alcătuiți din
roci mai dure etc. (2 x 1 punct = 2 puncte);
e. câte 1 punct pentru fiecare râu corect precizat. Exemplu de răspuns: Putna, Buzău, Trotuș,
Șușița, Milcov, Râmnicu Sărat etc. (2 x 1 punct = 2 puncte);
f. câte 1punct pentru fiecare răspuns corect. Exemplu de răspuns: - lacuri pe masive de sare;
Slănic/ lacuri hidroenergetice/de acumulare/antropice, Telega, Meledic, Pucioasa etc. (2 x 1 punct
= 2 puncte)
g. 1 punct pentru răspunsul corect. Exemplu de răspuns: foehnul;
h. câte 1 punct pentru fiecare oraș corect precizat.
1 – Focșani; 2 – Râmnicu Sărat; 3 – Buzău. (3 x 1 punct = 3 puncte)
i. 1 punct pentru răspunsul corect. Exemplu de răspuns: formă alungită de-a lungul râurilor,
aspect tentacular etc.
Total 1 (a+b+c+d+e+f+g+h+i) = 16 puncte
2. Se acordă 6 puncte, astfel:
a. câte 1 punct pentru fiecare argument corect precizat. Exemplu de răspuns: împingerea
exercitată de deplasarea Carpaților Curburii spre exterior; se învecinează cu Carpații Curburii al
căror aspect curbat îl păstrează etc. (2 x 1 punct = 2 puncte);
b. câte 1 punct pentru fiecare argument corect precizat. Exemplu de răspuns: prezența
depresiunilor joase; caracterul de adăpost al depresiunilor/ existența resurselor de subsol; zonă
de tranzit spre Transilvania etc. (2 x 1 punct = 2 puncte);
c. câte 1 punct pentru fiecare argument corect precizat. Exemplu de răspuns: prezența stratelor
de argilă; înclinarea mare a pantelor/defrișarea pădurilor în zonele cu pante accentuate etc. (2 x
1 punct = 2 puncte);
Total 2 (a+b+c)= 6 puncte
3. Se acordă 8 puncte, astfel:
a. 1 punct pentru fiecare răspuns corect:
A – Focurile vii; B – Muntele de sare; C – Vulcanii noroioși (3 x 1 punct = 3 puncte)
b. câte 1 punct pentru fiecare factor corect precizat. Exemplu de răspuns: A – autoaprinderea
gazelor naturale care ies din adânc etc.; B – ieșirea spre suprafață a cutelor diapire și modelarea
sării de către precipitații etc.; C – argila este înmuiată de apele de zăcământ și apele de infiltrație,
acestea fiind antrenate spre suprafață de către gazele naturale etc; (3 x 1 punct = 3 puncte)
c. 1 punct pentru răspunsul corect: Depresiunea Berca-Policiori/Depresiunea Policiori.

Proba teoretică scrisă – clasa a VIII-a


1
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

d. 1 punct pentru răspunsul corect: sare.


Total 3 (a+b+c+d)= 8 puncte
TOTAL SUBIECT I (1+2+3) = 30 puncte

Subiectul II: …………………………………………………..………………………....……… 18 puncte


Se acordă 18 puncte, astfel:
a. 2 puncte pentru răspunsul corect: Delta Dunării;
b. 2 puncte pentru răspunsul corect: grind;
c. câte 2 puncte pentru fiecare argument prezentat corect. Exemplu de răspuns: traversată
de paralele de 45º lat.N; climat cu temperaturi medii anuale în jur de 11ºC; umiditatea
ridicată datorită intensei evaporări a apei din lacuri/ aspectul luxuriant al pădurii, cu liane și
viță de vie sălbatică etc. (2 x 2 puncte = 4 puncte);
d. 2 puncte pentru răspunsul corect: pădure de stejar/pădure de foioase;
e. câte 2 puncte pentru fiecare factor climatic prezentat corect. Exemplu de răspuns:
temperaturi medii anuale de 8o – 10o C, cantități medii de precipitații în valoare de 500 – 700
mm/an etc. (2 x 2 puncte = 4 puncte);
f. 2 puncte pentru răspunsul corect. Exemplu de răspuns: grohotișuri, ravene;
g. 2 puncte pentru răspunsul corect. Exemplu de răspuns: brun acid, podzol etc.
TOTAL SUBIECT II (a+b+c+d+e+f+g) = 18 puncte

Subiectul III: ………………………………………………….....……………………………… 13 puncte


Se acordă 13 puncte, astfel:
a. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: Alba Iulia – 1 punct; Apullum – 1 punct;
b. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: b – 1 punct; cetate medievală/rol de apărare etc. –
1 punct;
c. 1 punct pentru răspunsul corect: Culoarul Alba Iulia – Turda/Culoarul Mureșului;
d. 1 punct pentru răspunsul corect: f;
e. 1 punct pentru răspunsul corect: c;
f. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:
a – Iași (1 punct); Exemplu de răspuns: funcție administrativ-politică, universitară, culturală,
industrială etc. (1 punct);
d – Craiova (1 punct); Exemplu de răspuns: funcție administrativ-politică, universitară, culturală,
industrială etc. (1 punct);
e – București (1 punct); Exemplu de răspuns: funcție administrativ-politică, universitară,
culturală, industrială etc. (1 punct).
TOTAL SUBIECT III (a+b+c+d+e+f) = 13 puncte

Subiectul IV....................................................................................................................... 11 puncte


Se acordă 11 puncte, astfel:
a. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: A – 1 punct; cantitate mare de zăpadă care nu
trebuie să stagneze pe acoperiș; cantitate mare de precipitații lichide care trebuie să se scurgă
rapid – 1 punct;
b. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: relief jos, acoperit de ape – 1 punct; 4 - 1 punct;.
c. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: D – 1 punct; Ploiești – 1 punct;
d. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect: B – adunate/răsfirate – 1 punct; F – răsfirate – 1
punct;
e. 1 punct pentru răspunsul corect: maghiari/rromi/slovaci/germani/ucraineni/sârbi;
f. 1 punct pentru răspunsul corect.
Exemplu de răspuns: clima/cantitatea de precipitații/vântul/relieful/vegetația;
g. 1 punct pentru răspunsul corect: Exemplu de răspuns: condițiile climatice care influențează
arhitectura caselor/condițiile de relief, substratul, vegetația care determină utilizarea unor anumite
materiale de construcție (ex. lemn).
TOTAL SUBIECT IV= 11 puncte

Proba teoretică scrisă – clasa a VIII-a


2
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Subiectul V.........................................................................................................................18 puncte


1. Se acordă 13 puncte astfel:
a. câte 1 punct pentru răspunsul corect: a – lagună (1 punct); c – liman maritim (1 punct)
b. 1 punct pentru răspunsul corect: Casimcea;
c. 1 punct pentru răspunsul corect: curenții circulari de suprafață ai Mării Negre; cantitatea de
aluviuni aduse de Dunăre etc.;
d. 1 punct pentru răspunsul corect: Techirghiol;
e. 1 punct pentru răspunsul corect. d;
f. câte 1 punct pentru fiecare formă de relief menționată corect: faleză, plajă (2 x 1 punct = 2
puncte);
g. câte 1 punct pentru fiecare deosebire menționată corect. Exemplu de răspuns: sectorul marcat
cu litera A prezintă un relief litoral jos, iar sectorul marcat cu litera B prezintă un relief litoral înalt;
sectorul marcat cu litera A prezintă plaje și cordoane litorale, iar sectorul marcat cu litera B
prezintă faleze și plaje înguste etc. (2 x 1 punct = 2 puncte);
h. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:
- platformă continentală/șelf – 1 punct;
- se desfășoară între 0 și 200 m adâncime; înclinare slabă; afectată de acțiunea valurilor; fostă
câmpie joasă invadată de apele mării etc. – 2 puncte (2 x 1 punct = 2 puncte).
Total 1 (a+b+c+d+e+f+g+h) = 13 puncte
2. Se acordă 5 puncte astfel:
a. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:
A – 2 și 3 (2 x 1 punct = 2 puncte);
B – 1 și 2 (2 x 1 punct = 2 puncte).
b. 1 punct pentru răspunsul corect: Mangalia.
Total 2 (a+b) = 5 puncte
TOTAL SUBIECT V (1+2) = 18 puncte

Total Subiectul I+II+III+IV+V = 90 puncte


Din oficiu: 10 puncte
TOTAL GENERAL: 100 puncte

Președinte, Președinte executiv,


Conf. univ. dr. Marian Ene Inspector general MEN
Prof.dr. Steluța Dan

Vicepreședinte,
Conf. univ. dr. Dănuț Tanislav

Secretar,
Prof. Mari-Elena Belciu

Proba teoretică scrisă – clasa a VIII-a


3

S-ar putea să vă placă și