Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE LUCRU

1) Să se rezolve ecuaţiile, de gradul al doilea:


a)6x2 - 7x + 1=0 ; R x=1,x=1/6
b) x2 - 13x + 40=0 ; R x=5,x=8
c)x2 – x - 6=0 ; R x=1,x=1/6
2
d)x - 4x + 1=0 ; R x= 2  3
e) 7 x + 5x + 1=0 ; R ecuația nu are soluții reale
2

f) x2 + x + 1=0 . R ecuația nu are soluții reale


2
g) 3 x - 675 = 0 ; R x=-15, x=15
h) x2 - 4 = 0 ; R x=-2,x=2
2
i) 5 x - 15x = 0 ; R x=0,x=3
j) x2 + 9 = 0. R ecuația nu are soluții reale
k) x(x – 1)(x – 2) – x3 = 0; R x=0,x=2/3

2) Să se rezolve ecuaţiile bipătrate : a) x4-10 x2+9 = 0 ; b) x4 – x2 - 6 = 0 ; c) x4 + x2 - 2 = 0 ;


d) 2x4 – 3x2 + 1 = 0 ;e) x4 – 8x2 - 9 = 0 ; f) x4 + 7x2 + 10 = 0. notez x2=t, x4=t2
3) Să se rezolve ecuaţiile :
a) 16x4 - 81 = 0 ; b) x4 - 81 = 0 ; c) x4 – 16x2 = 0 ; d) 2x4 + 9x2 = 0. notez x2=t, x4=t2
4) Să se rezolve ecuaţiile (reductibile la ecuaţii de gradul al doilea) :
a) x3 + 7x2 + 7x + 1 = 0 ; b) 4x3 – 5x2 - 5x + 4 = 0 ; c) x3- 7x2 + 7x - 1=0 ;
d) x3+ 3x2 - 3x – 1 = 0 ; e) ax3 + bx2 - b x – a = 0( a  0). factor com
5) Să se rezolve alte tipuri de ecuaţii, reductibile la ecuaţii de gradul al doilea:
a) (x 2 + 1) - 3 (x 2 + 1) + 2 = 0 ; b) x(x+1)(x+2)(x+3) – 24 = 0 ; c) (x 2 − 4 x + 5) - (x – 1)(x – 3) = 4 ;
2 2

d) (x 2 + x + 1)(x 2 + x + 2) - 12 = 0; e) 5 x2- 20x + 26 = 2


4 1
; f) x2-3x + 2 + 2 =3;
x − 4x + 5 x − 3x + 1
2x + 1  2x + 1  5 x + 4 5 x − 4 13
2

g) -4   + 3 = 0 ;h) + = .
x−3  x−3  5x − 4 5x + 4 6
6)Să se scrie relatiile lui Viette pentru ecuatiile:
a) x 2 − 8 x + 1 = 0 b) 4 x − x 2 − 12 = 0 c) 9 − x 2 = 0 d) 7 − 2 x + x 2 = 0
e) 2( x − 5) + x 2 = 10 f) abx 2 − (a + b) x + 1 = 0 g) x 2 − 2mx − m − 1 = 0 h) 2ax 2 + (3a − 5) x + a − 3 = 0

7) Să se formeze ecuatia de gradul al doilea care are solutiile:


3 5 2 3
a) 3,7 d) 3 − 2 2 , 3 + 2 2 . g) m-1, m+1; j 23 − 2 5 , 23 + 2 5 . b) 2 , e) ,
2 4 3 2
a b
h) a-b,a+b c) 2 − 3, 2 + 3 f) -4,4 i) , calculezi Sși P a rădăcinilor date și folosești X2-SX+P=0
b a
1 1
8)Ştiind ca x1 , x2 sunt solutiile ecuatiei: a) x 2 − x + 2 = 0 ;b) x2 – x – 2 = 0 calculaţi + ;
x1 x2
1 1
b) x 2 + 3 x − 5 = 0 calculaţi x12 + x22 ; c) x 2 − 2009 x + 1 = 0 calculaţi 3 + 3 ;
x1 x2
d) x2 – 3x + 1 = 0, demonstraţi că: x1 + x2  N.
2 2

x12 − 4x1 + 5 x 22 − 4x 2 + 5
e) x 2 − x − 1 = 0 calculaţi E= +
x 22 − 6x 2 + 10 x 22 − 6x 2 + 10
9) Determinaţi m  R aî. solutiile x1 , x2 ale ecuaţiei indicate verifică relaţia dată:
( x1 + x2 )
2
a) x 2 + mx + 2 = 0 − 2 x1 x2 = 5
b) x 2 − (2m + 1) x + 3m = 0 x1 + x2 + x1.x2 = 11
1 1 3
c) x 2 − x + m = 0 + =−
x1 + 1 x2 + 1 4
d) x 2 + (m − 1) x + 3 = 0 x1 = 3x2
1
e) (m + 3) x 2 − x + 3m + 5 = 0 are solutiile inverse una alteia ( x1 = )
x2
f) x 2 − x + m = 0 are solutii de semne contrare
10) Sa se arate ca solutiile x1 , x2 ale ecuatiei x 2 − (2m − 3) x + m − 1 = 0 verifica egalitatea
x1 + x2 − 2 x1.x2 = −1;()m  R
x1 x 2 x + x 2 x1 + x 2
11)Fie ecuaţia x2−2x+3=0.Calculati: a) + b) 1 + c) x 13 + x 32
x 2 x1 x1 x2
 x1 + x 2 = 11

12)Să se formeze ecuaţia de gradul al doilea ale cărei soluţii verifică relaţiile:  1 1 11
+ =
 x1 x 2 30
13)Să se determine valorile reale ale lui m, ştiind că rădăcinile x1 , x2 ale ecuaţiei x 2 − mx + m + 2 = 0 ,
verifică egalitatea 2 x1 x2 = x1 + x2 .
14)Se consideră f:R→R, f(x)=x2−3x+2. Să se calculeze f(0)∙f(1)∙…∙f(2009)
15) Să se determine funcţia de gradul doi f:R→R, al cărei grafic trece prin punctele A(0,0), B(1,-1), C(-1,1)
16) Determinaţi m nenul , astfel încât graficul funcţiei f:R→R, f(x)=mx2−x+1 să conţină punctul A(2;3).
17) f:R→R, f(x)=x2−3x+1. Determinaţi m real aî punctul M(m;−1) aparţine graficului funcţiei.

4
18)Determinaţi a  R, ştiind că este o rădăcină a ecuaţiei: 9 x 2 + ax + 20 = 0 şi apoi rezolvaţi ecuaţia.
3

S-ar putea să vă placă și