Sunteți pe pagina 1din 5

1 ARHITECTURA ȘI CLĂDIRILE

1.1 Prevederi de ordin general


1 Înfățișarea clădirilor va ţine seama, şi vor fi proiectate în conformitate cu cerinţele de
planificare urbanistică şi orice alte cerinţe suplimentare ale Direcţiei de Urbanism.
Antreprenorul va proiecta clădirile în conformitate cu următoarele cerinţe:
(a) toate structurile vor prezenta înălţimea minimă tehnologică;
(b) finisajele externe vor fi durabile şi rezistente la coroziune;
(c) nu va fi utilizată nici o formă de tencuială scămoșată;
(d) forma generală, culoarea şi ferestrele clădirii vor fi simple;
(e) pereţii externi vor fi faţade sau structuri de cărămidă naturală similare ca tip şi culoare
cu clădirile adiacente existente;
(f) calea de acces a vehiculelor va fi de o mărime adecvată pentru instalarea şi
demontarea tuturor echipamentelor mecanice şi electrice specifice pentru clădire;
(g) pe cât posibil se va urmări utilizarea luminii naturale pentru iluminatul interior,
completat de iluminatul electric atunci când va fi cazul;
(h) toate structurile din lemn externe vor fi impregnate prin presare până la un coeficient
şi calitate corespunzătoare locaţiei.

1.2 Zidăria
1 Zidăria de rezistenţa va fi proiectată în conformitate cu prevederile standardelor şi
normativelor naţionale aplicabile.

1.3 Acoperişuri
1 Acoperişurile se vor conforma standardelor recomandate şi/sau dezirabile cu privire
la izolaţia termică şi fonica, rezistenţa la incendiu şi sarcină clădirilor.
1 O valoare maximă a transferului termic de 0.45 W/m² × °C se va aplica pentru toate
acoperişurile.

1.4 Pereţii exteriori


1 Toţi pereţii se vor conforma standardelor recomandate şi/sau dezirabile cu privire la
izolaţia termică şi fonică, rezistenţa la incendiu şi sarcina clădirilor.
2 O valoare maximă a transferului termic de 0.45 W/m² × °K se va aplica pentru pereţii
externi.
3 Rosturile de dilatație vor avea inserat în interior un material de etanşare aprobat, pe
măsură ce Lucrările avansează, prevenind astfel aruncarea unor materiale în
cavitate.

1.5 Aspectul interior


1 Pereţii interiori vor fi realizaţi din beton cu fațada zugrăvita, din blocuri sau cărămizi
plate, sau cărămizi vopsite şi cărămizi plate. În cazul în care pereţii vor fi zugrăviți,
vor fi excluşi cei cu conducte şi reţele electrice încastrate.
2 Pardoselile din beton li se va aplica un agent de întărire la 14 zile după maturare, în
cazul în care acestea vor fi lăsate neacoperite.
3 Dacă vor fi utilizate pardoselile industriale de vinil, acestea vor avea un finisaj anti-
alunecare.
4 Toate componentele stației vor fi ridicate peste cota solului pe socluri de beton, la o
înălţime de minim 100 mm.
5 Finisajele interioare vor fi simple şi durabile.
6 Treptele trebuie să aibă suprafeţe şi căptușeli antiderapante.
7 Construcţiile vor fi astfel realizate încât să faciliteze efectuarea curteniei. Uşile vor fi
prevăzute cu sisteme de alarma anti-efracție.
8 Uşile de metal sunt impuse la exterior. Uşile de metal cu amortizare termică sau
acustică vor fi din oţel moale galvanizat sau un material similar aprobat, gravate şi
vopsite înainte de livrare.
9 Tocurile vor fi din oţel presat galvanizat, gravate şi vopsite înainte de livrare.
Încuietorile şi broaştele vor fi cele corespunzătoare locaţiei. În măsura în care este
posibil, uşile vor fi amplasate astfel încât să nu fie în direcţia vântului şi să aibă un
grad mare de etanşeitate.
10 Trebuie avută în vedere pe viitor vopsirea construcţiilor de oţel pentru întreţinere.

1.6 Precizia Lucrărilor de Construcţii


1 Specificaţiile cu privire la precizia Lucrărilor de Construcţii trebuie să se conformeze
prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile.

1.7 Acoperişul
1.7.1 Generalităţi
1 Planşeele din beton armat vor fi acoperite cu o şapă de beton de izolare cu o
grosime de 50 mm şi un înveliş în trei straturi de bitum.
2 Atunci când este necesar, îmbinările se vor face în stratul izolator. Se vor prevedea
o bariera antivapori precum şi ventilaţie pentru stratul de bitum de pe acoperiş.
3 Dacă este cazul, trapa din acoperiş va fi prevăzută cu un panou de izolare tip
sandwich, cu o grosime de 50 mm, constând în spumă poliuretanică sau un material
similar aprobat.
4 Antreprenorul va înainta eşantioane şi referinţe Inginerului pentru aprobarea
materialelor pe care intenționează să le utilizeze înainte de comandarea acestor
materiale.

1.7.2 Evacuările pentru apă meteorică


1 Evacuările de pe acoperiş pentru apă pluviala se vor conforma prevederilor
standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare.
2 Acestea vor fi dotate cu grătare circulare şi dimensionate pentru burlanele de
scurgere. Un eşantion din elementele de evacuare a apei de ploaie propuse pentru
utilizare, va fi înaintat spre aprobare Inginerului.

1.7.3 Tabla de oţel galvanizat


1 Tabla de oţel galvanizat pentru acoperirea îmbinărilor mobile ale acoperişului se va
conforma prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare şi
va avea 1.00 mm grosime.
1.7.4 Materialul de etanşare a îmbinărilor mobile
1 Materialul de etanşare pentru protejarea îmbinărilor din plafoanele cu îmbinări
mobile va fi conform prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în
vigoare.

1.8 Pardoseli interioare


1.8.1 Pardoselile cu structură granulară
1 Pardoselile cu structură granulară vor avea o grosime minimă de 75 mm şi se vor
conforma la Secţiunea “Betonul” din Specificatie.

1.8.2 Protecţia pardoselilor


1 Toate suprafeţele finisate vor fi corespunzător protejate până la finalizarea
Contractului. Plăcile de ceramică şi pardoselile vor fi protejate cu un strat de
rumeguş curat. Pardoselele din plăci de PVC şi covoarele vor fi protejate cu
căptuşeală de polietilenă.

1.9 Pereţi, tavane şi zugrăveală


1.9.1 Faianţarea pereţilor
1 Pereţii sau porţiunile de pereti care trebuie placate cu faianţă vor fi finisate înainte
de montarea plăcilor cu un mortar alcătuit din ciment Portland, calcar cochilifer sau
un material similar aprobat şi nisip în proporţie de 1/2:1:4.
2 Plăcile de faianţă vor fi fixate uniform cu un adeziv aprobat.
3 Îmbinările vor fi înguste, cu o lăţime uniformă şi umplute cu un mortar alb special
pentru faianţă.
4 Umplerea cu mortar se va executa conform instrucţiunilor producătorului. Atunci
când este necesar, plăcile de faianţă vor fi tăiate şi potrivite corespunzător.

1.9.2 Tencuiala de ciment


1 Pereţii interiori şi tavanele vor fi tencuite cu ciment Portland şi mortar de nisip în
raport de 1:4.
2 Grosimea totală a tencuielii pereţilor interiori va fi de 20 mm.
3 Înainte de executarea tencuielii, îmbinările vor fi raşchetate până la o adâncime de
cel puţin 10 mm. Suprafaţa peretelui va fi curăţată de materii străine înainte de
aplicare.

1.9.3 Zugrăveala peretelui


1 Suprafaţa pereţilor şi tavanelor cu tencuială de ciment va fi amorsată şi zugrăvita cu
o vopsea lavabilă şi impermeabilă. Vopseaua utilizată va fi vopseaua de cea mai
bună calitate cu emulsie de plastic disponibilă. Culoarea va fi selectată de Inginer.
2 Dacă este necesar, pereţii şi tavanele vor fi curăţaţi înainte de vopsire intr-un mod
satisfacâtor pentru Inginer. Zugrăveala va fi aplicată conform recomandărilor
producătorului.

1.9.4 Tencuiala cu finisaj simplu


1 Tencuiala cu mortar de ciment cu finisaj simplu se va conforma prevederilor
standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare, cu excepţia cazului în
care se stipulează contrar în cele ce urmează.
2 Tencuiala cu finisaj simplu se va executa cu ciment şi nisip în raport de 1:5, în două
sau trei straturi.
3 Tencuiala în trei straturi va fi realizată pe suport de metal sau pe alt fond, pe care
Inginerul le determina prin inspecţie ca fiind prea neuniforme pentru a permite
tencuiala în două straturi.
4 Tencuiala aplicată pereţilor exteriori va conţine un agent de impermeabilizare supus
aprobării Inginerului.
5 În situaţia în care tencuiala este aplicată pe suprafeţe de beton sau pe blocuri de
beton, aceste suprafeţe vor fi tratate prin mijloacele aprobate de Inginer pentru a
conferi o fixare mecanica pentru tencuiala. Înainte de începerea dispunerii tencuielii,
suprafeţele vor fi curăţate de particulele reziduale de praf şi ulei şi de alte particule
dăunătoare.
6 Se va acorda o atenţie specială maturării tencuielii nou aplicate, aşa cum s-a
stipulat prin aceasta pentru beton.
7 Căptuşeala va avea finisaj de lemn cu planuri drepte, curbe regulate şi suprafaţa
uniformă. Proeminențele vor fi rotunjite, aliniate, iar la unghiurile interioare vor fi
montate filete tubulare.

1.9.5 Suportul de metal, metalul expandat şi plasă de sârmă


1 Suportul de metal pentru tencuire, metalul expandat şi plasa de sârmă se vor
conforma prevederilor standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în vigoare.
2 Toate aceste forme de armare şi suport al tencuielii vor fi executate din oţel
galvanizat. Vor fi înaintate Inginerului şi aprobate de către acesta, eşantioane de
suport de metal, etc, înainte de utilizarea la lucrări.

1.10 Grătare şi capace sau platelaje din tablă striată


1 Capacele şi grătarele se vor conforma prevederilor standardelor şi normativelor
naţionale aplicabile, în vigoare, cu excepţia cazului în care se dispune altfel prin cele
ce urmează.
2 Asemenea capace şi grătare vor fi realizate din plasa rectangulara, anti-alunecare,
din oţel moale şi galvanizat prin cufundare la cald după fabricaţie, la locul de montaj.
3 Capacele vor fi prevăzute cu deschidere între stâlpii de susţinere.
4 Acolo unde este necesar, vor fi prevăzuţi şi fixaţi stâlpi de susţinere intermediari.
5 Vor fi prevăzute plăcute de fixare în jurul decupărilor, cu excepţia cazului în care se
dispune contrar de către Inginer.
6 Capacele din tablă striată vor fi anti-alunecare, cu o grosime de cel puţin 6 mm,
măsurată fără a include modelul în relief.
7 Capacele vor fi strânse de cadru cu un set de şuruburi înecate din oţel inoxidabil.
Toate planşeele vor fi proiectate să suporte o sarcină de 400 kg/m2, deviaţia nu va
depăşi 0.2 % din deschidere şi vor fi îngrădite la marginile pietonale.
8 Toate capacele vor fi detaşabile şi nivelate în cadre din materiale similare.
9 Acolo unde cadrele vor fi fixate peste suprafeţe deschise, aceste cadre vor fi
prevăzute cu console pentru încastrare.
10 Capacele vor fi furnizate având dimensiuni adecvate pentru ridicarea şi înlocuirea
de către o persoana şi cu decupajele corespunzătoare pentru a permite
îndepărtarea lor fără a deranja sau a demonta osiile, consolele de reazem, cablurile
sau conductele.
11 Vor fi prevăzute şi fixate cu şuruburi încastrate adecvate şi elemente portante
intermediare, pentru a se conferi rigiditatea necesară marginilor secţiunilor
individuale de planşee care sunt montate peste deschideri şi şanţuri mai largi.
12 Elementele portante vor fi de asemenea detaşabile pentru a permite accesul liber la
deschideri sau şanţuri.
13 Costul acestor elemente portante şi de fixare va fi inclus obligatoriu în tarifele şi
preţurile din Contract. Pentru fiecare locaţie vor fi furnizate pene de fixare
ridicătoare.

1.11 Casa scării


1 Casa scării va fi detaliată şi construita conform dimensiunilor indicate în planuri şi în
conformitate cu prevederile standardelor şi normativelor naţionale aplicabile, în
vigoare, cu o încărcare utilă de 400 kg/m2 dacă nu e specificat astfel.

S-ar putea să vă placă și